Zdeněk Joukl: LETÁČEK PRO NEZAMĚSTNANÉ (mírně optimistický)

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Nezaměstnanost je u nás nyní kolem 10%.  Pravděpodobně ještě poroste. Většina lidí se obává ztráty zaměstnání. Nejvíce jsou zneklidněni lidé ve věku do třiceti let a nad padesát let. Více obav mají především zaměstnanci se základním vzděláním a ženy s malými dětmi. Nejvíce nezaměstnaná skupina, mladí do 26 let, si za svou situaci částečně může sama. (Mladí jsou netrpěliví, požadují vysoké nástupní platy, aniž by cokoliv předvedli. Domnívají se, že když se kolem nich doma rodiče točili, že se budou podobně chovat i zaměstnavatelé. Ti k tomu však nemají sebemenší důvod a raději pak zaměstnají zkušené důchodce.)

Několik základních informací z Úřadu práce

Do evidence uchazečů o zaměstnání jsou zařazeni občané, kteří ukončili pracovní poměr, mají trvalý pobyt v územním obvodu příslušného ÚP a požádali písemně ÚP o zprostředkování zaměstnání. Odvody pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za ně odvádí stát. ÚP musí znát o uchazeči řadu údajů. Ty jsou ovšem důvěrné. Úmyslné maření spolupráce s ÚP nebo odmítnutí nabídnutého vhodného zaměstnání (bez vážných důvodů) může vést k vyřazení uchazeče z evidence, nejprve na dobu tří měsíců.
Podmínkou pro podporu v nezaměstnanosti je pracovat za poslední tři roky alespoň dvanáct měsíců. Další podmínka zakazuje (prozatím) jakýkoliv vedlejší příjem. Podpora v nezaměstnanosti činí první tři měsíce 50% minulého čistého výdělku a za další tři měsíce 40% minulého čistého výdělku. V případě nouze je ještě možno pobírat sociální dávky a to do životního minima.

Co může čekat  nezaměstnané?

- ztráta kontaktů
- finanční problémy
- ztráta společenské prestiže
- ztráta autority v rodině
- nebezpečí podlehnutí smutku a depresím
- častější návštěvy psychologů a psychiatrů
- ztráta sebevědomí
- nebezpečí podlehnutí alkoholu a dalším drogám 

Trochu optimismu: Je snad něco dobrého na tom, být bez práce?

- je to šance pro nový život a pro uskutečnění snů svého mládí
- více volného času na rodinu, přátele a koníčky
- více času věnovat se svému zdraví
- příležitost naučit se větší skromnosti a šetrnosti
- odnaučíte se přílišně spěchat
- zmenší se Vaše pýcha a domýšlivost
- můžete se zamyslet nad svými životními hodnotami a eventuálně změnit jejich pořadí
- konečně se pořádně vyspíte
- naučíte se vážit si práce a tím máte větší šanci si ji pak udržet
- je dobré být občas dole, abychom si dokázali vážit toho, když jsme nahoře
- vyzkoušíte si, jak se umíte poprat s osudem 

Co může dělat nezaměstnaný?                                                                                      

- zachovat klid
- pořádně se vyspat a jeden den si odpočinout
- spočítat si a vyzkoušet  jaké nejmenší náklady potřebuje k životu ( včetně rodiny )
- učit se být uvědoměle skromný
- uvědomit si, že jsou i jiné životní hodnoty než majetek a peníze; jsou i nemajetní spokojení lidé, pro které peníze nejsou "až" na prvém místě
- zamyslit se nad tím, co vlastně umím, jakou práci považuji za užitečnou pro společnost  a jaká práce by mne bavila ( je-li např. práce užitečná, nepotřebuji ani tak vysoký plat k tomu, abych byl celkově spokojený, navíc o méně placená zaměstnání není tak veliký zájem; prakticky pak sponzoruji tu oblast, ve které pracuji )
- navštívit Úřad práce a hledat zaměstnání v oboru, který jsem si vybral; pro jistotu se informovat o možnostech různých podpor
- hledat práci na Internetu (např. ve větších knihovnách)
- zamyslet se i nad možností vlastního podnikání; poradit se s podnikatelem, který vydržel podnikat několik let, aniž by byl zadlužen
- uvědomit si, že investice vložená do hledání zaměstnání a do zvýšení svých znalostí je dobrá investice
- kdo nechce  nebo neumí investovat, nemá v dnešní společnosti příliš velkou šanci se uplatnit
- chovat se stejně jako dříve, zachovat si hrdost a sebedůvěru
- pečovat o svůj vzhled a dobré vystupování
- aktivně, systematicky, trpělivě a vytrvale práci hledat
- nikdy se nelitovat, spousta lidí je na tom hůře                                                                            
- doplňovat si mezery ve vzdělání, učit se cizí jazyky a pracovat s počítačem
- volný čas je možno využít pro práci ve společensky prospěšných organizacích
- brát ztrátu zaměstnání jako výzvu k vyšší aktivitě

 Co mohou dělat občané?

- nakupovat české výrobky ( čárový kód začíná na  859 ), aby snížili nezaměstnanost
- používat služby českých firem
- pomáhat svým nezaměstnaným spoluobčanům

Na závěr je nutno zdůraznit, že se nejedná o žádnou tragedii, neboť ztráta zaměstnání může postihnout téměř každého, až na prezidenta, soudce, státní zastupitele, senátory, poslance a pod. Důležitější je to, jak se k nové situaci postavíme a jak se s ní vyrovnáme!


Hledejte práci na internetu:

www.jobs.cz  
www.pracujteonline.cz 
http://www.prace.cz/  
www.volna-mista.cz                                   
www.rhi.cz     
www.zamestnani.idnes.cz    

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 09. 2004.