Pozitivní noviny jsou neziskové internetové médium, které v letech 2004–2012 připravovala ve svém volném čase skupina nadšenců pod vedením Pavla Loužeckého. Ačkoli od roku 2012 nové články nevychází, Pozitivní noviny i nadále fungují jako skutečná oáza pohody a optimismu na síti díky nadčasovým pozitivním článkům z našeho archivu.

Pavel Loužecký: Proč jsem se rozhodl vydávat Pozitivní noviny

Při každodenní četbě novin a sledování televizního zpravodajství mě už delší dobu pravidelně přepadají chmury, které se velmi často mísí se znechucením a zachvacují mě častokrát obtížně zvladatelným návalem agresivity.

Proč?

Tím hlavním důvodem je nesporně do očí bijící nepoměr negativních zpráv ke zprávám pozitivním, které jsou čtenářům a divákům předkládány. Alespoň já osobně mám díky tisku a televizi dojem, že je všude všechno špatně, jako bychom se náhle potýkali jen se samými problémy. Potkávají nás nejrůznější typy krizí, vydírají a ohrožují nás vyšinutí jedinci, ničí nás přírodní katastrofy, prostě nic se nedaří, lidé jsou zlí, sobečtí a hloupí, podvádějí se, zabíjejí a kradou na co přijdou, ničeho si neváží, a hlavně ta dnešní mládež...!

Že se něco podařilo, že jsme něco dokázali, že se něco zlepšilo, vymyslelo, že jsou mezi námi i docela obyčejní lidé, kteří jsou v čemsi výjimeční a něco dokázali..., takové zprávy aby člověk hledal pod mikroskopem.

POZITIVNÍ NOVINY vznikají z čirého nadšení pro věc, z potřeby rozdělit se s ostatními o myšlenky, nápady, životní zkušenosti a poznatky svých autorů, z chuti seberealizovat se bez jakýchkoli existenčních a podnikatelských tlaků.

Tyto noviny jsou NEZISKOVÉ, nikým NEDOTOVANÉ, a všichni tvůrci pro ně pracují BEZPLATNĚ. Jejich jedinou odměnou jsou ohlasy spokojených čtenářů a dobrý pocit ze stále rostoucí popularity POZITIVNÍCH NOVIN po celém světě.

Možná i proto jsme přistoupili k tomu, že některé vybrané články jsou dnes již publikovány vícejazyčně, aby si našly své čtenáře i v zemi, která má k danému článku určitý vztah.

Jednou z největších odlišností POZITIVNÍCH NOVIN, oproti jakékoli konkurenci na internetu, je jejich FORMA, která je svým způsobem předurčena podtitulem: Ilustrované čtení pro vaše potěšení. Jen výjimečně totiž najdete na internetových serverech u každého příspěvku minimálně jednu ilustraci, a u velké řady článků pak bohatou fotogalerii s originálními autorskými snímky, malbami, kresbami, či grafickými kolážemi tak, jako u nás.

A to už nemluvím o řadě veřejně známých, populárních osobností, které pro POZITIVNÍ NOVINY buď sami osobně píší autorské články, nebo poskytují exkluzivní rozhovory našim redaktorům.

Jsem si jist, že to pro vás bude velmi tvrdý oříšek, neboť je potřeba vzít v úvahu, že POZITIVNÍ NOVINY jsou NADČASOVÉ, tzn. že téměř každý článek můžete číst dnes, tak jako za rok či za pět let, aniž byste měli dojem, že je "prošlý". A my už máme první tisícovku článků za sebou...

I proto se snažíme dosáhnout jednoho z našich velkých cílů: Aby POZITIVNÍ NOVINY začaly vycházet vedle internetu také v tištěné podobě, a to nejen jako časopis, ale i v podobě knižní edice "Toho nejlepšího z POZITIVNÍCH NOVIN".

Tyto cíle však vyžadují mít k dispozici fungující vydavatelské a distribuční zázemí, nejlépe pak vydavatele, osobně zapáleného pro myšlenku pozitivního ovlivňování veřejnosti, který by nám nabídl spolupráci. Pokud takového znáte, neváhejte a doporučte mu tyto noviny... Možná to bude právě on, kdo získá do svého vydavatelského domu nejen tento originální titul, ale spolu s ním i fungující, úspěšně se rozvíjející projekt s kvalitním autorským a redakčním zázemím.

Všemocný bulvár

Dnešní novináři jsou zřejmě v totálním zajetí bulvárních praktik: Palcovými titulky šokovat veřejnost. Čím negativnější zpráva, tím větší šok. A čím větší šok, tím větší budou vydavatelské zisky z prodeje, inzerce a reklamy...

Byznys má vždy, všude a přede vším přednost. Dobré zprávy dneska prostě neletí, o nich se nemluví, nepíše, a když, tak určitě jen v souvislosti se známou a populární osobností, která něco neobyčejného vytvořila, provedla nebo získala.

Jsou to hlavně novináři, kdo veřejnost opakovaně přesvědčuje, že nás zajímá především kdo kolik vydělává, že neustále srovnávají platy kohokoli s kýmkoli, krmí nás analýzami a hypotézami typu „co by – kdyby“, zaplavují nás více či méně věrohodnými stohy statistických údajů v dokonale zpracovaných, psychologicky promyšlených grafech a tabulkách, a tím vším jen podporují naše nejhorší lidské vlastnosti: závist, sobectví, nenávist a řadu dalších. Možná si to neuvědomují, ale spíše to bude vydavatelská strategie v rámci jakéhosi obecného žurnalistického trendu v naší zemi.

Lidé všemu věří

Smutné na tom je, že drtivá většina lidí věří téměř všemu, co si přečtou v novinách, vidí v televizi nebo slyší v rádiu. Pro ně je to prostě oficiální zpráva, kterou by si určitě nikdo jen tak nevymyslel, kdyby na tom nebylo zrnko pravdy. Ale ten koktejl převážně negativních zpráv, který nám jednotlivé mediální kolosy neustále promyšleně předkládají, je ve svém důsledku smrtící. Dennodenně totiž masově ovlivňuje názory a smýšlení miliónů obyčejných lidí v tom, že dneska je vlastně hůře, než bylo kdy předtím. Tím je podprahově nahlodává, nutí je uzavírat se do svého soukromí a chránit si ho za každou cenu.

Když pak v tomto prostředí, plném negace, já osobně narazím na něco pozitivního, když zjistím, že existují lidé, které něco opravdu baví, kteří něco dokázali, anebo nezištně pomáhají druhým, tak mám vždycky obrovsky povznášející pocit. Ten však okamžitě spolehlivě umrtví následující super negativní zpráva.

Změní to všechno Pozitivní noviny?

Určitě ne. Ale právě to byl ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodl založit 1.8.2004 internetový magazín s názvem POZITIVNÍ NOVINY. Mým snem bylo vytvořit svým způsobem ojedinělé noviny, které budou originální tím, že v nich čtenáři najdou výhradně pozitivní autorské články, informace, povídky, rozhovory, fejetony, nápady, doporučení, projekty, fotoreportáže, zamyšlení, pohlazení, poezii v obrazech a spoustu dalších materiálů, které jsou jen těžko zařaditelné do nějaké škatulky, ale možná o to více zajímavé a čtivé.

Dnes mohu tvrdit, že dobrá věc se podařila. Celý autorský a redakční tým se snaží docílit toho, aby čtenáři POZITIVNÍCH NOVIN chodili číst tyto stránky s jistotou, že jim předkládáme a doporučujeme pouze to, co my sami považujeme za smysluplné, přínosné, kvalitní a hodné čtenářovy laskavé pozornosti...

Mohl bych zde ještě dlouho představovat POZITIVNÍ NOVINY ve všech jejich podobách. Ale nesporně bude efektivnější, když si je prostě začnete číst a poté se k nim neustále vracet.

Přeji vám hodně inspirace a radosti ze života při čtení POZITIVNÍCH NOVIN.

Pavel Loužecký (1960–2013)
vydavatel Pozitivních novin

Čím jsou Pozitivní noviny pozoruhodné

 • Cílem POZITIVNÍCH NOVIN je vytvoření jakési oázy pohody a optimismu na síti, kde mají čtenáři možnost oprostit se od negativních vlivů dalších médií a čerpat nerušeně pozitivní energii.
 • POZITIVNÍ NOVINY šíří výhradně optimismus, dobrou náladu, chuť do života a zájem o poznávání.
 • Jedinou skutečnou zárukou kvality pro čtenáře POZITIVNÍCH NOVIN je výhradně osobnost autora. Ten, kdo si postupně oblíbí autora a jeho příspěvky, pak většinou sleduje vše, co tento autor v POZITIVNÍCH NOVINÁCH publikuje, a to bez ohledu na téma či žánr. Jméno autora se tak stává samo o sobě doporučením celé jeho tvorby.
 • Vydáváním POZITIVNÍCH NOVIN se nikdo neživí. Nevznikají totiž za účelem vytváření zisku, a proto si mohou příspěvky jednotlivých autorů dovolit luxus upřímnosti, osobitosti, pravdivosti a především pozitivity z vlastní svobodné vůle.
 • Články autorů PN nejsou cenzurovány a redakce zaručuje jejich otištění v PLNÉM ZNĚNÍ.
 • Do POZITIVNÍCH NOVIN přispívají autorsky veřejně známé osoby (VIP).
 • Autorem POZITIVNÍCH NOVIN se může stát kdokoli, pokud přijme ZÁSADY PUBLIKOVÁNÍ V POZITIVNÍCH NOVINÁCH.
 • Autorské články POZITIVNÍCH NOVIN zůstávají trvale umístěny v celosvětové internetové síti díky spolupráci s Archívem českého webu Národní knihovny ČR.
 • Propagace POZITIVNÍCH NOVIN probíhá především formou osobního doporučení. Jednotliví autoři mohou sami neomezeně propagovat své články zasíláním osobních e-mailů svým přátelům a známým, dále pak prostřednictvím dalších médií a zejména vlastními reklamními a propagačními materiály (vizitky, letáky, brožury, plakáty, webové stránky apod.).
 • POZITIVNÍ NOVINY otevřeně deklarují fakt, že cíleně umožňují osobní reklamu autorů, jejich děl, myšlenek, názorů a doporučení.
 • POZITIVNÍ NOVINY ideální formou propojují osobní názor autora na určitou věc či téma se zveřejněním internetových odkazů na totéž téma, které umožňují čtenářům získat související informace z dalších informačních zdrojů, které už někdo někde na internetu zveřejnil, a stojí za to si je přečíst.
 • Každá osoba, firma či instituce, která se snaží přemýšlet pozitivně a naplňuje svůj život a konání v něm pozitivními činy, si zaslouží obdiv. A zaslouží si také čestné místo, kde se o ní mohou dozvědět tisíce lidí po celém světě, pro něž bude trvalou pozitivní inspirací. Proto jsou tady vaše POZITIVNÍ NOVINY.

Zásady publikování v Pozitivních novinách

 1. POZITIVNÍ NOVINY jsou neziskové internetové médium. Všichni autoři píší do POZITIVNÍCH NOVIN bez nároku na honorář, výhradně pro své potěšení a pro možnost prezentace svých myšlenek, nápadů a sebe sama.
 2. Za autenticitu autorství článku, jeho obsah a pravdivost informací v něm uvedených, nese odpovědnost výhradně jeho autor.
 3. Vydavatel neověřuje žádná fakta, uvedená v autorských článcích, a to zejména ve vztahu k dalším subjektům citovaným v článcích .
 4. Nedílnou součástí záhlaví každého článku POZITIVNÍCH NOVIN je jméno autora, fotografie a funkční e-mailová adresa. Výjimky z vážných důvodů povoluje vydavatel.
 5. Všichni autoři POZITIVNÍCH NOVIN souhlasí s tím, že jejich autorské články, fotografie a další materiály, zveřejněné v POZITIVNÍCH NOVINÁCH, mohou být použity na základě písemného souhlasu vydavatele k publikování v jiných médiích bez nároku na honorář s podmínkou, že u každého přetištěného článku nebo fotky bude výslovně uvedeno: JMÉNO AUTORA + věta: "Převzato z internetových stránek www.pozitivni-noviny.cz"
 6. Právem každého autora je využívat dle vlastní úvahy ve svých článcích v POZITIVNÍCH NOVINÁCH skrytou i otevřenou reklamu sebe sama, jiných osob, předmětů, výrobků, firem a institucí za účelem pozitivní propagace.
 7. Vydavatel si vyhrazuje právo uveřejnit pouze takové články, které jsou v souladu se zaměřením POZITIVNÍCH NOVIN, a které považuje za vhodné k uveřejnění na svých stránkách.
 8. Vydavatel má právo stylisticky a pravopisně upravit text článku, dle svého uvážení zpracovat jeho grafickou podobu a doplnit vhodnými ilustracemi.
 9. POZITIVNÍ NOVINY publikují přednostně autorské texty, vytvořené exkluzivně pro PN, a následně články, které dosud nebyly uveřejněny na internetu. Jakékoli výjimky pouze potvrzují toto pravidlo.
 10. Jednou ze zvláštností POZITIVNÍCH NOVIN je skutečnost, že se snažíme nezahlcovat naše čtenáře záplavou nových článků (v průměru jsou otiskovány pouze 2 články denně). Chceme jim totiž poskytnout dostatek času na to, aby si mohli přečíst stovky skvělých článků, které byly dosud v Pozitivních novinách otištěny. Nesporně si to zaslouží jak tyto články, tak zejména jejich autoři. Tento luxus si můžeme dovolit především proto, že téměř všechny články, uveřejněné v PN, jsou obsahově NADČASOVÉ.

Co považujeme za pozitivní aneb O čem psát do Pozitivních novin

 • NÁPADY, které mají za cíl prospět lidem;
 • INSPIRACE, vedoucí k rozšíření obzorů, poznání a vědomostí;
 • DOPORUČENÍ čehokoli užitečného, co vás osobně nadchlo, co považujete za skvělé a líbí se vám natolik, že to chcete doporučit i dalším lidem;
 • ZAJÍMAVOSTI z jakéhokoli oboru lidské činnosti, jejichž prostřednictvím je možné čerpat nové poznatky;
 • ZKUŠENOSTI, které lze získat pouze vlastní životní praxí, hledáním nových cest, objevováním slepých uliček, poučením se z omylů a nacházením správných řešení;
 • OSOBNOSTI, které osobně znáte a o nichž víte, že jsou to lidé svým způsobem jedineční, inspirativní, nezapomenutelní, duševně bohatí, veřejně angažovaní, neobyčejně zajímaví, aktivní, nepřehlédnutelní, hodni „poznání a objevení“ pro širokou veřejnost;
 • UPOZORNĚNÍ na kvalitní knihy, filmy, výstavy, divadla, společenské akce, kulturní události apod.;
 • ZVEŘEJNĚNÍ PROJEKTŮ, které máte už léta v šuplíku, ale přitom víte, že je nikdy nebudete moci sami realizovat, a je vám líto nechat je ležet ladem, když by mohly sloužit lidem (pokud si váš nápad někdo přečte a zrealizuje ho sám nebo za vašeho přispění);
 • ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY a ROZHOVORY, které jste kdysi kdesi publikovali, a o nichž se domníváte, že mají stále takovou vypovídací hodnotu, že nestárnou a zaslouží si zvěčnění v celosvětové internetové síti prostřednictvím POZITIVNÍCH NOVIN;
 • VÝSLEDKY VLASTNÍ BADATELSKÉ ČINNOSTI z nejrůznějších oborů, které by mohly být inspirativní pro veřejnost i odborníky;
 • POSTŘEHY ze života, které dokáží člověka povznést nad každodenní koloběh problémů a starostí, a přivodí mu dobrou náladu;
 • OPTIMISTICKÉ FEJETONY, POVÍDKY, BÁSNIČKY, VTIPY a VESELÁ VYPRÁVĚNÍ na libovolné téma;
 • MOUDRÉ MYŠLENKY, VÝROKY, CITÁTY a SDĚLENÍ všeho druhu;
 • POVÍDÁNÍ o všem, co se podařilo, co mělo úspěch, co lidi zaujalo a pobavilo, co je sdružilo ke společné aktivitě, co je naplnilo radostí a pocitem spokojenosti z dobře vykonaného díla;
 • NEZAPOMENUTELNÉ VZPOMÍNKY, které jsou natolik zajímavé, že si zaslouží zveřejnění;
 • POCHVALY a OCENĚNÍ všeho, co vás obohatilo, co šlo nad rámec průměrnosti, co je opravdu výjimečné a hodné následování.

Jaké články odmítáme a proč

Žádná politika a konfrontace

 • Pozitivní noviny se snaží být důsledně apolitické a politika v nich nemá své místo. Politika je zdrojem největších problémů, nesvárů, nepochopení, konfrontací a slovních útoků. Navíc je vždy úzce spojena s místem, časem a konkrétními osobami.
 • Díky tomu, že se Pozitivní noviny snaží o to, aby články v nich otiskované měly neomezenou časovou platnost, tzn. čtenář, který si dnešní článek přečte za pět let nesmí mít dojem, že jde "o starou věc", odmítáme publikovat články, v nichž budou komentáře týkající se jakkoli aktuálních politických témat, kauz, postřehů, návrhů či analýz.
 • Tyto články jsou bezesporu velmi důležité a užitečné, ale své nezastupitelné místo mají v jiných sdělovacích prostředcích, především na internetových zpravodajských serverch a v tisku.
 • Vyhýbáme se rovněž všem článkům, které mají konfrontační charakter, neboť konfrontace v jakékoli podobě prostě nepatří do naší "Oázy pohody a optimismu na síti".
 • Je velmi ošidné stanovovat hranice "konfrontačnosti". Proto si redakční rada PN vyhrazuje právo odmítnout otištění materiálů, které za konfrontační z jakýchkoli příčin považuje.

Pozitivní noviny – veřejnost, média a akce