Ing. Petr Ďásek: Kmotrovství na dálku

Rubrika: Publicistika

V Indii je v současnosti několik tisíc dětí, které přišly z Tibetu. Žijí a učí se v exilových školách, které vznikaly už od 60. let minulého století. Ve větších centrech byly zřízeny střední školy a vzniklo i několik škol univerzitního typu zaměřených na buddhismus a tibetskou kulturu. Zastřešuje je charitativní organizace Tibetan Homes Foundation (THF), která vznikla z iniciativy J.S. dalajlamy a Indiry Gándhiové. Jsou zde domovy, ubytovny, školy a lékařská střediska.

Oběd na školním dvoře

Děti jsou soustředěny do specifických komunit tzv. „khimtsang“ – rodinných domovů. Fungování těchto společenství je samo o sobě jedinečné: pohromadě žije skupina zhruba 40 dětí s jedním párem náhradních rodičů – pěstounů. Práci, která obnáší vaření, praní, úklid vykonávají samy děti vedené rodiči.

Školy v THF mají jasný záměr – nabídnout nejlepší možné vzdělání, propojit vzdělávání s bohatou tradicí a kulturním dědictvím. Fungují na základě solidarity celého světa. Finanční dary zasílají jednotlivci, firmy, neziskové organizace. V České republice se zprostředkováním pomoci zabývá občanské sdružení M.O.S.T., a to formou projektu Kmotrovství na dálku.

Přestávka ve výuce

Jeho podstatou jsou tři způsoby pomoci:

  1. Podpora mladých studentů v tibetských exilových vesničkách v Indii.
  2. Zajištění financí pro staré lidi, kteří před půl stoletím odešli s dalajlámou z Tibetu.
  3. Pomoc studujícím mnichům a mniškám v buddhistických klášterních školách v indickém Ladaku – Malém Tibetu. Zde se svobodně rozvíjí původní tibetská kultura a tradice.

Příprava na povolání

Sdružení formou veřejné sbírky, dárcovskými SMS (na číslo 87777 ve tvaru DMS PROTIBET) a pomocí „kmotrů“ zajišťuje finance, které následně odesílá na potřebná místa. Užití prostředků kontrolují členové při pravidelných ročních návštěvách indických Himálají. Zajišťují písemný kontakt českých dárců s „kmotřenci“, kterých je v současnosti přes dvěstětřicet! To vše se uskutečňuje také s přispěním České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Více informací naleznete na www.protibet.org.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 11. 2011.