Pavel Loužecký: Projektový záměr CELOSVĚTOVÁ PIVNÍ SÍŤ

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

Při jedné mojí schůzce s přáteli přišla řeč na to, jaký projekt bychom mohli nabídnout velkým investorům v oblasti pivovarnictví. Mně se hned začaly v hlavě honit myšlenky, a přestože jsem pivař více méně panický (sem tam občas si v panice, co si dát k pití, střihnu půllitr černého), docela rychle jsem se vžil do situace, že by mohlo třeba i vzniknout něco zajímavého, co by i mě možná dostalo do beer shopu. Sedl jsem a napsal projektový záměr, který samozřejmě - jako desítky jiných - dodnes leží v šuplíku. A proto - jak je mým dobrým zvykem - dávám všem pivovarům a pivařům k úvaze nápad, jak vybudovat CELOSVĚTOVOU PIVNÍ SÍŤ. Pokud by tento projekt inspiroval nějaký pivovar k činu, budu z toho odvázaný za všechny milovníky pivního moku.
Pavel Loužecký
CELOSVĚTOVÁ PIVNÍ SÍŤ

1/ VIZE
Vybudovat celosvětovou pivní síť (CPS).
Vznik a existenci CPS propagovat širokou škálou reklamních a prezentačních systémů, z nichž dominantní by byl SVĚTOVÝ RODOKMEN PIVASVĚTOVÝ ATLAS PIV (formy: kniha, plakát, CD/DVD, internetový server).
 
2/ CELOSVĚTOVÁ PIVNÍ SÍŤ
Jedná se o obchodně-propagační systém, jehož základem je vybudování sítě logisticko-distribučních a prodejních center po celém světě.
Jedním z hlavních úkolů distribučních centrál je distribuovat pivo od všech dodavatelů piva z celého světa v rámci celosvětové sítě tzv. BEER SHOPŮ.
 
3/ BEER SHOP 
Beer shop je speciální obchodní, prodejní a konzumační místo, které nabízí všechna piva z celého světa ve formě tzv. PIVNÍCH VZORKŮ.
Smyslem beer shopu není uspokojovat denní potřebu pivařů, ale dát komukoliv možnost ochutnat co největší množství druhů a typů piv na jednom místě.
 
Síť beer shopů po celém světě by tak plnila 4 základní funkce najednou:

- NABÍDKA A OCHUTNÁVKA
– beer shopy by poskytovaly jednotnou nabídku všech piv z celého světa, tzn. že v jakémkoliv beer shopu v jakékoli zemi na světě by si mohl člověk koupit stejné druhy piva s tím, že je může na místě ochutnat
 
- PROPAGACE A REKLAMA -  beer shopy by zajišťovaly reklamu a propagaci jednotlivých piv na místním trhu mimo sféru vlivu domácích pivních monopolů.
 
- OBCHOD – beer shopy by se staly obchodními centry, které by vyřizovaly objednávky a dodávky originálního piva jednotlivých pivovarů jak do místních restaurací, obchodů a firem, tak přímo jednotlivým spotřebitelům.
 
- AKCE – beer shopy byly zároveň místem konání pravidelných propagačních, prodejních a kontraktačních akcí jednotlivých pivovarů. Každý beer shop by měl sestaven přesný měsíční program akcí pro veřejnost, takže by jak obyvatelé, tak podnikatelé věděli, kdy se bude konat prezentace jakého piva. Součástí každé 1-2 denní akce by byl vedle prodeje originálního piva i bohatý kulturní a společenský program příslušné země, prodej propagačních předmětů, a především uzavírání kontraktů přímo zástupci pivovaru, který by se na akci prezentoval. Každý beer shop by tedy plnil zároveň funkci organizátora akcí včetně zajištění místní reklamy, propagace, inzerce, rozeslání osobních pozvánek, vylepení letáků a zajištění dalších systémů zaručujících návštěvnost (a tedy i ziskovost) akce.
 
4/ PIVNÍ VZOREK
Pivní vzorky, které by se prodávaly výhradně v beer shopech po celém světě, by měly jednotnou velikost a formu (např. plechovka o určitých rozměrech a objemu).
Každý pivní vzorek – typ piva, značka – by měl své jedinečné identifikační číslo, vyražené na víčku plechovky.
Vzhled obalu by byl do určité míry svázán konvencemi – např. na horní hraně plechovky by muselo být slovně uvedeno jméno pivovaru, země a kontinentu spolu s vlajkou státu apod.
Grafická podoba spodní části plechovky by pak už byla věcí originální grafické podoby každého piva, kterou by si zajišťovaly pivovary samostatně.
Pivní vzorky by se určitě staly sběratelskou vášní a měly by následně plnit i další funkce: dekorační, estetickou, propagační, nabídkovou apod.
Všechny prodejní pivní vzorky by měly ve všech zemích jednotnou cenu bez ohledu na typ a druh piva.
Smyslem pivního vzorku není zahnat žízeň, ale seznámit zákazníka s jeho chutídalšími smyslovými vlastnostmi.
 
5/ LOGISTICKÁ CENTRA
Logistické centrum je velký distribuční sklad, jehož úkolem je zajišťovat následující činnosti:
- přijímat pivní zásilky ze všech centrál po celém světě a distribuovat je dále jak do sítě beer shopů ve své zemi, tak i všem dalším místním odběratelům, kteří si objednají příslušné pivo prostřednictvím CPS.
- shromažďovat pivní zásilky od všech domácích pivovarů (členů CPS) a zajišťovat distribuci jejich piva do všech logistických centrál po celém světě.
Logistické centrály by byly propojeny jednotným systémem evidencepohybu zboží, objednávek, účetnictví apod.
Systém by měl svou vlastní dopravní  síť (leteckou, kamionovou, železniční, lodní).
 
6/ RODOKMEN PIVA
Rodokmen piva by byl založen na zmapování všech piv na světě, které mají více než stoletou historii, a na objevení určité historické souvislosti, která dá pivu SPOLEČNÉHO JMENOVATELE, zakladatele, předka.
Jednalo by se o náročnou, dlouhodobou, badatelskou práci, která  předpokládá studium stovek archivů, publikací a dalších informačních zdrojů, jež by byly zároveň důležitým sběrným materiálem pro vznik celého projektu.
Rodokmen piva by se měl stát jakýmsi symbolem, vlajkovou lodí tohoto projektu. Měl by dokázat, že pivo je celosvětový nápoj číslo 1, jehož historie spadá až do ....... století a jeho společným předkem – „otcem všech piv“ – je .........
 
7/ SVĚTOVÝ ATLAS PIV
Podobnou funkci by měl i Světový atlas piv, tj. propagovat pivo, dát lidem přehled, možnost srovnávání, ukázat jim rozmanitost „pivních základů“, seznámit je s historií všech světových pivovarů a dát jim k dispozici základní informace o nich, které by vedly k orientaci spotřebitelů i obchodníků (výroba, tradice, chuť, balení, typy piva, speciality, zvláštnosti, kontakty apod.)
 
8/ TEZE
Proč by měli mít výrobci piva na celém světě zájem o tento projekt?
Každá země má svou specifickou pivní kulturu, svůj pivní trh, svou pivní hrdost a své pivní tradice.
Každý výrobce se snaží monopolizovat své postavení na místním (příp. světovém) trhu a bude se zpočátku obávat vzniku nežádoucí konkurence.
Z tohoto pohledu by si však měli být všichni výrobci v rámci CELOSVĚTOVÉ PIVNÍ SÍTĚ rovni. To je základní motiv tohoto projektu, jeho výlučnost, výhoda, exkluzivita. Spočívá v prosté myšlence: Stanu-li se členem CELOSVĚTOVÉ PIVNÍ SÍTĚ, budu mít prakticky zaručenou a zajištěnou trvalou reklamuodbyt svého piva po celém světě, ať se to mým konkurentům jakéhokoliv druhu a velikosti v jakékoli zemi světa bude líbit nebo ne.
Logisticko-obchodně-prodejní zázemí CPS bude JEDNOTNÉ PRO CELÝ SVĚT a tím se stane absolutně nezávislé na zájmech a vlivu mocných a bohatých pivovarů.
Všichni členové CPS budou mít stejná práva, stejné povinnosti, stejné možnosti, stejné ceny.
Pivo se stane „mezinárodní jednotkou“ a jeho síla bude VE VELIKOSTI A NEZÁVISLOSTI SÍTĚ. Paralela s internetem je zřejmá. Tak jako mám dnes možnost otevřít si kdekoliv na světě jakékoliv veřejně přístupné webovské stránky, tak budu mít možnost zítra prostřednictvím CELOSVĚTOVÉ PIVNÍ SÍTĚ ochutnat jakékoliv pivo (v beer shopech ve své zemi) a objednat si ho pro svou soukromou i podnikatelskou potřebu v nejbližším logistickém centru, které mi ho dopraví až do domu.
Kvůli CPS určitě nepřestanou pít „denní pivaři“ své oblíbené místní pivo, nesníží se tím nijak výrazně jeho spotřeba ani zisky velkých koncernů. Naopak: díky nepředstavitelně velkému pivnímu trhu po celém světě se dramaticky zvýší jednotlivým pivovarům obrat, protože dostanou JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST prezentovat se, obchodovatprodávat ve všech zemích světa najednou beze všech dosud existujících bariér.
Pokud by tuto vizi pochopilo a přijalo za své pár největších světových pivovarů, pak je vyhráno a CELOSVĚTOVÁ SÍŤ PIVA by mohla vzniknout. Podmínkou je, aby celý tento megalomanský projekt budovala, řídila a provozovala nadnárodní společnost, která bude absolutně nezávislá na pivních koncernech, byť CPS začne vznikat z jejich peněz.
Protože tento projekt v sobě zahrnuje celou řadu dalších dílčích projektů ze sféry OBCHODU, REKLAMY a SLUŽEB, je pravděpodobné, že by mohl být dlouhodobě samostatně výdělečný a ziskový.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 10. 2004.