Jiří Heller: Naučte se komponovat kreativně (1)

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Určité procento lidí si kreslí na prázdné papíry či na okraje poznámkových bloků. Tyto práce většinou nikomu neukáží. Ještě menší procento obyvatel koupí barevné akvarely a namaluje obraz. Oproti těmto zlomkům populace velké procento lidí vezme párkrát za rok nebo opakovaně fotoaparát.
A tiskne spoušť. Tu maminka na dovolené na pláži, tam mimino usmívající se či pokoušející se o první kroky. Snímky zachycují často rodinné oslavy, stavbu domu, domácí zvíře, přátele, společenské události, významné dění v obci apod....
 
Kvalita snímku? Závisí na druhu aparátu, na jeho nebo autorově schopnosti dobře exponovat, na kvalitě zvětšeniny. Ano, to jsou všechno technická hlediska, bez nichž nevznikne kvalitní zvětšenina. Však při pohledu na fotografie druhých nehodnotíme, ať vědomě nebo podprahově automaticky kvalitu zvětšeniny. Ta je podstatná teprve v okamžiku, jestliže fotografie přináší nějakou informaci, sdělení, pocit...
 
Co je tedy pro dobrou fotografii důležité? Samozřejmě fotografovaný prvek či sdělení, tvůrčím způsobem pojatá expozice, kvalitní zvětšenina i konečná adjustace. Nu a v neposlední řadě kompozice snímku.
A právě tomuto tématu bychom se chtěli v několika kapitolách věnovat.
 
Však hned na začátku vás chci, milí čtenáři, varovat! Fotografie je umění. Neexistují proto jasná pravidla, co je dobré a co není. Neexistuje žádná kuchařka, která by popsala ten jediný správný kompoziční přístup? Ale proč dosud nebyla napsána? Protože fotografie je umění. Umění vidět, umění zachytit, umění prodat...
 
Jiří Heller


Naučte se komponovat kreativně


zní název knihy, vydané na sklonku loňského roku prestižním brněnským vydavatelstvím ZONER PRESS v edici naučných knih Encyklopedie grafika a fotografie.
Co kniha skrývá? Souhrn moudrých či dokonce zastaralých pouček od emeritního profesora fotografie? Nikoliv.
Fotografie a názory dvaceti pěti význačných současných českých fotografů !
 
Vladimír Birgus, Milan Blšťák, Pavel Brunclík, Karel Cudlín, Jiří Česák, František Dostál, Jiří Havel, Jiří Heller, Bohdan Holomíček, Vladislav T. Jiroušek, Ladislav Kamarád, Jiří Koliš, Jaroslav Kučera, Jan Pohribný, Josef Ptáček, Kamil Rodinger, Jan Saudek, Roman Sejkot, Josef Sekal, Herbert Slavík, Jan Šibík, Jindřich Štreit, Jiří Tiller, David Walter, Norbert Záliš.
 
Každý z autorů na šesti stranách na svých fotografiích seznamuje čtenáře se svými názory a zkušenostmi s kompozicí. Knížka k prohlížení nádherných fotografií, kniha čtivá, kniha k zamyšlení nad vlastními tvůrčími postupy. Knížka, která by neměla chybět v knihovně žádného fotografa nebo ctitele skutečně dobrých fotografií...
 
K dostání v dobrých knihkupectvích nebo na dobírku na adrese www.heller.cz
                        Naučte se komponovat kreativně (1.část)
                                                               Jiří Heller
 
Naučte se ..... velké množství znalostí a dovedností se může člověk naučit. Vzdělávací proces začíná výchovou v rodině, návštěvou škol nejrůznějšího typu, délky, zaměření, kvality.. Návštěvou odborných seminářů a kurzů, četbou odborné literatury a časopisů, studiem prací jiných autorů - fotografů, malířů, architektů. Nebo třeba poslechem hudby. Či pozorováním života.
 
Ne každý je schopen přijmout některé pocitové záležitosti. Vzdělávací proces jej sice naučí pravidlo zlatého řezu, on jej plně respektuje, leč fotografiím něco může chybět. Právě ten těžko uchopitelný pocit, možno přímo říci láska, kterou do svých snímků přenáší opravdový autor.
 
Je zajímavé vysledovat, kolik úspěšných fotografů, autorů všeobecně uznávaných a ceněných, má fotografické vzdělání. Školy odborně střední nebo vysoké. Málo. Příkladem nechť jsou životní cesty autorů, uvedených v této publikaci. Mnozí z nich na počátku svých životních cest vystudovali zcela jiné obory. Humanitní, technické, přírodovědné. Mnozí byli v původních oborech dobří. A pak v určitém okamžiku zjistili, že veškerý svůj aktivní čas jsou schopni a chtějí věnovat - fotografii.
 
Komponovat .... z latiny převzaté slovo kompozice - sestavování, uspořádání prvků do celku, skladba, vysvětluje Ilustrovaný encyklopedický slovník ACADEMIA z roku 1980. Toto čtvrtstoletí staré dílo dále říká: Ve výtvarném umění výstavba uměleckého díla, vzájemný dialektický vztah mezi jeho jednotlivými částmi a celkem. K základním prvkům uměleckého díla (jejich užití bývá nejdůležitějším slohovým kritériem) patří symetrie, izokefalie, perspektiva a možnost jejich různého uspořádání. Zvláštní význam pro kompozici mají základní geometrické prvky ve vzájemných vztazích. Charakteristické jsou vzájemné poměry a uspořádání horizontál, vertikál a diagonál, vyvolávají statický dojem, klid, vyváženost. Stoupající a klesající tendence diagonály navozuje dynamičnost.  Konec citace.
 
Kreativně ... i zde se podívejme co říká slovník. Kreace pochází opět z latiny. Vyjadřuje tvoření, tvorbu, výtvor, výsledek činnosti, zvláště umělecké. Konec citace. Tato část jména knihy vlastně říká vše. Co je pro jednoho fotografa nepřijatelným porušením pravidel kompozice, je pro druhého objevem, myšlenkou. Jeden divák může vzdychat před takovými snímky v galerii a dalších 99 do sta dílo odmítne jako špatné, nestravitelné, nicneříkající. Tento poměr se léty může měnit nebo zůstane zachován. Fotografie nebo jiné dílo zcela zapadne. Nebo se stane průkopníkem nového směru. Jeden nikdy neví. Čas ukáže, které snímky českých autorů se budou vystavovat v galeriích a tisknout v novinách a časopisech za padesát, za sto let. Čas ovlivněný obchodními ataky a marketinkem vlastníků práv na fotografie 20 století.
 
       
 
Kompozice fotografie je ovlivněna volbou formátu. Většinu svých snímků komponuji na plný formát snímaného filmu. A pak takto zvětšuji.
Ke své tvorbě užívám formát kinofilmu, klasické i digitální tělo a panoramatický NOBLEX na svitkový film. Poměr stran je zde vyšší než 2:1. Právě panoramatický krajinářský pohled velmi lahodí lidskému oku, leč může ošidně svádět k pohodlnosti a šablonovitosti, neboť je sám o sobě atraktivní.
 
Snímek Křenovický rybník je tvořen čtyřmi na sebe navazujícími vrstvami. Detailní vykreslení trávy v prvním pásu přední v třetí rovině do pásu louky. Idylicky klidný rybníček, komponovaný na střed obrazu, nabízí odraz této louky spolu s dramatickým letním nebem. Strom nalevo by mohl hrát větší roli, kdyby byl zobrazen celý, leč nebylo již možné ustoupit ani o dvacet centimetrů. NOBLEX výměnné objektivy nemá. Stromy, uzavírající obraz napravo, nedovolují očím opuštění snímku, vrací pohled zpět do obrazu. Žádné úpravy v počítači, žádný Photoshop.
A co je tedy cílem tohoto a čtyř následujících dílů? Na příkladech mých fotografií, které byly použity v knihách, tištěny na pohlednicích, v časopisech, publikovány jako tapety pro monitor apod. si dovoluji Vám ukázat příklady různě komponovaných snímků. A prostřednictvím těchto fotografií nabídnout přemýšlení o Vašich dalších fotografiích. S cílem motivovat, podnítit Vaši tvořivost.
 
Jednotlivé díly budou obsahovat výběr z fotografií, které jsem použil ve svém příspěvku knihy "Naučte se komponovat kreativně". Nádavkem budou publikovány dvě fotografie nové. Nebo alespoň nepublikované. A právě tyto snímky budou doplněny básněmi Jarmily Moosové.

Společně s Václavem Židkem a Pavlem Loužeckým věříme, že Vás tento miniseriál potěší. Fotografiemi, básněmi, postřehy... Jestliže tomu tak bude, pro podzimní měsíce bych připravil jeho pokračování s názory dalších význačných českých autorů.
Jiří Heller
Pod rozkvetlou jabloní
Jarmila Moosová
 
Pod rozkvetlou jabloní
vstříc mým svá špulíš ústa
Prý bez toho polibku
z vás každá usychá
Toužím s tebou
pod tím stromem stát
a chvíli zůstat
Rozplynout se jako píseň
v tobě do ticha
 
Pod rozkvetlou broskvoní
mou hruď tvá hřejí ňadra
Srdce touhou chvěje se
až člověk nedýchá
Toužím s tebou
pod tím stromem stát
ach kéž bys kradla
zpod mých víček sny
o kterých
nic ti neříkám
 
Pod rozkvetlou mandloní
si důlek stelem v trávě
Obzor rudne šarlatem
K nám soumrak pospíchá
Toužím s tebou
pod tím stromem spát
a to je právě
chvíle kdy se probouzejí
růže z Jerichafoto © Jiří Heller,   www.heller.cz  
poezie © Jarmila Moosová http://jarmilamoosova.webnode.cz
    

 Jiří Heller:  Naučte se komponovat kreativně (1)
 Jiří Heller:  Naučte se komponovat kreativně (2)
 
Jiří Heller:  Naučte se komponovat kreativně (3)

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 04. 2006.