Ladislav Gerendáš: O divácích a trémě

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Vážení čtenáři,
rád bych tímto mezi autory POZITIVNÍCH NOVIN přivítal další OSOBU VEŘEJNĚ ZNÁMOU - hudebníka, herce a baviče Ladislava Gerendáše. Věřím, že se jeho příspěvky rychle zařadí mezi vaše oblíbené.
Pavel Loužecký

Často se nás lidé ptají, zda máme na jevišti trému. Odpověď není jednoduchá... Máme. Intenzita trémy je totiž závislá na velikosti zatížení umělce, na stupni jeho připravenosti k výkonu, na jeho momentálním zdravotním stavu i na míře nebezpečí požáru příslušného kulturního zařízení.
Zamysleme se však nad tím, co to ta tréma vlastně je. Myslím, že je to náhlá inventura v sebevědomí umělce vyvolaná jistotou, že jsou v sále diváci. V takové chvíli lidské tělo brání umělci ve výkonu, a umělec je proto za překonávání tohoto nepříjemného stavu honorován. A dlužno říci, že dobře honorován. Škoda jen, že není lépe placen.
Otázkou je, proč je přesto umělců tak mnoho, a proč si vlastně všichni komplikují život tou nepříjemnou vibrací. Tady je pro změnu odpověď velmi jednoduchá: To nikdo neví.
Ví se ale, jak trémě spolehlivě čelit. I když má chvění tělem velice příznivý vliv na uvolnění svalstva a prokrvení pokožky. Zkrátka, jedinou a spolehlivou prevencí proti trémě je důsledné, pečlivé a okamžité ukončení umělecké činnosti. 

Ladislav Gerendáš čte své texty v šemanovické Nostalgické myši.Nyní se na tento problém podívejme z druhé strany.
Z pohledu diváka. Ten se nám totiž po zaplacení vstupného náhle stává původcem trémy, ačkoliv ještě před vstupem do sálu byl řádným  občanem svého bydliště.
Sám divák trému zcela jistě nemá, proto si jen tak spokojeně sedí. (Má-li však divák vstupenku k stání, potom si pochopitelně jen tak spokojeně stojí).
V případě, že si divák spokojeně stojí, ačkoliv má u sebe platnou vstupenku k sezení, je tento divák popleta, anebo si tento divák raději postojí.
Pro úplnost bych se rád zmínil i o zbývajících diváckých polohách, a to těch, při kterých divák v sále leží nebo visí. Ale to už je kapitola jiná, kapitola "O umělecké úrovni zábavných pořadů v ČR".

Co tedy říci závěrem.

Že tréma byla, je a bude překážkou obecně platnou pro všechny obory umělecké činnosti. A že ten, kdo trémou netrpí, buď není umělcem, anebo je umělcem, který trémou netrpí.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 08. 2006.