Pavel Loužecký: FOTO-MOUDROSTI

Rubrika: Literatura – Zábava

"Náklady na pořizování knih jsou značně velké. Je při tom nutno zachovávat míru. Jaký užitek přinášejí hory knih majiteli, který za celý život nepřečetl ani jejich obsahy? ... Právě u těch největších zahalečů uvidíš kdejakou vydanou řeč a kroniku a regály zastavené až ke stropu. A tak plody božského nadání jsou získávány jen jako pastva pro oči a výzdoba stěn."
Seneca

 
  "Ženy, které nejsou pyšné na své toalety,
bývají pyšné na to, že nejsou pyšné
na své toalety."

Twain
 

"Nesmí nás zlobit a nesmí nás trápit,
nejsme-li dostatečně známí,
spíše musíme usilovat o to,
abychom za poznání stáli."
Konfucius

 
 

"Nehněvat se, to prozrazuje někdy spíše duševní netečnost než vážnou povahu, avšak držet na uzdě své city a svůj jazyk, když jsi rozhněván, nebo i mlčet a mít ve své moci svá duševní hnutí a své rozrušení, to svědčí o nevšedních schopnostech, když už ne o dokonalé moudrosti."
Cicero

"Optimismus je schopnost být dobré mysli
i za okolností, o nichž víme,
že jsou zoufalé."
Shaw

 
  "Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek
vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí ...
Neboť co chce jeden, je mařeno druhým,
a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl."

Engels

"Tajemství, jak si uchovat veselou mysl,
spočívá v umění neznepokojovat se hloupostmi
a nadchnout se i těmi nejmenšími náhodným radostmi.
Smiles

 
 

"Vše, co se mezi smrtelníky podniká,
je plné bláznovství,
vždyť to konají blázni zase jen s blázny."

Erasmus Rotterdamský

"Díky blažené přírodě,
že učinila nezbytné věci snadno přístupnými,
nesnadné věci pak nikoli nezbytnými."
Epikuros

 
 

"Nezabývejte se příliš tím, čemu se říká pohostinství,
je to mrhání časem a penězi. Vyžerou vás, ale nebudou si vás pro vaši štědrost ani o trochu víc vážit. Z vašeho domu si udělají hospodu, a nikoho nebude zajímat, co tomu říkáte vy. Člověk, který se u někoho zdrží na týden,
zajímá ho na tu dobu do otroctví."

S.Johnson

"Nejjistější místo,
kde naleznete pomocnou ruku,
je na konci vašeho ramene."
Twain

 
  "Buďme ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy,
nýbrž na svá srdce, na své ruce,
na pravdu, čistotu, ušlechtilost."

Jerome  Klapka Jerome


                                    citáty vybrány z knihy VELKÝ SLOVNÍK CITÁTŮ A PŘÍSLOVÍ 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 18. 09. 2004.