Ivan Kraus: Máj

Rubrika: Literatura – Fejetony

Z nově objevených fragmentů poznámek surrealisty Bergera se lze přesvědčit o tom, jak usilovně a s jakým odhodláním tento neprávem zapomenutý básník a filosof hledal nové jméno pro měsíc máj.
Nejprve si napsal do svého deníku, že je přesvědčen, že člověk si na toto období musí šetřit energii od začátku ledna do konce dubna a od začátku července do konce roku.
Potom se soustředil na poetický výraz, který by co nejlépe vyjádřil atmosféru tohoto podivuhodného a zvláštního ročního období.
Už v zimě roku 1921 si zapsal do kalendáře Čs. myslivců první výsledky své práce – tyto nové výrazy:
poupen, rašen, keřovec, zahonník, hlízen a voněn.
U výrazu voněn je otazník.
Na podzim roku 1922 si zapsal na zadní stranu diplomu získaného od Kruhu básníků další:
zmítavec, nálivník, lesněn, trávníčkin, třeštil, horečňan.
V prosinci roku 1923 použil – zřejmě v náhlém návalu inspirace - zadní strany receptu na jedlou sodu, kterou měl brát třikrát denně a zapsal si :
miliskáč, pučivec, houštináč, zaduben, polibný, veršoun, předjařoun.
U výrazu polibný je vykřičník, u slova veršoun je kolečko.
Další inspirace je z května roku 1924.
Dochovala se na obálce dopisu bernímu úřadu, v němž básník protestuje proti dani 3 korun dvaceti haléřů jako neoprávněné a oslovuje úřad originelním výrazem – výběrní.
Na obálce se dochovaly tyto výrazy:
rozvíjen, třeštín, láskotep, ovocňan a blizňák.
Poslední část poznámek je z podzimu téhož roku. Jedná se o poznámky napsané na ubrousku:
námluvník, svůdňan, láskin, erotňan a množilov.
Výraz množilov je vícekrát přeškrtnut.
Naopak výraz erotňan je nejprve podtržen a to vlnovitě. A teprve pak přeškrtnut.
O tom, jak namáhavá byla básníkova snaha najít přesvědčivější výraz pro máj, svědčí to, že všechny své návrhy – ve zřejmém návalu frustrace - postupně zavrhl a přeškrtl.
Jediný výstižný nový výraz pro měsíc máj, který básník považoval zřejmě za zdařilý, a proto ho ponechal, se bohužel, z pochopitelných důvodů, neujal: – z h r z e n.
Ivan Kraus
Muž na vlastní stopě
Vydalo nakladatelství Academia
rok 2007
  


Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Ing. arch. Miloslav Heřmánek
http://hermanek.info/reference/  http://hermanek.info/
http://navolnenoze.cz/prezentace/miloslav-hermanek/

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 05. 2009.