Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., obdržel spolu s dalšími osmi vlastenci cenu Český patriot 2011

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., obdržel spolu s dalšími osmi vlastenci cenu Český patriot 2011

Asociace nositelů legionářských tradic rozdala ceny Český patriot. Devět vlastenců porota ocenila za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky.

Mezi nové české patrioty patří také plukovník Michal Dlouhý, který se už přes 20 let zajímá o československé četnictvo a stal se i duchovním otcem seriálu ČT Četnické humoresky.

Oceněna byla také například pamětnice Zlata Fořtová, která cenu získala za celoživotní dílo. Ceny dostali i spisovatelé a historici, kteří se snaží, aby veřejnost nezapomínala na svoji minulost. Další z oceněných patriotů vymyslel projekt mapování vojenských pietních míst, který už zahrnuje přes dvacet tisíc památek.

Video z akce naleznete v reportáži České televize zde.

Kdo může dostat ocenění Asociace nositelů legionářských tradic? Ten, kdo:

  • objevuje skrytá místa české historie;
  • přispěl či přispívá k nastolení a rozvoji svobody a demokracie v naší vlasti;
  • svůj volný čas věnuje zachování historických památek, sběru historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily českou historii 20. století;
  • obnovuje pomníky, pietní místa a památníky či se stará o jejich obnovu, instalaci nových určených osobám, jejichž činy nebyly dosud dostatečně doceněny;
  • vychovává děti a mládež k úctě k národu a vlasti, předává své zkušenosti a znalosti dalším generacím

zdroj: Asociace nositelů legionářských tradic

Redakce Pozitivních novin blahopřeje všem oceněným!

Současně děkujeme, že jste plk. Michala Dlouhého podpořili svými hlasy. Chcete-li se s plk. Michalem Dlouhým setkat osobně, můžete tak učinit třeba hned 7. prosince, kdy se bude křtít autorova první vázaná kniha s názvem "ČETNICKÉ PŘÍHODY".

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 29. 11. 2011.