Pavel Loužecký: Hledáte práci? Braňte se! Jste v ohrožení!!!

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Jestliže jste se právě zařadili mezi nešťastníky, kteří jsou nuceni z jakéhokoli důvodu změnit svého zaměstnavatele a najít si novou práci, pak vězte, že rozhodně patříte mezi nejohroženější „lidský druh“. Nenarážím tím pouze na to, že najít dobrou práci a bezproblémového zaměstnavatele je čím dál tím náročnější (jen toto téma by vydalo na stovky článků), ale já se chci dotknout tématu mnohem závažnějšího, které je pro nás čím dál tím aktuálnější, a dnes se dokonce týká už i těch, kteří vůbec žádnou práci nehledají.

Mnozí z vás určitě někdy dostali od svých přátel „skvělou nabídku“, kterou tito uvedli slovy: "Mám pro tebe bombu! Vyděláš spoustu peněz, je to zaručené, já jsem v tom taky. Nic ti o tom neřeknu, pojď se mnou a všechno se tam dozvíš od chytrých lidí.“
A vám se okamžitě vybaví jména jako Skiline, Herbalife, pojišťovny, finanční poradenství, letadla, zasílání dopisů, to vše s jediným cílem: vytáhnout z vás peníze a přistoupit na to, abyste lákali další nešťastníky, kteří do toho spadnou tak, jako vy.
Takže mu řeknete: To určitě! To zas bude nějaký podvod. A on do vás začne hodinu hučet a přesvědčovat vás horem  pádem, že nemáte pravdu, až vás nakonec ukecá a vy si řeknete: Mně se přeci nemůže stát, abych do něčeho spadl. Já nejsem dnešní, abych vlezl dobrovolně do nějaké boudy.
 
Omyl, omyl, stokrát omyl!  V této věčné hře na podvod totiž vůbec nejde o vaši inteligenci ani životní praxi a zkušenosti, ale o stále nové a nové, dokonalejší, promyšlenější a zákeřnější způsoby, jak vás psychologicky zneužít a nevratně dostat do situace, ze které je buď velmi těžký a trpký, nebo taky žádný návrat. Pokusme se spolu vnořit sondu do podhoubí jejich myšlení: No, a tady příběh končí. Neboť vše, co přijde potom, je pro vás už jako neuvěřitelná zpráva z černé kroniky. Není cesty zpátky. Všechno, co jste vy i oni udělali, je podle práva, učiněno v dobré víře, na vaši vlastní odpovědnost, s plným vědomím rizika, bez jakéhokoliv nápadně nevýhodného nátlaku, svobodně a hlavně – NEODVOLATELNĚ! obrovské nebezpečí na vás číhá. Říkáte si, že jste přeci nadarmo nevystudovali vysokou školu, abyste se nechali takhle lacino napálit. Pravda je taková, že největší procento „aktivně napálených“ je právě mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi. Ti totiž mají peníze, nebo jsou minimálně schopni si je rychle opatřit. Primitiv vám nikdy žádné peníze nedá, protože kdyby je měl, tak přeci nebude hledat práci, ale bude si jich do sytosti užívat.
 
A právě lidé, hledající novou práci, patří do nejohroženější skupiny lidí, kteří jsou nejnáchylnější  k tomu, udělat osudnou chybu. Proč?
 
■ Potřebuji nutně sehnat práci, jinak neuživím rodinu.
■ Nechce se mi ale sáhnout hned po té první nabídce, co mi přijde pod ruku.
■ Chci si pořádně vybrat, promyslet si to. Chci na to mít dost času.
■ Ale dny ubíhají jako splašené a nabídky se jaksi samy nehrnou.
■ S každou „padlou“ možností vám ubývá víry v sebe sama, s každým odmítnutím vám rapidně mizí energie a chuť experimentovat, takže byste se nejraději vrátili do lůna bývalé jistoty, protože tohle přeci nemáte – při svém věku, kráse a inteligenci - vůbec zapotřebí!
■ Mezitím vám zavolá pět, deset lidí s tím, že pro vás mají zaručeně skvělou práci.
■ Ale vy (protože už opravdu nejste dnešní) z jejich telefonického neurčitého blekotání poznáte, že to jsou naprostí zoufalci, kteří vás chtějí jen podvést.
■ A tak ostražitě hledáte v inzerátech, přeskakujete podvodníky a zaměřujete se na zdánlivé seriózní nabídky.
■ A také samozřejmě hledáte na internetu, ptáte se, kontaktujete své známé i neznámé, a tím vším sami v sobě pomalu ale jistě zaséváte jakousi psychickou paniku: nedaří se mi nic najít, co budu dělat?
■ Vaše podvědomí hledá ono pověstné záchranné stéblo, jakoukoliv jistotu, jíž by se dalo přidržet a  vám se konečně podařilo se trochu nadechnout.
■ Jinak řečeno: ZAČÍNÁTE SILNĚ TOUŽIT PO NADĚJI!
■ A přesně v tomto okamžiku jste nejzranitelnější, teď jste totiž snadnou kořistí pro lidi, kteří čekají právě na vás, aby zneužili vašeho hledání, tápání, touhy po uplatnění a chuti změnit svůj osud k lepšímu.
■ Další den, kdy usilovně hledáte a pátráte po novém zaměstnání, najednou zazvoní telefon. Milý hlas vám oznámí, že v novinách či na internetu našel váš inzerát, a že má pro vás práci.
■ Zvědavě se zeptáte, jakou že to, a vzápětí dostáváte jednu skvělou informaci za druhou.
■ A vaše naděje roste, bobtná, a vy se už vidíte „téměř za vodou“, protože TO VYPADÁ VELMI, ALE VELMI NADĚJNĚ!
■ Domluvíte si s dotyčným schůzku, na které vás tento borec samozřejmě „dostane“. Uvěříte mu, protože mu věřit chcete, protože už za vás ve vaší hlavě a duši pracují úplně jiné smysly, než-li rozum, opatrnost a vaše životní zkušenosti.
■ Snažíte se samozřejmě zachovat maximální dekorum a činíte vše pro to, abyste NEUDĚLALI JAKOUKOLIV CHYBU.
■ A při tom všem se strašně moc snažíte NEPŘIJÍT O TUHLE OBROVSKOU ŠANCI a nezavřít si čímkoli vrátka u svého potenciálního šéfa či přímo zaměstnavatele.
■ Hlavou se vám horem dolem honí moudré poučky na téma: jak působit na lidi, jak mluvit řečí těla, jak zvládat námitky, jak být oblečen, jak se chovat, čeho se vyvarovat a podobně, a tak hrajete svou vlastní hru NA TOHO NEJLEPŠÍHO Z NEJLEPŠÍCH, aniž si uvědomíte, že jste už dávno (prvním telefonem) vtaženi do jiné hry, v níž máte svou, někým jiným přesně vymezenou roli.
■ Proběhne první jednání, které dopadne prostě skvěle, protože vy jste na něm uslyšeli přesně to, co jste slyšet chtěli.
■ Svému budoucímu „zaměstnavateli“ věříte, neboť mu PROSTĚ VĚŘIT CHCETE!
■ Ta tam je vaše kdysi nepostradatelná ostražitost a bdělost.
■ Jste dokonce ochotni se doma se svými blízkými do krve pohádat, když vás před čímsi „nesmyslným“ varují, protože oni tam přece nebyli, oni s ním nemluvili, oni o tom vůbec nic nevědí.
■ Už jste prostě na JEHO STRANĚ,  už jste jeho ZAMĚSTNANEC, přestože nemáte ani smlouvu ani žádnou jinou jistotu.
■ A teď nastává čas podmínek, na které se v prvním kole jaksi – z nedostatku času, pro jejich nicotnost – nedostalo.
■ Samozřejmě, že vám to vše budoucí zaměstnavatel skvěle a důvěryhodně vysvětlí a docela snadno vás přesvědčí, že všechny trumfy jsou na vaší straně, protože .....
■ A vy MU VĚŘÍTE, protože UŽ HO PŘECI ZNÁTE. Proč by to všechno jinak dělal? Proč by se vám tak věnoval, kdyby to nemyslel poctivě?
■ Je vám teď už tak blízký, a víte o něm už tolik – možná i pravdivých - podrobností, o jeho firmě, o něm osobně, o rodině, o jeho spolupracovnících a řadě pracovních starostí ...
■ A vysněný cíl je ještě blíže, tak nesmírně blizoučko, že stačí už jen ....
■ Váš psychický stav se blíží duševní euforii. Všechno ve vás jásá, protože zítra už ....
■ Druhý den se pak zúčastníte jakési porady, školení, jednání, ovšem již za účasti dalších ctihodných pánů, v jejichž společnosti je zjevně váš šéfík jako doma. Ctihodní pánové vám dají vyplnit jakýsi bezvýznamný dotazník, poté zpracovat jakýsi ještě bezvýznamnější materiál ..., a vy to samozřejmě všechno uděláte, protože je všechno tak jasné, snadné a logické, tak proč to neudělat?
■ A odpoledne, po dobrém obědě se dozvíte, že tedy konečně spolu podepíšete vysněnou pracovní smlouvu.
■ V tomto okamžiku se však již dozvídáte, že to má jaksi ještě jednu malou podmínku. Ale skutečně malinkatou, nepodstatnou, o níž nebylo třeba předtím ani mluvit ..., že je totiž potřeba vložit do „společného“ podniku jakýsi malý kapitálek v podobě nicotných 50 tisíc korun! Ale ty jsou a vždycky budou samozřejmě stále vaše, protože na to dostanete smlouvu a veškeré záruky a bla bla bla....
■ I když se zpočátku velmi zarazíte, tak vám to nakonec přijde stejně logické, jako všechno, co do vás dosud nahustili. Jste už přeci JEJICH!
■ A podepíšete. 


Fakt, že jste si na svůj „malý vkladový kapitálek do firmy“ museli vzít okamžitě úvěr u banky (za který se vám možná zaručí dokonce i někdo z nich), že jste se zadlužili na dlouhé roky dopředu a že se vám vložené peníze pravděpodobně nikdy nevrátí, vám jaksi dojde až poté, postupně, kdy z vás již opadne „zaměstnanecká zaslepenost“, kdy už vlastně vůbec o nic nejde, protože jejich cíl byl splněn.
Vaše peníze už patří jiným, a jen na vás je, jak a kdy své dluhy bance zaplatíte.
 
Možná si ani teď, po přečtení těchto slov, neuvědomíte, jaké
 
Dosud jsme zde hovořili o lidech, hledajících práci, o jejich jakémsi zvláštním psychickém zaslepení budoucím vytouženým úspěchem.
Ale toto nebezpečí má ještě horší, mnohem zákeřnější podobu: a tou jsou VAŠI PŘÁTELÉ, ZNÁMÍ  a dokonce i RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI. Jsou to totiž právě oni, kdo využijí vaší vysoké důvěry v ně samé, s vírou, že oni by vás přeci nikdy neuvrtali do něčeho nekalého. mnohem dokonalejší, propracovanější, a naprosto nepodobný tomu, co jste kdykoliv předtím na vlastní kůži zažili. Dnešní komunikační vymoženosti totiž vyžadují, aby podvodníci nepřetržitě zkvalitňovali „své produkty a pracovní postupy“, neboť lidi jsou „takové mrchy“, že si to okamžitě řeknou, dají to na internet a do novin, aby jejich „budoucí klienty“ varovali, vzbudili v nich pochybnosti a zvýšili tím jejich opatrnost. Protože jsem se včera sám na vlastní kůži opět poněkolikáté za svůj život dostal do výše popsané situace, i když jsem se tomu snažil všemožně bránit. Nechci tu konkrétně rozebírat do jaké firmy jsem byl lanařen, proč a jakým způsobem. Chci vás jen potěšit ujištěním, že od rozhodnutí, díky němuž bych zřejmě opět nemilosrdně spadl do problému, mě zachránil INTERNET, respektive nesmírně zajímavé a inspirativní webové stránky  http://www.es-si.szm.com/ DÁT OD TOHO OKAMŽITĚ RUCE PRYČ A PŘEDEVŠÍM ÚČINNĚ VAROVAT OSTATNÍ LIDI. stovky dopisů lidí, kteří se stali buď přímými oběťmi, nebo se jim naštěstí podařilo díky těmto stránkám – tak jako mně včera – včas z osudné pasti vyklouznout.
Vaše obezřetnost v takovémto případě je totiž ještě mnohem menší, než patříte-li k práci hledajícím. 
 
A nejhorší na tom je pomyšlení, že i vaši přátelé vás do toho pravděpodobně uvrtávají V TÉ NEJLEPŠÍ VÍŘE, S TĚMI NEJČISTŠÍMI ÚMYSLY, protože jim dosud nebylo dopřáno „prohlédnout“.
Pesimistická verze téhož zní, že už ale možná byli nuceni prohlédnout, jenže - bohužel - alespoň částečná návratnost JEJICH PENĚZ je přímo závislá na tom, že vy teď o ty své peníze díky nim přijdete. 
 
Scénář podobných situací bývá pokaždé jiný, ale pokaždé je zaručeně
 
Ano. Vážení přátelé, ANO!!! Právě o to jde teď mně, stejně tak jako přede mnou i mnohým dalším lidem, kteří věnují svou vzácnou energii tomu, aby ostatním pomohli NESPADNOUT DO PROBLÉMŮ, aby jim pomohli OTEVŘÍT OČI, VAROVAT JE, PŘESVĚDČIT všemi způsoby, že to nebezpečí je SKUTEČNĚ VELMI REÁLNÉ A TÝKÁ SE KAŽDÉHO Z NÁS BEZ VÝJIMKY.
 
Možná se zeptáte, proč o tom všem píšu. Odpověď je jednoduchá.
Našel jsem je, když jsem si po návratu domů z úvodní schůzky s potenciálním „novým zaměstnavatelem“ zadal do Google jméno jeho firmy. A v této souvislosti jsem se dozvěděl informace, které mi umožnily okamžitě prohlédnout, uvědomit si všechny souvislosti a zachovat se přesně tak, jak by se měl každý rozumný člověk zachovat:
 
Není mým cílem opakovat to, co je na těchto moudrých stránkách uvedeno, neboť je toho příliš mnoho, týká se to příliš velké řady témat, problémů, firem, lidí, situací, zákonů, myšlenek a dalšího nekalého zvěrstva, ale nepochybně je to i nebezpečné.  Nelze přepisovat desítky, ale spíše
Cítím tedy nesmírnou vděčnost a potřebu pomoci tímto svým článkem a svou cennou zkušeností dalším budoucím potenciálním obětem od téhož.
 
Celé toto téma je zdánlivě velmi negativní. Možná vás napadne, má-li vůbec své místo v POZITIVNÍCH NOVINÁCH. Má! Tento článek je nesporně jeden z nejpozitivnějších, které jsem kdy napsal, neboť dává lidem reálnou šanci uvědomit si nebezpečí, neudělat chybu, ale hlavně vědět, že existují na Internetu stránky, na nichž je možno hledat a najít nesmírně důležité a cenné informace.
 
 Čtěte další článek na téma HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ:  
NÁPAD PRO PERSONÁLNÍ AGENTURY A SERVERY
 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 11. 2004.