Setkání českých a evropských rodů potomků krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

Rubrika: Exkluzivně

Ve dnech 19. a 20. září 2010 se konalo v Praze a v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi Setkání českých a evropských rodů potomků krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny v roce 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na trůn českých králů. 

PROGRAM SETKÁNÍ

neděle 19.9.2010

Pražský Hrad

• 11.00 Mše svatá v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, celebruje farář katedrály JCLic. Mgr. Ondřej Pávek

 
 
 

• Zastavení na hrobech českých králů, u hrobu sv. Ludmily v basilice sv. Jiří
• Návštěva svatováclavské kaple
• Prohlídka Starého královského paláce 
 
  
 
 
 
 
 
 

• Přijetí v Mladotově domě u Dr. Ing. Jiřího Weigla CSc., vedoucího kanceláře prezidenta republiky.

  
 
 
 
Palác Pálffy

• 15.00 Společný oběd

 

 

• 17.00 Komorní koncert Pražské konzervatoře

 

• 18.00 Závěr večera při sklenici lucemburského vína na pozvání J.E. Jeana Faltze, velvyslance Lucemburského velkovévodství v Praze

 
 

pondělí 20.9.2010
 

• 10.30 odjezd na závodiště do Chuchle
• 11.00 společný oběd v Derby Clubu
• 13.00 odjezd z Prahy do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

 

Stará Boleslav
• 14.00 U kořenů národních křesťanských tradic na nejstarším poutním místě v Čechách - basilika umučení sv. Václava knížecí kostelík sv. Klimenta
• Zastavení u Palladia země české v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie - provází Mgr. Nina Nováková
• Pobožnost a požehnání Palladiem
• Mgr. Michal Procházka, farář a vikář staroboleslavský zpívá KrisKrosKvintet Jany Puterové

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Zámek Brandýs nad Labem
• 17.00 Návštěva v historické expozici zámku blahoslaveného krále a císaře Karla I. Rakouského, provází PhDr. Milan Novák R.S.G.

 

• Výstava Poselství královské krve - potomci Přemyslovců a Lucemburků, provází genealog Jan Drocár 

 
 
 

• Výstava fotografií v Rudolfinské chodbě - Svět objektivem Adrianne Korff – Kerssenbrock

  
 

• 19.00 Setkání při číši vína s arcibiskupem pražským a primasem českým J. E. Mons. Dominikem Dukou OP.
• 19.30 Soubor barokní hudby Ensemble Inégal ve zvláštním koncertním projektu MUSA CAESAREA
v zámecké kapli představí skladatelské dílo habsburských císařů 

 

 • Rozloučení a návrat do Prahy  

Setkání pořádají:
• Občanské sdružení na podporu setkání potomků Jana Lucemburského
• Matice staroboleslavská
• Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
• Spolek na podporu kulturně historických projektů
• Sdružení autorů Fontes Europae

a děkují
• Správě Pražského hradu
• Zámku Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
• Pražské konzervatoři
• Římskokatolické farnosti u sv. Víta
• Římskokatolické farnosti Stará Boleslav
• Derby Clubu České republiky
• firmě Miroslav Šimek - Maxiservice
• Řeznictví a uzenářství Václav Kozel
R.S.V.P.  e-mail:fontes@email.cz, Tel.:+420 721 360 795

Prohlédněte si všech 237 fotografií   - (1) foto © Pavel Loužecký

 

Prohlédněte si všech 493 fotografií  -  (2) foto © Jaroslav Betka

 

 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 09. 2010.