Jste věřící? aneb Nehodící se škrtněte

Rubrika: Literatura – Pohlazení

 Pamatuji si ty dotazníky. Ve spleti nejrůznějších otázek také malá kolonka s otázkou: Jste věřící?
a nabízené odpovědi nepřipouštějící jinou variantu: ano*)  ne*) s dovětkem: 
*) nehodící se škrtněte.

  Nevyznávám žádnou oficiálně uznávanou víru. A tak jsem vždycky tuto kolonku vynechávala,
nebo ji za mě vyplnila pečlivá úřednice. Rázně přeškrtla ano hned po mé odpovědi na otázku,
zda jsem křtěná a chodím pravidelně do kostela.
A přitom věřím. Věřím tak moc, že mi na to nestačí malý řádek strohých dotazníků.
 
Věřím, že kominíci nosí štěstí.
Věřím na uzdravení kamarádky.
Věřím na minulé i budoucí životy.
Věřím, že nejsme ve Vesmíru sami.
Věřím svému podvědomí a pocitům.
Věřím, že každá zkušenost mě posílí.
Věřím, že nic není náhoda.
Věřím, že informace přicházejí samy ve chvíli, kdy je potřebujeme.
Věřím, že potkávám lidi, kteří mi dávají možnost splnit určitý úkol a tím postoupit o kousek výš.
Věřím na věci mezi nebem a zemí, nebo, jak říkám, mezi nebem a oblohou.
Věřím, že Něco mi pomáhá překonávat překážky a dává mi Sílu a Energii.
Věřím tomu, že vyšleš-li dobro, vrátí se ti dobro.
Věřím, že lidé jsou dobří.
Věřím na Lásku.
Věřím, že těmito řádky někoho z Vás potěším.
 A věřím, že už nikdy nebudou v dotaznících takové hloupé otázky.
Jsem věřící, ano i ne, a nic se škrtat nebude.

  

grafika © www.ateo.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 10. 12. 2005.