Jan Mandelík: Jan Řehounek – spisovatel a umělecký fotograf

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

Ve středu 28. března, tedy v den výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala, se v nymburském Vlastivědném muzeu uskutečnil křest půvabné knížky s názvem Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala. Autorem knížky je stálý spolupracovník Pozitivních novin Jan Řehounek, jeho spoluautorem současný nymburský místostarosta Pavel Fojtík.

Zatímco Pavel Fojtík nezapřel v první části knihy svoji profesi historika – napsal zasvěcený Hrabalův životopis s přihlédnutím jeho vztahu k Nymburku, Jan Řehounek se v druhé části představil nejen jako spisovatel, ostatně je to již jeho jednadvacátá knížka, ale také jako výborný fotograf. Vybral totiž z Hrabalových textů pasáže, v nichž popisuje konkrétní místa v Nymburce, pořídil umělecké fotografie těchto míst, tak, jak vypadají dnes, a Hrabalův pohled zkonfrontoval se současnou podobou těchto nymburských zákoutí nejen v obraze, ale i ve svých textech.

„Chci touto knížkou pozvat čtenáře do Nymburka, aby stejně jako v Krasosmutnění „...lampář pan Rambousek kráčí městečkem...“, se procházeli pitoreskními uličkami historického centra našeho města, navštívili gymnázium, kde Hrabal „nevalně“ studoval, náměstí za nočního osvětlení, unikátní gotické památky – středověké hradby, radnici, kostel sv. Jiljí, most přes Labe, lesopark Ostrov, pivovar, jehož produkty nesou název Postřižinské pivo, vilu jeho rodičů s posezením U Tří koček...“ vysvětluje zrod knížky autor. Na malé literární slavnosti v muzeu, v němž Nymburští - jako svého - připomínají stálou expozicí spisovatele Bohumila Hrabala, se sešlo asi sedmdesát lidí, kteří nešetřili superlativy na adresu obou autorů. Docent PhDr. Jiří Pelán, Ph.D., z Filosofické fakulty UK, jenž se ujal role kmotra tohoto výjimečného literárně – obrazového dílka, řekl, že se autorům podařilo porovnat hrabalovský mýtus „městečka, kde se zastavil čas“ s perspektivou nové doby. Přítomen byl rovněž nymburský starosta Miloš Petera, který prohlásil: „Jsem hrdý na to, že v našem městě žijí lidé, kteří prostřednictvím krásných knih dokáží Nymburk zpopularizovat.“

OHLASY NA ČLÁNEK

Ač se s Janem Řehounkem, v literárních kruzích řečeným Honza, osobně znám a jeho knih, psaných skutečně vytříbeným a bohatým jazykem, si nesmírně považuji, vydání nové knížky věnované Bohumilu Hrabalovi mi, jak se říká, uteklo. Proto děkuji Janu Mandelíkovi, že na něj v Pozitivních novinách upozornil. O knihu Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala jsem si napsal a za příznivou cenu obdržel (Honza Řehounek prodává všechny svoje knihy za ceny nepřevyšující náklady - nikdy nezbohatne, ale díky tomu má všechny tituly svého nakladatelství zcela vyprodané).

Musím zkonstatovat, že zvolil i navýsost dobrého spoluautora, neboť Hrabalův životopis napsal historik PhDr. Pavel Fojtík, jinak nymburský místostarosta (jen víc takových komunálních politiků), vskutku fundovaně. Řehounkův vklad je mimořádně zajímavý a zaslouží uznání. Vybral Hrabalovy texty vztahující se k Nymburku, tedy k městu, které mělo pro tohoto světově proslulého spisovatele osobně hluboko kořenící podstatu a pro jeho tvorbu zásadní význam, a ty srovnal jak literárně tak obrazově se současnou dobou. Každý, kdo někdy v Nymburku byl (Nymburáci se na mne budou hněvat, že nepíšu v Nymburce, jsou na to citliví), třeba jím jen spěšně prošel, musí zkonstatovat, že Honza Řehounek je nejen poetou literárním, ale i básníkem fotografického obrazu.

Chtěl bych touto cestou autorům polygraficky skvěle vybavené knížky, útlé formou, ale mohutné obsahem, pogratulovat a čtenářům Pozitivních novin ji vřele doporučit.

PhDr. Jaroslav Rejmond, Brno, 15.4.2012

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 04. 2012.