Favorité Jany Stuchlíkové

Rubrika: Publicistika – Doporučení

V této rubrice vám každý týden představí jeden z autorů PN svých pět FAVORITŮ mezi články, které byly uveřejněny v Pozitivních novinách. Pod pojmem FAVORIT je míněn příspěvek, který dotyčného nejvíce oslovil, hovoří mu z duše a k němuž se rád a často vrací. Na konci této stránky má pak každý autor možnost uvést svou POZNÁMKU POD ČAROU, aby mohl tento nelehký úkol (tj. vybrat jen pět nejlepších) "uvést na správnou míru".
15. týden
2006
Dnes vám své  FAVORITY představuje 

Jana STUCHLÍKOVÁ

členka redakční rady Pozitivních novin
Pavel Loužecký O hledání a nacházení
Ve svých 44 letech jsem dospěl k poznání, že s každým novým rokem na kontě mého života stávám se stále více klidnějším a vyrovnanějším. Myšlenky i činy dostávají konečně svůj pevný logický řád, který už není, zaplaťbůh, deformován nerozvážností mládí, netrpělivostí ducha, srdečními touhami, nestálostí názorů a rozporuplným objevováním sebe sama.
Skončilo bolestné období „hledání“, které budiž tímto dnem definitivně nahrazeno obdobím „nacházení“. Neboť pravdou je, že se nyní stále častěji opájím nefalšovanou radostí z práce, čirým nadšením z blankytně modré oblohy, vnímáním tisícerých vůní, vzrušením z nových nápadů, hledáním moudrosti v historii, mám nyní mnohem více pochopení pro stáří, stále znovu a znovu objevuji fatální sílu v praxi a v životních zkušenostech, podléhám věčné kráse zachycených obrazů, inspiraci v lidských povahách, nefalšované čistotě v dětské duši, poezii v meditativním přemítání, okouzlení vizemi či obdivu k jakékoli lidské tvůrčí aktivitě.
CELÝ ČLÁNEK
Václav Židek 
Zdeněk Hajný
Zastavení v galerii  CESTY KE  SVĚTLU
Většině čtenářů vás, pane Hajný, nemusím představovat. Jste znám nejenom tady u nás doma ale i po celém světě. Nejlepším dokladem toho je velký počet vašich výstav u nás i v cizině. Přesto všechno bych vás rád poprosil, jestli byste mohl svými slovy vyjádřit smysl vaší tvorby. Co pro vás a nejenom pro vás znamená a jak dalece ovlivnila i váš samotný život?
Já si myslím, že smyslem tvorby je odpověď na potřebu nebo přání či tužby návštěvníků mých výstav i výstav společných. Oni reagují na naše práce, mé obrazy s určitým vztahem přízně, s pocitem nebo prosbou, žádostí, jestli by mohli obrázky vidět znovu, i když výstava už skončila. Když jsem začal s pravidelnými výstavami v roce 1971 v pražské Redutě, zauvažoval jsem, že bych měl vytvořit stálé výstavní prostory, kam by se mohli diváci vracet, kde by mohli, jak sami říkali, s  prostředím a atmosférou toho co malujeme znovu komunikovat. Smyslem té tvorby je opravdu ne adorovat nebo ukazovat na to, čím jsou naše díla anebo mé dílo něčím mimořádně zvláštní nebo výjimečná, ale spíš ukázat na několik takových rozměrů v našem výtvarném směřování.

CELÝ ČLÁNEK
Vlastimil Marek Laskavost se vyplácí
Co můžeme každý z nás udělat pro lepší svět hned teď a tady? Nemusíme zkoušet přesunout hory, změnit lidi a svět. Stačí, když začneme být laskaví. K sobě, svému tělu a životu, ke svým bližním, ke kolegům, přátelům a hlavně nepřátelům, k přírodě, vesmíru. Není cesta k laskavosti, laskavost je Cesta. Cesta k Lásce. slunovratu) meditujete, zkuste meditovat na vizi „laskavých lidí v laskavém světě“. Každé město, každá vesnice, každý dům či byt se tak může (nejprve jen ve vaší vizi) postupně stát laskavým místem plným laskavých lidí. Jen si to zkuste představit - laskavá Aš, laskavý Beroun, laskavá Dobříš, laskavý Frýdek, Hradec i Jeseník, laskavá Kroměříž, laskavá Lhota, Mimoň, Nesměň, Obrataň či Olomouc, laskavá Praha a laskavé Pardubice, laskavý Rýmařov, laskavá Sušice, Uhříněves, laskavý Vimperk nebo Žatec.
Pokud pravidelně (např. o úplňku, nebo o 
Být laskavý je totiž vždy ekonomicky, ekologicky, tržně i společensky lacinější a přitom (v delším časovém horizontu) efektivnější.
CELÝ ČLÁNEK
Pavel Buňata Žijeme ve zlomených stoletích
Pavel Buňata
Dali jsme poslední sbohem papeži, matce Tereze i princezně srdcí.
Vědci naklonovali první ovci a někteří lidé jsou jako ovce…
Země praskla ve švu a vlny spláchly bez rozdílu vinné i nevinné.
Z výšin padaly věže a lidé se začali bát o každou příští minutu.
Zažili jsme zatmění Slunce i Měsíce, přelety vlasatic.
Sníh se schoval pod saze, jako bílá košile pod černý žaket a na temeni se nám usadilo temno!
Přesto všechno vám přeji - Dobrý, hezký, krásný a příjemný večer!
Ne, nemusíte se přestat bavit s člověkem po vašem boku, ani zhasínat rozhořelou cigaretu.
Rozhodně nevypínejte své mobilní telefony – co kdyby jediným světlem dnešního dne byl  váš hlas, který potřebuje někdo právě teď slyšet?!
Klidně šustěte staniolem z bonbónů, a máte-li chuť dojděte si pro další sklenku nebo na čistý vzduch. Navštivte toalety, kdykoli ucítíte nutkání a netleskejte jen proto, že tleskají ostatní. 
CELÝ ČLÁNEK
POUTNÍK Lehce podzimní zamyšlení
Září patří k mým oblíbeným měsícům. Zářijová rána bývají příjemně chladivá ozdobená rosou, která alespoň v mých představách napájí i ty nejtajnější lesní studánky živou vodou. Objevují se první mlhy ze kterých si víly rády tkají pozdně letní šat, aby se připravily  na svou každoroční taneční dernieru.
Podvečerní nebeské symfonie barev jsou neopakovatelné ve své pestrosti a lehce zádumčivé dramatičnosti. Ve vzduchu je cosi cítit. Léto spěje ke svému konci. Ta tam je horká letní vypjatost a vnitřní neklid duše, která jako svatojánská muška hořela mnoha letními touhami.
Přicházející podzim s sebou přináší zklidnění i výzvu k prvnímu ohlédnutí se. Jako je sklízeno zlatavé zrno s polí, tak i naše duše volá po sklizni. Měli bychom v sobě najít sílu a vkročit do krajiny vlastní duše k zhodnocení kvality možné žně. Z našich myšlenek, citů i činů během roku cosi vyklíčilo a vzrostlo. Můžeme se tak procházet po rozkvetlých voňavých lukách nebo se prodírat plevelem a bodláčím, dokonce i bezradně bloudit pustinou bez života. Za osev své duše jsme odpovědni pouze my sami.
CELÝ ČLÁNEK
 
 Jana Stuchlíková:  Poznámka pod čarou
Konečně mám chvíli pro sebe a už se těším, že ji věnuji tak příjemné záležitosti, jako je vybrat svých pět favoritů. Už se těším, až na sebe nechám působit tolik blahodárných slov, moudrých myšlenek a upřímných pohlazení …
Moje chvíle se protáhla do hluboké noci, vlastně zasáhla až do dalšího dne. Střídaly se v ní skutečné doteky duše, úsměvy, souhlasné přikyvování a nechybělo ani rozeběhnutí se mých myšlenek linií, započatou autorem. Všechno, co se v ní odehrálo, mělo jednoho společného jmenovatele: lásku v nejrůznějších podobách.
Pět jiskřiček, které zahřály mé srdce, už znáte. Až budete mít jednou chvíli pro sebe … najdete si ty své? 

          Chcete se seznámit s FAVORITY dalších osobností spojených s Pozitivními novinami?
                                        ►   FAVORITÉ - OBSAH   ◄

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 04. 2006.