Ivan Kraus: Trénink mozku

Rubrika: Literatura – Povídky

Podle jisté teorie prospívá luštění křížovek tréninku mozku.

Podle jiné je to zábavná činnost, kterou si lze krátit volný čas. Řekl bych, že obě teorie platí jen v tom případě, pokud se netýkají našeho známého a jeho manželky.
 
Jednoho dne nám Singer telefonoval pozdě večer. 
„Potřeboval bych kolokazii na šest.“
„Teď je čtvrt na dvanáct,“ řekl jsem.
Ukázalo se, že Singer luští křížovku a že k tomu, aby mu vyšla tajenka, mu chybí hlíza kolokazie. 
„V životě jsem o takové květině neslyšel,“ řekl jsem rozespale.
 
Za dva dny volal Singer o půlnoci. Sdělil nám, že se o hlíze radil s jedním učitelem, který strávil rok v Amazonii studiem hmyzu. O hlíze kolokazie neměl však ponětí, takže tajenka - KDO ŽIVOT BERE JAKO, TEN HO ZTRÁCÍ... zůstala nevyluštěna.
Singera však neúspěch vůbec neodradil. Pustil se do nové křížovky a jediné, co mu chybělo, byl titančitý minerál.
Doporučil jsem mu, aby se obrátil na Geologický ústav. Pravil, že to bohužel udělat nemůže, protože už tam volal kvůli různým sirnanům a centrála už ho zná a nespoji ho s odbornikem.
Ptal se, zda bych do ústavu nezavolal místo něho. Rozhodně jsem to odmítl a vysvětlil jsem mu, že kdo si chce křížovkami krátit čas, musí být ochoten se koníčku věnovat samostatně.

Protože nějaký čas byl klid, propadl jsem optimismu a domníval jsem se, že se Singerovi podařilo získat potřebnou informaci, která mu chyběla do vyluštění africké lidové moudrosti – MUŽ, KTERÝ ANTILOPU NEULOVÍ, NEMÁ PRÁVO…
Za několik dnů se však ozval znovu a sdělil zcela rozespalé ženě, že už dva dny pátrá na internetu po africké kukačce, ačkoli vyluštil po několika hodinách i takové chytáky, jako je vlněný přehoz na ČTYŘI – což je šála, a dokonce i valašskou rockovou skupinu na PĚT, což jsou OGAŘI.
Až do půl jedné v noci si pak stěžoval na to, že autoři křížovek chtějí po čtenářích přehnaně náročné znalosti a že je to nefér.
Požádali jsme ho, aby byl tak laskav a netelefonoval nám tak pozdě v noci ani kvůli minerálům, ani kvůli africké kukačce. Chápeme sice, že si křížovkami krátí volný čas, ale bychom byli rádi, kdyby tím zároveň nekrátil náš spánek.
Protože nás nechtěl v noci budit, ozval  se příště o půl páté ráno. 
Dozvěděli jsme se, že celou noc nespal, protože pátral v internetu po LISTECH PŘEROVNÍKU KE ŽVÝKÁNÍ a po PORTUGALSKÉ TISKOVÉ AGENTUŘE.
Před tím strávil půl dne telefonováním s korejským konzulátem kvůli KOREJSKÉ JEDNOTCE DÉLKY. Volal i korejské vyslanectví, ale protože tam už volal kvůli způsobu krájení korejského salátu, zapnuli prý jen záznamník.
 
O několik dnů později nám telefonicky ještě za ranní tmy sdělil, jak ho potrápil RADIKÁL ODVOZENÝ od ETYLÉNU. Velice se zlobil, že ho na vysoké škole chemické vrátný nesměl spojit s docentem, se kterým už dříve konzultoval ZNAČKU INDIDU PALLADIA a nějakou slitinu na SEDM.
Také hledání správného várazu pro BAR pro diabetiky na ŠEST bylo náročné a stálo nás spánek. Když Singer konečně zjistil v hotelové škole, že je to DIABAR, hned nám to radostně sděloval. Zároveň nám oznámil, že mu do indiánského rčení chybí už jen bulharské město, protože MRAVOUK NA ČTYŘI je ETIK a VYPOUŠTĚTI PO KAPKÁCH je RONIT.
Jindy nás vzbudil jen proto, aby se přiznal, že ačkoli je pokročilý luštitel, neuvědomil si, že ruský SOUHLAS je přece DA a MOHAMEDUV RÁDCE na ČTYŘI je ANAS. Také jsme se dozvěděli, že FILIPINSKOU SOPKU NA TŔI mu poradila manželka filipínského konzula výměnou za informaci, která zase chyběla jí k doluštění tajenky – za MORAVSKÉHO BÁSNÍKA NA PĚT.
„To je MAHEN“, hlásil do telefonu hrdě.
Rovněž považoval za nutné sdělit nám, že že Kozlík lékařský je ODOLEN, sumerské město je UR, africký kmen na ČTYŘI je AFAR a kocour v nářečí je KOT.
Později jsme se dozvěděli celou řadu dalších zajímavostí: ZNAČKA AZIDOTIMU je AZN, značka americia je AM a značka miliampéru je MA. 
 
Na jaře Singer správně vyplnil celou řadu políček, ale přesto mu vyšlo, že prvním prezidentem byl MUSARYK. Měl z toho malou nervovou krizi.
Bylo to celkem pochopitelné, protože v té době ho dokonce vydíral jiný vášnivý luštitel. Byl ochoten sdělit mu jméno KRASOVÉ řeky V DALMACII, ale jen výměnou za to, když mu Singer někde zjistí AFRICKĚHO stepního RYSA, nebo když na maďarském kulturním středisku vypátrá, jak se řekne MAĎARSKY VĚTEV.
Zástupce firmy Renault musel Singer navštívit osobně, aby získal  značku FRANCOUZSKÉ HOŘČICE. Od té doby už ví, že  hořčice nebývá DIJON, ale AMORA.
Muž od Renaulta byl shodou okolností také luštitel, a protože byl kromě toho advokát, zažaloval prý redakci časopisu za starořímskou flétnu, která ho stála část dovolené.
 
Když nás nedávno Singer opět probudil ve čtyři ráno dotazem, jak se jmenuje slovenský výškař na PĚT, změnili jsme si raději telefonní číslo.
Protože naše nové číslo je tajné, mohu tomu, kdo si chce krátit křížovkami jen svůj vlastní čas, jméno slovenského výškaře klidně prozradit.
Jmenuje se ZVARA.  
Ivan Kraus
Muž na vlastní stopě
Vydalo nakladatelství Academia
rok 2007  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 08. 2006.