Jitka Dolejšová: Znáte česká přísloví?

Rubrika: Literatura – Zábava

Pojďte si hrát, pojďte trénovat mozkové závity!
      Poznáte česká přísloví popsaná jazykem odborným?
1)   Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
2)   Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice), od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.
3)   Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
4)   Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
5)   Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
6)   Kdo odolá touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
7)   Částečná ztráta smyslového vnímání není překážkou suverenity nad objekty ještě více postiženými.
8)   Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
9)   Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení, sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.
10)   Vodomilní obratlovci malých rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.
11)   Nachází-li se hladina hydrargia v měrné kapiláře v poloze blízké zemskému povrchu v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.
12)   Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem, dojde jednoho dne k uvolnění molekul, spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
13)   Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.
14) Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty, a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.
15)   Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým behavioristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.
   Máte hotovo? Nebo jste to raději vzdali...!?!      Správné odpovědi najdete ZDE  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 12. 2006.