Jiří Heller: Velkoplošný osvit fotografií chemickou cestou

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Fotografie do formátu 120 cm x 30 metrů
 
Společnost Milan Brát - FOTONOVA Hronov je v oboru fotografických služeb uznávanou a vyhledávanou autoritou. Velkoplošné zvětšeniny zhotovuje zejména pro výstavní a dekorační účely.
Z hlediska výkonnosti technologického procesu nabízí kvalitu velkoplošných zvětšenin i pro reklamní účely. Vstupním materiálem může být klasický diapozitiv i negativ nebo přímo datový obrazový soubor typu TIFF, JPG nebo soubory z programů Quark Xpress, In Design apod.
 
FOTONOVA oznamuje svým zákazníkům tři zásadní novinky.
 
Novinky
Instalace velkoplošného digitálního osvitu fotografického papíru na zařízení Chromira.
Společnost FOTONOVA nabízí pro své zákazníky tři desetiletí zkušeností s klasickým zvětšováním velkoplošných fotografií. V letošním roce přidala do svého portfolia služeb digitální velkoplošný osvit skutečného fotografického papíru s následným klasickým chemickým vyvoláním procesem RA4.  Výsledkem pracovního postupu je klasická fotografie využívající moderní technologické principy zpracování. Šířka papíru je 120 cm, maximálně délka 30 metrů. Větší plochy je možné skládat z jednotlivých pruhů.
 
Zákazníci, zájmoví i profesionální fotografové, grafická studia a reklamní agentury tak mají možnost využít digitální retuše, barevné, jasové a další optimalizace či úpravy svých fotografií. Pro reklamní agentury je uvedená technologie výstupním prvkem nejenom práce v grafickém editoru, ale možností zhotovení rozměrných plakátů a poutačů z kompletního tiskového počítačového prostředí. A to v kvalitě fotografie.
 
Nová pražská adresa
Z důvodu snazší dostupnosti pro zákazníky pražské i obecně české a pro možnost přímé komunikace s grafiky u technologie Chromira byla zřízena pražská pobočka, Na kunratické adrese je tato technologie spolu s osvitovým zařízením přímo umístěna. Zákazník tak získává ve středu České republiky možnost zadávat i vyzvedávat své zakázky a v reálném čase průběžně kontrolovat a ovlivňovat výsledné zvětšeniny.
 
Nabídka fotografického ateliéru
Fotonova nabízí nově pro krátkodobý i dlouhodobý pronájem profesionální ateliér s pracovní plochou 130 metrů čtverečních o výšce 6 metrů. Ateliér umožňuje fotografování rozměrných předmětů jako jsou auta nebo nábytkové sestavy, rozsáhlá zátiší a větší skupiny osob. Ateliér je vybaven osvětlením Broncolor Megalite.
 
O společnosti
Společnost Milan Brát - FOTONOVA vznikla v roce 1991 privatizací družstva Fotografia Pardubice. Tato společnost si získala pod vedením Milana Bráta, otce současného provozovatele, obrovské renomé kvality. Přestože obdobné služby bylo možné získat na několika místech v Praze i ve Středočeském kraji, výstavní zvětšeniny si již v té době v Hronově nechávali zvětšit mnozí významní fotografové z celé České republiky.
 
Nabídka společnosti
■ Skenování filmů i fotografií na profesionálním skeneru IMACON
■ Digitální osvit fotografického papíru do formátu 120 cm x 30 metrů na zařízení CHROMIRA.
■ Vyvolávání fotografií chemickým procesem RA4.
■ Laminace, adjustace na desky KAPA, FOREX, DIBOND.
■ Rámování do hliníkových i dřevěných rámů NIELSEN.
■ Ruční zvětšování z barevných i černobílých negativů.
■ Pronájem ateliéru s rozlohou 130 metrů čtverečních a výškou 6 metrů.
 
Společnost Milan Brát - FOTONOVA - partner galerie WORLD WEBPHOTO GALLERY
Fotonova se stala v roce 2006 partnerem internetové fotografické galerie WORLD WEBPHOTO GALLERY. Tato virtuální galerie se stálým výstavním řádem se nachází na adrese www.wwg.cz. Každý měsíc představuje zahajuje v Hlavním sále jednu novou výstavní kolekci předního českého fotografa. Po uplynutí tohoto časového úseku je výstavní soubor přenesen do Stálé expozice. V současné době tak nabízí svým internetovým návštěvníkům více jak sedmdesát výstavních souborů. V galerii vystavuje např. Jan Šibík, Jiří Havel, Jindřích Štreit, Dagmar Hochová, Georg Ksandr, Libor Špaček, Jan Saudek a další významní čeští fotografové.
 
Kontakt:
Milan Brát - FOTONOVA
tel. 608 116 664
Milan  Brát - Fotonova, Náměstí presidenta Masaryka 92/4,  Praha 4  -Kunratice

Tiskovou zprávu vytvořila společnost HELLER.CZ s r.o., www.heller.cz 
Kontakt: ing. Jiří Heller, jiri@heller.cz , tel. 602 111 051

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 09. 2006.