Ceny paměti národa byly uděleny na koncertu „My jsme to nevzdali“

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

PRAHA, 08. 05. 2010
Armádnímu generálovi Tomášovi Sedláčkovi, sedlákovi ze Zadního Chlumu panu Janu Peckovi, chartistce Věře Roubalové Kostlánové a řediteli Člověka v tísni, jednomu ze studentských vůdců sametové revoluce 1989 Šimonu Pánkovi, byli na slavnostním koncertu „My jsme to nevzdali“ uděleny Ceny Paměti národa. Občanská Cena Paměti národa byla udělena historicky poprvé a získali ji lidé, kteří „ve svém životě prokázaly, že svoboda, čest a lidská důstojnost nejsou prázdná slova“, uvádějí organizátoři.
Za koncertem a udělování cen stojí zhruba sto členné sdružení POST BELLUM, které už deset let zaznamenává vzpomínky očitých svědků historických událostí let 1938 – 1989. Ze sbírky Paměť národa vznikala DVD učebnice My jsme to nevzdali, stejnojmenná výstava, knihy a rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století. Během koncertu ředitel POST BELLUM Mikuláš Kroupa vyzval společnost k založení evropského institutu MEMORY OF THE NATIONS.

Hrdina 2. světové války Tomáš Sedláček (92 let), bojoval po celou dobu války proti nacistickému Německu, prošel si peklem bojů v Dukelském průsmyku, Slovenským národním povstáním, aby byl nakonec v 50. letech ve vykonstruovaném procesu obviněn z velezrady a odsouzen k doživotnímu žaláři.

Jan Pecka (83 let) a jeho rodina patřila mezi „obyčejné“ sedlácké rodiny, žijí na samotě v Zadním Chlumu v Jižních Čechách, když bylo však potřeba pomoci bližnímu, nezaváhali ani na minutu. Pomoc poskytli v 50. Letech, když je oslovil rodinný přítel s prosbou o poskytnutí dočasného úkrytu Václavu Jakešovi pronásledovaném Stb, kterého však rodina Peckova vůbec neznala. U Pecků nakonec Václav Jakeš zůstal téměř 16let.

Věra Roubalová Kostlánová (63 let), podepsala společně se svým manželem a stovkami dalších lidí Chartu 77, pomáhali vyrábět a šířit samizdatovou literaturu a tím se vystavili tvrdému pronásledování, výslechům a vězení. Věra Roubalová cenu přebírá zástupně za poctivé a čestné lidi, kteří byli oporou disentu a odmítli se přizpůsobit totalitní moci.

Šimon Pánek (43 let), výrazná tvář studentského hnutí během sametové revoluce 1989, dnešní ředitel největší fungující neziskové humanitární organizace v ČR Člověk v tísni, která působí v desítkách zemí světa.

Laureáti převzali Ceny z rukou významných osobností občanského života, jako jsou například spisovatel a někdejší politický vězeň Jiří Stránský, katolický kněz, chartista Tomáš Halík anebo bývalý prezident Václav Havel, který cenu předal prostřednictvím svého bratra Ivana Havla.

Nominovanými na cenu bylo všech 1350 pamětníků, jejichž vzpomínky Post Bellum za posledních 10 let natočilo. „Ze všech těchto výjimečných a velice zajímavých lidských osudů vybral 70-ti členný tým POST BELLUM 4 osobnosti, kterým jsme se touto cestou rozhodli veřejně poděkovat za jejich statečné činy a životní postoje,“ řekl Mikuláš Kroupa, ředitel občanského sdružení POST BELLUM.

Mikuláš Kroupa ve svém projevu během večera rovněž vyzval českou společnost, aby pomohla sdružení POST BELLUM založit v ČR sídlící evropský občanský a na státních úřadech nezávislý institut MEMORY OF THE NATIONS (Paměť národů), který by kromě systematického zaznamenávání vzpomínek, shromažďoval již vzniklé sbírky, které by digitalizoval a přehledně zpřístupňoval na www.memoryofnation.eu. Podle zkušeností POST BELLUM je ve světě k tomuto nebývale silná zájem. Po tom, co sdružení spustilo svůj nejúspěšnější projekt www.pametnaroda.cz v osmi jazycích světa, během prvního půl roku se přihlásilo ke spolupráci 22 organizací ze 7 zemí světa.

POST BELLUM v rámci koncertu veřejnosti představilo také multimediální výukovou DVD učebnici „My jsme to nevzdali“ určenou pro děti základních a středních škol. V učebnici jsou dětem přehlednou formou předkládány historické události let 1938 – 1989 očima přímých svědků a nahrávkami jejich životních příběhů, stejně jako dobových rozhlasových záznamů Československého rozhlasu. Historický rámec podtrhují i stovky fotografií. V učebnici jsou rovněž 30 hodinových pořadů dokumentárního rozhlasového cyklu „Příběhy 20. století“.
Učebnice se dá zakoupit na webu
www.myjsmetonevzdali.cz,
přičemž POST BELLUM vyzývá občanskou společnost k osobnímu zapojení do projektu tím, že zakoupenou učebnici lidé darují jimi vybrané škole a osobně předají učitelům.

Výtěžek z prodeje DVD učebnici bude použit pro další natáčení pamětníků a rozšiřování internetového digitálního archivu a oral-historické sbírky www.pametnaroda.cz .
Celý projekt „My jsme to nevzdali“ je možno podpořit i zasíláním DMS ve tvaru DMS PAMET zaslaných na číslo 87777. Více informací najdete na www.myjsmetonevzdali.cz

Záznam koncertu v České televizi si můžete pustit zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21054215010-my-jsme-to-nevzdali/

Text a foto © www.pametnaroda.cz, o.s. POST BELLUM

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 11. 05. 2010.