Exkluzivně – Projekty

Pavel Loužecký: Projekt AKTIVNÍ SENIOŘI

Před nedávnem jsem vytvořil podnikatelský záměr s názvem AKTIVNÍ SENIOŘI, který měl vést k založení společnosti, jež by se věnovala dlouhodobému a cílevědomému rozvíjení aktivit určených pro cílovou skupinu osob od 60 let věku výše, jíž lze označit pojmem senioři. Vzhledem k tomu, že se mi dosud nepodařilo najít vhodné partnery pro realizaci tohoto projektu, rozhodl jsem se, že ho zveřejním na internetu, protože je mi líto nechat si ho v šuplíku, když by mohl spoustě lidí pomoci.

Galerie IN

zobrazit další básně »

Výběr a grafické zpracování básní Jitka Stošická a Míša Stošická

Pavel Loužecký: Nápad pro personální agentury

Nedávno jsem měl jednání s majiteli jedné personální agentury. Při našem rozhovoru jsme se dostali i na téma obtížnosti podnikání v oblasti personalistiky. A protože jsem již v roce 2004 uveřejnil v Pozitivních novinách svůj nápad určený právě pro tyto agentury, nedalo mi to, abych se o něm nezmínil i jim. Jejich reakce byla velmi překvapivá a znovu mě utvrdila v přesvědčení, že princip mého nápadu je tak jednoduchý, že o něm profesionálové v oboru vůbec nepřemýšlejí jako o možném zdroji zisků, které mohou trvale získávat vedle své hlavní činnosti.

Pavel Loužecký: Názvy ulic - nové pomníky známých i neznámých osobností?

Ne každý má tu možnost bydlet v ulicích, pojmenovaných po známých osobnostech, jako jsou například Jan Werich nebo Jiří Voskovec. Milióny lidí mají ve svých adresách ulice, které se jmenují třeba Poupětova, Žoluděvova, Vardasova, Dr.Šimka, Bartůňkova a podobně, aniž tuší, kdo to vlastně ten jejich Poupě, Žoluděv, Vardas, Dr.Šimek nebo Bartůněk, po němž je jejich ulice pojmenována, byl.

Pavel Loužecký: Hledáme fotoredaktory a fotografy pro novou FOTOGALERII Pozitivních novin

Rádi bychom totiž zřídili oficiální FOTOGALERII Pozitivních novin, která by byla nejen jejich nedílnou (i když samostatnou) veřejně dostupnou součástí, ale navíc by sloužila redakci PN k pravidelnému čerpání ilustračních fotografií k vybraným článkům. Jaká je naše představa?

Pavel Loužecký: KONTAKTNÍ PROJEKTY Pozitivních novin

Smyslem KONTAKTNÍHO PROJEKTU je „vtáhnout čtenáře do hry“, zapojit ho prostřednictvím vlastní aktivity do autorské tvorby, umožnit mu určitou formou a způsobem představit sama sebe, své myšlenky, pocity, názory, nápady, schopnosti, dát mu šanci uplatnit své dílo v internetovém prostoru, kde může být uchováno navždy, snadno přístupné čtenářům po celém světě.

Pavel Loužecký: Princip SÍLY SLABÝCH aneb Skončíme definitivně s podporou politických stran?

Najde se v naší společnosti skupina schopných intelektuálů nezatížených politickou minulostí, kteří se dokáží rychle zorganizovat tak, aby se z nich vzápětí nestala nová politická strana ani odborová centrála? Budou intelektuálové schopni spolupracovat v zájmu vyššího cíle bez toho, aby se začali časem vzájemně likvidovat v rámci mocenského boje o posty a výhody?

Pavel Loužecký: Dočká se "sprejerská veřejnost" své vlastní antigalerie?

Někde jsem četl, že sprejeři jsou zvláštní lidé posedlí touhou zanechávat za sebou nezaměnitelnou stopu. Dokonce se prý sprejerská díla dají dešifrovat, neboť každý sprejer má svůj „devastující rukopis“, někteří navíc drze zakomponují do svých čmáranic i vlastní sprejerský podpis.

Pavel Loužecký: Barrandov - DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

Je určitým paradoxem, že budete-li hledat na mapě světoznámý pojem BARRANDOV, tak ho tam nejspíš vůbec nenajdete. Zatímco název katastrálního území Hlubočepy, s jehož umístěním na mapě Prahy by měl i mnohý Pražák problémy, najdete okamžitě. Proto na otázku, kde bydlím, raději odpovídám že na Barrandově, nikoli v Hlubočepích, byť tomu tak oficiálně je.

Pavel Loužecký: UŽITEČNÉ ...

Užitečné programy ....Užitečné weby ....Užitečné tipy na výlet ....Užitečné náměty a inspirace ....

Pavel Loužecký: „-sátníci“, spojte se! Váš čas přichází ...

Nedávno jsem v tisku četl zprávu, že padesátníci jsou pilířem ekonomického růstu a že podle jakési studie věková skupina 50–64-letých nejvíce přispívá k hospodářskému růstu. Padesátníci totiž mají velké životní zkušenosti a většinu z nich efektivně vynakládají. Hurá! To mohu s chutí podtrhnout a podepsat.

Pavel Loužecký: Napište nám CO VÁS ZAJÍMÁ ...?

Je to takové moje životní prokletí: Neustále vymýšlet novinky! Pravdou je, že čím více dokáže člověk mlčet a pozorně naslouchat druhým, tím větší množství zajímavých věcí se dozví. Jedině na základě této mírně filozofické teze lze dospět k poznání, že v lidech je uloženo nekonečné množství informací, myšlenek, inspirací a nápadů.

Pavel Loužecký: Rétorická aréna

Kdysi jsem viděl v televizi dokumentární film o jedné zvláštní, velmi vyhlášené a hojně navštěvované pařížské kavárně, kde se pravidelně schází společnost lidí nejrůznějšího věku, aby zde řízeně diskutovali nad nejrůznějšími tématy. Debatu organizoval a řídil velmi šaramantní muž středního věku, který seděl uprostřed kruhovité místnosti, po jejímž obvodě byly rozesety stolky s naslouchajícími hosty.

Eduard Švehla: PROJEKT „SPOLU“

Nadnárodní spolupráce a jeho export do jiných zemí. Co víc může reprezentovat naši zemi, než fungující projekt, který je rozšířen po celé Evropě. Jako kdysi Sokolové a dnešní Skauti. Kouzlo projektu je v tom, že se spolu setkávají ne jenom na sportovním kolbišti zdraví a handicapovaní. Jsme-li vyzýváni k usilováni o podíl na utváření společné evropské politiky - ať už v sociální oblasti, oblasti lidských a menšinových práv, práv pacientů, pak si odvažuji tvrdit, že toto všechno splňuje náš projekt.

Pavel Loužecký: DEMOKRACIE = VĚC VEŘEJNÁ?

Úkol, který jsem si před sebe postavil, je velmi nesnadný. Jiní by možná řekli šílený, nemožný, neuskutečnitelný, nereálný, vizionářský, naivní … To vše je ale pouze věcí názoru. Takových názorů může být nesčíslně a i s nimi je možno na tisíc způsobů polemizovat. Ale mně nejde o polemiku – jde mi o východisko, o cíl, o řešení. Jen těžko bychom v naší republice našli soudného člověka, který by mohl s čistým svědomím prohlásit, že je dnešní společenská a politická situace v tomto státě ideální, že se mu líbí a že je s ní naprosto spokojený.

strana 1 / 2

Další strana »