Dana Puchnarová: Síť života „Geomantie a proměna“

Rubrika: Literatura – Inspirace

Network pro vzájemnou inspiraci Země a člověka
 Networková meditace leden 2005
MINUTA ZA BYTOST ZEMĚ
 
Přesně sedm let poté, co jsme si uvědomili proces proměny Země, se odehrály tři katastrofy, jimiž byly současně otřeseny Země, příroda a lidstvo. Na plážích Nového Zélandu spáchaly sebevraždu velryby, Texas byl pokryt silnou sněhovou pokrývkou a pobřeží Indického oceánu byla zpustošena tsunami. Postiženy byly statisíce lidí. To vše se odehrálo o Vánocích. Vánoce představují den, kdy se temná polovina roku obrací v polovinu světlou. V holografické řeči by to znamenalo, že tyto tři katastrofy ukazují cestu ke světlu – cesta ke světlu podle toho tedy během příštího cyklu povede skrze nezbytně nutnou proměnu Země na hmotné úrovni. Jak lze změny Země, které nastávají, akceptovat jako cestu ke světlu? Je možné pomoci, aby tato cesta stála méně přírodních i lidských obětí?
Během uplynulých sedmi let byl na éterné úrovni připraven nový zemský prostor. Nyní jsme konfrontováni s další vlnou proměny Země, při níž dochází k pukání fyzického těla. Příliš těsný poklop jednostranného způsobu myšlení, kterým lidé po tisíciletí dusí vícedimenzionální útvar planety Země, musí na určitých místech puknout. Vzniknou tím „trhliny“ v jednodimenzionální prostorové struktuře, jimiž se může pozvolna vtělit nový vzor skutečnosti. Co je navenek prožíváno jako rána, může být vnitřně poznáno jako akt osvobození a obnovy.
Mnoho lidí obětovalo svůj život, aby cesta proměny, kterou se Země vydala, vedla k naplnění. My však máme to štěstí, že si můžeme dále užívat života. Tato skutečnost nás zavazuje k tomu, abychom na úrovni vědomí přispěli k procesu obnovy Země. K tomu existují různé možnosti. Jednou z nich je:
 
Minuta za bytost Země
Navrhujeme, aby každý z nás denně věnoval bytostnosti Země minutu milující pozornosti. Tím bude permanentně udržován vědomý kontakt s bytostí Země. Díky možnosti využít naše vědomí jako kanál proměny mohou fyzická převrácení probíhat jemněji. Tím poleví tlak na hmotnou úroveň bytí. Láska působí zázraky.
Tady je návrh, jak k naší „minutě“ přistupovat, abychom neminuli společný cíl našeho podniku: '
 
■■■ Zapoj se svým srdcem do proměn hmotné úrovně Země.
 
■■■ Rozhodni se pro určitý výraz Země, ať už to bude zelená větvička, nedaleký strom, kámen, hora… Buď kreativní, zvol si každý den jiný fenomén, anebo odpověz na neočekávané volání. Naslouchat lze i vlastnímu organismu. To vše jsou holografické části (fraktály) zemského celku, skrze něž může být dosaženo bytosti Země samotné.

■■■ Několik okamžiků se věnuj zvolenému výrazu zemské mnohotvárnosti. Podmínkou přitom je, že rovina jevu je citem srdce transcendována, aby se dotkla Země samotné.

■■■ Zůstaň nějaký čas ve spojení s bytostí Země. Na závěr by si měl člověk položit otázku, co je na zvoleném fenoménu nové a co mohl pocítit teprve dotekem s bytostí Země. Co se s tebou stalo v této minutě?
 
Šempas, 3. ledna 2005
Marko Pogačnik, Wolfgang Schneider

K otištění v POZITIVNÍCH NOVINÁCH zaslala:  Dana Puchnarová  
puchnar@centrum.cz 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 01. 2005.