Prosím, pomozte jim pomáhat…!

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Jsou mladí.
Jsou obětaví a skromní.
Neradi o sobě mluví. Ale za ně mluví jejich činy.
Nezištně pomáhají těm, kdo to potřebují.
Jsou tu, aby poskytli první pomoc.
Jsou tady, aby zachránili lidské životy.

Nejsou to hrdinové akčních filmů či seriálů.
Žijí mezi námi.

I Vy je můžete někdy potřebovat.
Vy, Vaši blízcí, Vaše děti.

Prosím, pomozte jim pomáhat … !

 Mládež Českého Červeného Kříže Prahy 7

Co to je? Kdo to je ?
poskytují zdravotnické dozory na různých sportovních, kulturních, sportovních a humanitárních akcích.

Zajišťují první pomoc:
■ na pražských zimních stadionech při hokejových zápasech
■ na stadionu A.C. Sparta Praha při velkých fotbalových zápasech
■ na koncertech a představeních v T-Mobile Aréně (např.David Copperfield, Lord of The Dance, Mrazík na ledě a mnoho dalších)
■ na společenských akcích (např. Miss neslyšících)
■ na školách v přírodě, dětských táborech a lyžařských kurzech
 
e-mail:
rmo.mcck7@seznam.cz

www.cckpraha.cz

Podílejí se  na různých humanitárních akcích a akcích pro děti a mládež:
■ Den dětí 1.6. každým rokem
■ Memoriál Alice Masarykové 8.5. každým rokem (oficiální Den ČČK)
■ Pomoc při sběru humanitární pomoci na Kosovo pro UNICEF(1999)
■ Humanitární pomoc při záplavách na Moravě (1997), povodně v roku 2002
■ Pomoc při sběru humanitární pomoci do Asie (2004)

Školí první pomoc:
■ na základních školách,
■ ve vodáckých a jiných organizacích,
■ v autoškolách,
■ ve firmách,
■ pro zájemce z řad veřejnosti atd.

■ podílí se na soutěžích obvod
ních a krajských kol „Hlídek mladých zdravotníků“, na zdravotnických kroužcích ve školách apod.

Do budoucna:
Plánují zapojení se do projektů Mládeže ČČK:

People on War – návštěvy středních odborných škol, gymnázií a učiliš?, kde by seznamovali mladé lidi s problémy týkajícími se válek, humanitární činnosti Červeného Kříže ve válkách a Ženevskými konvencemi

HIV / AIDS a život nás všech – informování mladých lidí s problémy AIDS a jiných pohlavních nemocí. Jde o prevenci proti těmto nemocem (akce probíhají formou otevřených diskuzí s mladými lidmi na školách)

Projekt Děti – je zaměřen na práci s dětmi do 15 let. Cílem je poskytnout dětem zajímavé využití volného času, seberealizaci, výchovu k humanitě a získání základní výuky první pomoci

Projekt Drogy – s odborníkem z protidrogového centra pořádat diskuze na školách na téma drogy, využití volného času, první pomoc u intoxikovaných atp.

Co vám mohou dále nabídnout:
■ školení pro Vaše zaměstnance
■ umístění loga Vaší firmy na jejich oblečení, zdravotnických kufřících apod.
■ uvedení odkazu na Vaši stránku na jejich www stránkách
■ uvedení Vaší firmy v jejich propagačních materiálech
■ prezentace Vaší firmy na jejich akcích

Co by nutně potřebovali:
■ záchranářské uniformy či nějaké jednotné oblečení (trička, vesty, bundy, kalhoty, čepice apod.)
■ vysílačky (dosud užíváme na komunikaci mezi jednotlivými zdravotníky na službách soukromé mobilní telefony)
■ zdravotnický materiál (ambuvaky, dýchací masky, kufry či lépe batohy na záda pro tento materiál, krční límce, vakuové dlahy, polohovatelná nosítka, fonendoskopy, tlakoměry atd.)
■  tzv. „Andulu“ pro trénink resuscitace
■  počítače, notebooky atd. (doposud mají pouze soukromé počítače)
■ dopravní prostředek – dodávka. Doposud používají služby MHD, což je vzhledem k vybavení, které s sebou nosí a používají - nosítka, stany, zdravotnické kufry, stan atd., skoro nemožné. K dispozici mají pouze soukromou Škodu Favorit z r. výroby 1989
■ Vybavení do kuchyně (varná konvice, mikrovlnná trouba, hrnečky atd.), aby mohli posluchačům v kurzu uvařit kávu, čaj apod.
■ Finanční prostředky na nákup materiálu (obvazy, škrtidla atd.), ale i na pomůcky pro školení nebo na výrobu propagačních materiálů.

Závěrem…
Tito mladí lidé jsou dobrovolníci, kteří svůj volný čas věnují činnostem spojeným s Červeným Křížem. Jejich předlékařská první pomoc již mnohokrát zachránila lidský život. Jsou odměňováni za svou zdravotnickou asistenci pouze symbolicky. Finanční částku, kterou obdrží, většinou opět investují do vybavení zdravotnickým materiálem.

Váš sponzorský dar (materiál, finance) nechtějí pro sebe - bude prostředkem k tomu, aby mohli rozšířit a zkvalitnit svou práci.

Prosím, pomozte jim pomáhat … !

Kontakty:
Oblastní skupina Mládeže Českého Červeného Kříže
Janovského 29
170 00 Praha 7
www.cckpraha.cz                                 

tel: 604 253 878
IČ: 75043025

Čím se zabývají?
Jejich pracovní náplní jsou především
zdravotnické služby s poskytováním první pomoci,
humanitární akce, projekty M-ČČK,
školení první pomoci,
pořádání soutěží „Hlídky mladých zdravotníků”.

Oblastní skupina MČČK Praha 7 má přibližně 30 členů ve věku do 26 let. Jak „laiků“, kteří se průběžně zdokonalují v první pomoci a v práci s poloprofesionálními záchrannými pomůckami, tak i profesionálů (lékaři, diplomované zdravotní sestry, profesionální záchranáři, studenti medicíny a zdravotničtí instruktoři MČČK).

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 05. 2005.