Pavel Loužecký: POEZIE V OBRAZECH / Jacques Prévert

Rubrika: Literatura – Inspirace

Mám takový dojem, že v dnešní době se  poezii věnuje čím dál tím méně lidí. Snad je odrazuje její zdánlivá složitost, těžko uchopitelná obraznost, nutnost nad ní hlouběji přemýšlet nebo potřeba vcítit se do básníkových prožitků a citů. Ale ne každá poezie musí být nutně "těžká", ne každá básnička je nepochopitelná.
A proto se snažím najít jinou cestu k těm, kdož v sobě dosud nenalezli "sílu" otevřít básnickou sbírku a začíst se do ní. Za jednu z těch příjemnějších a šťastnějších cest považuji tzv.
POEZII V OBRAZECH, kde vedle slov působí na čtenáře i samotné obrazy, které pocitově souzní s obsahem jednotlivých básní.
Jako prvního jsem vybral svého oblíbeného básníka
Jacquese Préverta a pokusil se spojit šest jeho básní z knížky JSEM JAKÝ JSEM, kterou pro členy Klubu přátel poezie vydalo nakladatelství Československý spisovatel v roce 1983, s obrazy, které mi s těmito verši vnitřně rezonovaly. Věřím, že se vám POEZIE V OBRAZECH od Jacquese Préverta bude líbit. 

Pavel Loužecký

            

   

POEZIE V OBRAZECH:    2. DÍL  -  TORQUATO TASSO

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 10. 2004.