Marie Dudíková: O naplněné naději

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

20. prosince 2005 otiskly Pozitivní noviny v rámci Literární soutěže článek Mgr. Marie Dudíkové s názvem Cena lidského života aneb Příběh o naději.  Jeho závěr zněl následovně:

O naději
Málokdy se stává, že příjemce kostní dřeně pozná svého dárce a naopak – dárcům se nesděluje, komu, díky nim, svitla nová naděje. Naděje, která je, jako základní a v těchto případech i nejdůležitější lidská vlastnost, vystavena tak nesmírně těžké zkoušce. Přesto by se Aleš velice rád sešel s tím, kdo je tak trochu „krev jeho krve.“ „Za rok se prý dovím víc“, sděluje v radostném očekávání. „Zatím mi řekli pouze to, že se jedná o holčičku z motolské nemocnice, která má leukémii.“ 
Až tedy budete zapalovat poslední svíčku na adventním věnci, až zavoní jehličí a vanilka, za zpěvu koled uprostřed svých nejbližších si vzpomeňte, že, díky „normálnímu“ rozhodnutí Aleše Plachého, bude pod vánočním stromkem o jeden pár rozzářených dětských očí víc .

29. ledna 2007  dostaly Pozitivní noviny od paní Marie Dudíkové další zprávu. Zprávu veskrze pozitivní, kterou rádi otiskujeme i s přiloženou fotografií:

O naplněné naději

„Děkuji ti za to, žes mi zachránil život,“ byla první slova jedenáctileté Nikolky z malé vesničky u Chrudimi, když poprvé stanula tváří v tvář muži, díky němuž přežila svou smrt.
Aleš Plachý z Krahulčí na Jihlavsku, mnohonásobný dárce krve v odběrovém středisku v Třebíči a dárce kostní dřeně pro malou Nikolku, která onemocněla leukémií, musel na toto emotivní setkání čekat více než rok. Teprve po této době bylo možné, v souladu s legislativou, o setkání požádat.
Právě jemu přijela na sklonku roku 2006 i se svými rodiči Nikolka poděkovat s vlastnoručně vyrobeným obrázkem. Na oplátku dostala velkého plyšového psa, kterému okamžitě začala říkat Aleš. Během několikahodinového setkání, které zcela určitě nebylo poslední a kde slova díků zazněla ještě mnohokrát, bylo o čem vyprávět.

Foto z archívu Marie Dudíkové

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 02. 2007.