Eduard Švehla: PROJEKT „SPOLU“

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

PROJEKT „SPOLU“
 
EVROPSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍ AKADEMIE
 
► SOCIÁLNÍ  GLOBALIZACE
ve jménu zdraví – fyzickém, duševním a duchovním
 
► EVROPSKÉ CENTRUM - ráj nejen pro handicapované občany
- Sportovně rehabilitační centrum
- Univerzita pro Evropskou sociální politiku
- Mezinárodní informační centrum sociální pomoci
- Seminárně – rehabilitační střediska
 
► TÝMOVÁ  PRÁCE  -  Vize a její propojenost s přítomností
Evropská Centra, budovaná po celé Evropě, se stanou křižovatkou nejrozmanitějších setkání osob s handicapem i bez handicapu, za účelem zdravotní rehabilitace, sportovních aktivit, přednášek, diskusí a k prohlubování vzájemné důvěry a soužití různých civilizací a kulturních světů.
 
Minimálně tři skupiny, které potřebují pomoc:
Děti - Mládež
Zdravotně handicapovaní                                                                                         
Důchodci
 
A jedna skupina, která tyto služby bude vyžadovat:
Ti, co nejsou v předešlé skupině.
Citát priorit EU
 
Hlavním cílem prioritního přístupu je spíše snaha objevovat nové způsoby řešení problémů společných různým typům diskriminace a nerovnosti než úzké zaměření na specifickou cílovou skupinu.
► Fenomén Sociální globalizace
Pokud chcete být na trhu, musíte inovovat. To samé platí v sociální oblasti.
Co můžeme udělat je, postavit proti tomu globalizaci sociální.
 
► Cíl
podpora spolupráce a výměny informací mezi neziskovými organizacemi členských států EU, včetně zemí východní Evropy,TACIS /střední Asie/ a další. Důraz je kladen především na sociální začlenění ohrožených skupin, předávání know-how mezi zeměmi v EU a organizací z partnerských zemí.
 
► Vyšší hodnota projektu
Nadnárodní spolupráce a jeho export do jiných zemí.
Co víc může reprezentovat naši zemi, než fungující projekt, který je rozšířen po celé Evropě. Jako kdysi Sokolové a dnešní Skauti.
Kouzlo projektu je v tom, že se spolu setkávají ne jenom na sportovním kolbišti zdraví a handicapovaní.
Jsme-li vyzýváni k usilováni o podíl na utváření společné evropské politiky  -  ať už v sociální oblasti, oblasti lidských a menšinových práv, práv pacientů, pak si odvažuji tvrdit, že toto všechno splňuje náš projekt. Proč se vracím ke slovu Sokolové? Myslím si, že by tady mohlo dojít k integraci nového, bez zničení starého a spojit tento název s velkou tradicí našeho národa.
Celá Evropská unie je ve své podstatě „Nekonečný příběh“, zvláště, je-li náš projekt založen především na NADNÁRODNÍ  SPOLUPRÁCI.
 
► Cílové skupiny
-Osoby znevýhodněné na trhu práce – zvláště lidé s fyzickým postižením
-Neziskové organizace i mimo oblast států Evropské unie
-Poskytovatelé vzdělávání, učitelé školských zařízení, pedagogové krajských center, zaměstnanci státních správ, místních úřadů a všichni sociální partneři.
-Veřejnost
 
► Nadnárodní spolupráce  (TCA)
První novinkou tohoto projektu, který nám pomůže založit Nadnárodní spolupráci, je setkání zdravotně postižených na sportovním kolbišti v potápění.  PROSAZ /nezisková organizace/ pořádá již šestým rokem tento těžký, ale nádherný adrenalinový sport.  Jako další novinkou v tomto projektu je převzít iniciativu ve školení, informovanosti a podpoře programů EU v sociální oblasti.
 
► Ekonomika
Ekonomiku chceme nastavit tak, aby celý provoz byl samofinancovatelný i po skončení podpory od EU.
Model více zdrojového financování,  PPP
Příspěvek z celonárodních fondů /Fordova nadace, Fond bratří Rockefellerů, ……../ 
Případné granty na zahájení činnosti a krytí provozních nákladů
Sdružení firem – sdružená investice
Autor projektu © Eduard Švehla
e-mail: svehla@dolios.cz

Podrobné informace o projektu:   PRACOVNÍ ELABORÁT

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 09. 2005.