Pavel Loužecký: Návod, jak vyhrát volby

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

Blíží se čas volební, a ve mně se zas vzpínají běsy, jaká to lavina bezobsažných frází a politických proklamací se na nás opět chystá. A tak v duchu mé zásady: KRITIZUJ JEN TEHDY, MŮŽEŠ-LI SÁM NABÍDNOUT NĚCO LEPŠÍHO, stavím se teď do role lidu (neboť i já jsem lid) a pronikavě volám:
Slyšte, rádci a poradci, šéfové sekretářek a sekretariátů, agenti a agentky agentur reklamních, marketingových, píárových, produkčních a všelijakých jiných. Máme už plné zuby bezduchých velkoplošných kampaní, nudných plakátů, hlučných mítinků a nehygienických volebních gulášů! Proč už nám jednou nedopřejete to potěšení, abychom měli možnost poznat své budoucí zastupitele skutečně do hloubky a se vším všudy? Proč nezaměříte svou kampaň na maximální seznámení voličů s vašimi kandidáty? 
 
Vždyť je to tak jednoduché a prosté: zapomeňte na klasické volební vylepovací zhovadilosti, které se po skončení voleb tak dlouho a neúspěšně uklízejí. Raději připravte a vytiskněte o každém kandidátovi samostatnou brožurku formátu A5 o rozsahu 12-16 stránek, v níž ho dokonale představíte nejen jako politika, ale především jako člověka z masa a kostí.
Mě, jako voliče, přeci zajímá především co je to za člověka, jestli žije v mém městě či obvodě, čím byl dosud a čím je dnes, jaké má zkušenosti, názory, myšlenky, představy a nápady, čeho chce v politice dosáhnout a jakým způsobem, chci prostě vědět všechno: jaký je to člověk z pohledu lidského, co má a nemá rád, co čte, kterých osobností si váží, jaké má koníčky, čemu se nejraději věnuje, chci znát co je za ním dosud vidět, co vykonal, postavil, napsal, vytvořil ... Chci si o něm prostě udělat sám svůj vlastní kvalifikovaný úsudek.
A vy chtějte, aby se mi váš kandidát líbil jako člověk, abych ho cítil jako velkou osobnost, abych mu uvěřil jeho proklamované veřejné úmysly, aby z něho vyzařovala čestnost a zásadovost, aby mi byl sympatický, a proto všechno abych ho volil. Tím pro mě uděláte stotisíckrát víc, než sebedokonalejším plakátem s vyretušovanou, deset let starou fotkou.
Já si totiž tuto originální volební brožurku pečlivě uschovám (protože se mi líbí) a až ho – i díky mně – lid zvolí do obecního zastupitelstva, parlamentu či senátu, pak jí budu v pravidelných intervalech znovu pročítat a porovnávat psané slovo se skutečností. Budu totiž považovat tuto brožuru ZA VEŘEJNĚ UČINĚNÝ ZÁVAZEK! 

Chtěl bych také, aby každý váš kandidát měl zpracovány své vlastní webové stránky, kde budou nejen veškeré informace z této brožury (pro případ, že bych jí omylem potratil), ale kam by především on sám či za pomoci svého všehoschopného asistenta pravidelně doplňoval veškeré svoje politické aktivity, projevy, činy, hlasování o důležitých otázkách a problémech, jakým způsobem řeší připomínky občanů a vůbec jak se stará o naše veřejné blaho.

Dáte-li si, dámy a pánové, tu práci a dopravíte každému voliči v jeho obvodu tuto brožurku domů do jeho poštovní schránky, určitě si jí každý rád přečte, neboť se v ní opravdu NĚCO DŮLEŽITÉHO DOZVÍ. Součástí této brožury by měly být samozřejmě i kandidátovy fotografie z rodinného života, názory kolegů a přátel na něho apod., prostě vše, co mi ho zlidští a přiblíží natolik, abych měl už před vlastními volbami naprosto jasno: tohle je můj člověk, toho znám a toho budu volit, protože těch dalších deset, padesát, sto človíčků jsou pro mě pouhá jména, maximálně mrtvé obrazy vylepené na sloupech pouličního osvětlení.
 
A když si porovnáte náklady na „běžnou“ volební kampaň s náklady na tvorbu a výrobu osobních brožurek a webů jednotlivých kandidátů (které navíc mohou být stoprocentně využívány i dlouho po skončení vlastních voleb), dojdete zcela nesporně k výsledku, který vám vyrazí dech. A až posléze zanalyzujete volební výsledky z loňského roku s těmi letošními, možná mi ještě přijdete poděkovat.
 
Upřímná rada na závěr: Nedělejte to, co dělají ostatní strany, jen proto, že to tak dělají všichni! Odlište se, zaujměte lid novou formou. Možná, že v příštích volbách už nebudete mít tu šanci býti první, kdo s touto volební strategií přijde.
Defenestrujte protekční našeptávače z drahých reklamních agentur a najměte si zapálené, ochotné nadšence, kteří mají cit pro prezentaci, tvorbu webů a propagaci, kterým půjde především o dobrou věc, nikoli o maximální zisk. A pokud žádné takové neznáte, ozvěte se mi, já vám jich pár doporučím.
Mediální reklama ve volbách už prostě na lidi nezabírá. Je jí přehuštěno a je hloupá. Nestavte blýskavou fasádu Potěmkinových vesnic. Vaši kandidáti si nesporně zaslouží pořádný bytelný dům stojící na pevných základech sebe sama.
Otevřete hru a ukažte karty! Vyplatí se to vám, kandidátům a hlavně nám – obyčejným voličům.
 
S úctou váš samozvaný volební stratég a poradce P.L.

PS. Jedním z volebních kandidátů do Senátu za Prahu 6, který má opravdu vzorovou webovou prezentaci podle mých představ, je Karel Schwarzenberg. Podívejte se na to ...  (pochvala)

Grafika © autor

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 10. 2004.