Jste potenciálním workoholikem? (3)

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

 ing. Aleš Kalina
 kouč v oblasti
 osobního rozvoje

POZITIVNÍ NOVINY vám přinášejí
ve spolupráci se společností MindSoft s.r.o.,
 seriál na téma
Osobní růst,
který zahrnuje články ze čtyř oblastí života:
práce, vztahy, zdraví, peníze.

Je velké štěstí, pokud můžeme dělat práci, kterou máme rádi. V práci trávíme přibližně třetinu svého života,
a je proto opravdovým utrpením, jestliže v ní nenacházíme naplnění a inspiraci. Na druhou stranu – kde je únosná mez, kdy ještě je vše v pořádku, a kde je ten bod zlomu, kdy už se od nás začnou odvracet i dobří přátelé, protože „s ní(m) se už nedá o ničem jiném mluvit než o práci“?
 
Zkuste si sami pro sebe odpovědět na následujících třicet otázek – za každou kladnou odpověď si zapište jeden bod.                                                                                                  (podle Barbary Killingerové)
 
1.    Je pro vás práce velmi důležitá?
2.    Dbáte na to, aby vše bylo uděláno naprosto správně?
3.    Máte sklon vidět věci velmi vyhraněně, ať již v kladné nebo záporné podobě?
4.    Jste soutěživí a odhodlaní vyhrát?
5.    Je pro vás důležité, abyste měli pravdu?
6.    Nesnášíte se a jste k sobě velmi kritičtí, když se dopustíte chyby?
7.    Máte strach z neúspěchu?
8.    Jste neklidní a nesnášíte nudu?
9.    Máte hodně energie?
10.  Býváte hodně vyčerpáni?
11.  Pracujete i doma, večer a o víkendu?
12.  Ctíte neklid, pokud odpočíváte?
13.  Připadáte si schopnější podat větší výkon než ostatní?
14.  Čtete u jídla?
15.  Máte diář popsaný povinnostmi?
16.  Zásadně si neberete dovolenou delší než jeden týden?
17.  Spěcháte často?
18.  I o dovolené jste v kontaktu se svým pracovištěm?
19.  Při hře nesnášíte prohry?
20.  Rozhodně nemyslíte na důchod?
21.  Jste v práci zodpovědní?
22.  Snažíte se vyhýbat konfliktům?
23.  Chováte se impulzivně?
24.  Máte strach z odmítnutí?
25.  Příliš nevnímáte to, co říkají druzí?
26.  Rozčiluje vás, když se věci nevyvíjejí tak, jak by měly?
27.  Nesnášíte vyrušování v práci?
28.  Jste „otrokem“ pracovních termínů?
29.  Myslíte stále na budoucnost než na přítomnost?
30.  Zapomínáte na rodinná výročí?
 
VYHODNOCENÍ:
Sečtěte si počet svých kladných odpovědí. Bude-li tento součet se pohybovat v rozmezí
18 – 23 bodů – jste již workoholismem reálně ohroženi
24 –30 bodů  – patříte mezi výrazně rozvinuté workoholiky 
 
Jak jste dopadli? Poznávali jste se u většiny otázek? Tak se určitě zamyslete, jestli je opravdu nutné brát s sebou na dovolenou notebook a shánět se po třech dnech v příjemné romantické rybářské vesničce po nejbližší internetové kavárně. A pokud si sami nevěříte a potřebujete podporu, vězte, že jsou stále ještě krásná místa nepokrytá signálem mobilních operátorů. A pokud by vás to stále ještě stresovalo, zkuste zjistit, kdy na dovolenou jede váš klíčový zákazník. Máte šanci, že alespoň on má třeba svůj život v rovnováze.
 
Co dělat v případech, že mi hrozí worholismus nebo jsem již prací natolik pohlcen, že na ni stále myslím a představa volna je pro mě tyranizuje? Cesta ven z tohoto kolotoče vede přes uvědomění si, že žijeme pouze jeden život, který stojí za to žít a který není jenom práce. Nežijeme pouze pro naši kancelář a pro výplatu, kterou dostaneme. Život je i v ostatních oblastech, na které bychom měli dbát.
 
Kdysi jeden přední světový řečník Stephen Covey  prohlásil před řediteli renomovaných firem: „Nikdo na smrtelné posteli netouží strávit v práci ještě jednu hodinu navíc. Touží po tom, aby mohl být více se svými blízkými z rodinného kruhu a přáteli.“
 
Nedávejme příliš mnoho času své práci a držme ji v rovnováze s ostatními oblastmi své činnosti. Budujme vztahy, starejme se o své tělo, zapojujme se i do jiných aktivit.
 
Pokud zakládáme novou firmu nebo rozbíháme nový projekt, je jasné, že nám pracovní činnost zabere trochu více času. Mějme ale na paměti, že je to dočasné.
 
Mnoho lidí si ale prací kompenzuje své deprese a vnitřní prázdno. Pracují, protože se bojí prázdnoty, pokud pracovat nebudou. Nebo trpí deformaci, že musí být nejlepší, a tak makají, aby je náhodou někdo nepředstihl, či nemuseli od své hlavy poslouchat, že toho udělali málo.
 
Jiní zase neumí práci delegovat, a proto zůstává mnoho práce na jejich bedrech, či jsou pomalí a nejde jim to od ruky.
 
Na všechny tyto nešvary existuje jeden lék: Uvědomit si, že jsme zde pouze jednou. Zapřemýšlet nad svým talentem a jeho využitím. Sestavit si plán pro aktivity i v jiných oblastech života. No a pokud je práce lékem na deprese či prázdnotu ve vztahu, poradit se se zkušeným koučem a dostat svůj život na novou úroveň.

 www.mujvztah.cz                   www.mamdepku.cz                                                                                                

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 10. 2006.