Jitka Vykopalová: Její Královská Výsost, korunní princezna Victoria (1)

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

   Švédská verzeJejí Královská Výsost,
korunní princezna Victoria,
vévodkyně z VästergötlanduVictoria Ingrid Alice Desirée, vévodkyně z Västergötlandu,
(v soukromí nazývaná „Oja“, jméno pochází z doby, kdy její mladší bratr neuměl vyslovovat správně její jméno), narozená 14.7. 1977 jako nejstarší dítě švédského královského páru - krále Carla Gustafa XVI. a královny Silvie.

Sourozenci: Princ Carl Philip a princezna Madeleine.
Přítel: Daniel Westling.
Bydliště: Vlastní byt v jednom křídle zámku Drottningholm.
Zájmy: Pobyt v přírodě, zvířata, malování, kreslení, historie a biologie.
Kladné vlastnosti: Umí naslouchat, řešit problémy a řídit koňské spřežení.
Záporné vlastnosti: Špatně přijímá pochvalu.
Má ráda: Čestnost a Ölands Alvar (vápenité pláně na ostrově Öland).
Nemá ráda: Pomluvy a hledání senzací v soukromém životě.
Jazykové znalosti: Švédština, angličtina, němčina, francouzština.


V rodě Bernardottů bude korunní princezna Victoria první švédskou regentkou. Švédsko mělo během novější doby pouze tři vládnoucí královny: Margaretu, Kristinu a Ulriku Eleonoru ml. (Carl Philip se sice narodil jako korunní princ dne 13. května 1979 na stockholmském zámku - byly vystřeleny salvy, tak jak měly být a malý princ dostal titul Vévoda z Värmlandu.
Ale veřejné mínění požadovalo rovnoprávnost i v královské rodině a když tedy Švédsko dostalo zákon na ženskou následkyni trůnu v roce 1980, byl Carl Philip odstrčen o stupínek níže svou starší sestrou Victorií.) 


Kdo je a jaká vlastně je švédská korunní princezna Viktoria?


Otec král ji popisuje jako otevřenou, veselou a ambiciózní. Matka říká, že je čestná, upřímná a s všeobecnými zájmy. Ovšem ponejvíce za všech okolností je sama sebou, ať pracuje nebo je s přáteli.
Nikdy nic nepředstírá...
Mává lidem jako královna, ale myslí vždy na to, že to může znamenat hodně pro toho, na koho mává.
Má oblečení šité na míru a nosí drahocenné klenoty, ale používá své oblečení ekonomicky a nepřehání make-up.
Vystupuje jako princezna, zná každý detail v královské etiketě, ale nedělá nikdy rozdíl mezi lidmi.
Usmívá se, protože to tak cítí, klade otázky, protože jeví upřímný zájem, potkává se s lidmi, protože pro ni mnoho znamenají. 
Není nic horšího než nenaslouchat, říká princezna Victoria a velebí matku Silvii, která ji dala tuto chytrou radu.
Její rodiče se hned od začátku rozhodli, že bude mít normální dětství jak jen to bude možné, a proto navštěvovala běžnou školu tak jako ostatní děti, jen s tím rozdílem, že před její třídou seděla její ochranka. Právě návštěva běžné školy, více než co jiného, ji zformovalo k přirozené a ze života radující se osobě, jakou je dnes.


„Cítila jsem se zabedněná a těžkopádná, když se mi posmívali spolužáci ve škole."

Korunní princezna vypráví bezostyšně o svém skrytém handicapu – dyslexii a potížích ve škole. (Kromě ní zdědili dyslexii po svém královském otci oba dva její sourozenci.) 
Bylo pro mě těžké stačit s učením ve škole a považovala jsem např. za velmi těžké číst nahlas nějaký odstavec. To byla jedna z nejhorších věcí, které jsem znala a hodně jsme se se spolužáky nasmáli, když jsem někdy četla něco zcela bláznivého, říká princezna.

Korunní princezna má důvod k radosti. Výsledek veřejného mínění o postavení monarchie a důvěra Švédů ke královské rodině mluví zřetelným jazykem. Osm z deseti dotázaných upřednostňuje jako představitele země krále před prezidentem.
Victoria si získala Švédy na svou stranu. Je oblíbená pro svoji osobnost, čestnost a svůj upřímný zájem pro to, co dělá. Nemá hvězdné manýry divy a lidé oceňují, jak se chová a že je vždy sama sebou.

Dnes Victoria dorostla zcela do role korunní princezny a cítí se zralá k odpovědnosti, která s titulem souvisí. Pocit povinnosti spojuje s chytrostí a houževnatostí. Řídí se úslovím: „Mysli předem a spěchej pomalu“.
Dřívější potíže při studiích učinily Victorii opatrnější. Proto mluví raději tiše o svých nedávno ukončených dvou termínech diplomatického vzdělání při ministerstvu zahraničí.
Ale také ani nechce mluvit nahlas o studiích státních věd na Stockholmské univerzitě, které díky kombinaci praktické a teoretické části zvládá galantně. Po prázdninách ve svých studiích dále pokračuje.
Na podzim také prohloubí studium francouzštiny, kromě toho má naplánované cesty v rámci země, zároveň bude reprezentovat s královským párem Švédsko.
Vzdělávání pro nástupkyni trůnu tedy pokračuje. Již následující rok po pobytu v USA bylo zaměřeno do šířky a mnohostrannosti. Pro Victorii je to velmi důležité, chtěla by načerpat co nejvíce zkušeností v mnoha oblastech veřejného života jak jen to je možné.
Všichni, kteří zažili korunní princeznu v akci mohou potvrdit její živý zájem a zvědavost nad vším, co podniká. Ona má vzácnou schopnost spojit cit pro svou oficiální roli s osobním přístupem, angažovaností a spontánností. Je pro ni lehké navázat vřelý kontakt se svým okolím.
Švédská korunní princezna – která je jediná v Evropě – se necítí dobře v přílišném luxusu.  Její pracovní povinnosti často vyžadují slavnostní šaty, ale jakmile je to možné, vymění je ráda za oblečení velmi ležérní. Má daleko k názvu „pozlátková princezna“. Móda ji vlastně až tak moc nezajímá, i když se nyní obléká více ženštěji a líbivěji než dříve.

Žádnou krizí
třicetiletého člověka neprochází


Své 30. narozeniny bere princezna s klidem. Usmívá se nad tím, když si někteří lidé myslí, že by měla při třicítce procházet nějakou krizí s požadavky na opatření si práce a vytvoření rodiny.
Jsem spokojená s tím, že jsem starší. Teprve tehdy se může člověk ohlédnout zpátky na to, co se událo, říká. 
Už v devíti letech ji dávali dohromady s různými princi z různých evropských království. Victoria má svého přítele, ale bydlí ve svém bytě v jednom křídle královského zámku Drottningholm. Očekávání švédského a zahraničního tisku na blízkou svatbu jsou, minimálně řečeno, velmi vysoká. Bude to někdo z královského rodu či muž z prostého lidu? Tato otázka zůstane ještě nějakou dobou nezodpovězená. 
Až to bude, tak to bude. Nemám nějak naspěch, ale doufám, že se to někdy stane.
Necítí také žádný tlak na sebe, co se týká zásnub. 
Mám radost, když se mí přátelé berou, ale já necítím žádný tlak, fakticky.


Daniel první a Daniel druhý

Daniel Collert Kdo jsou, ti oba “Danielové”, kteří byli tak významní v jejím třicetiletém životě?
Daniel WestlingDaniel Collert - spojuje je společné jméno, ale jinak jsou jako noc a den.
Daniel Collert byl prvním oficiálním přítelem korunní princezny Viktorie  a její velkou láskou po osm let. Potkali se v roce 1993. Jí bylo šestnáct, jemu osmnáct a byl nejpopulárnějším klukem na škole. Ale nebyl to jeho zevnějšek, který princeznu zaujal. Byla za tím jeho citlivá a vážná povaha. Korunní princezna byla fascinována jeho smutnou duší; viděla jeho smutek a chtěla mu vyjádřit soucit. 
Napsala mi dopis v souvislosti s úmrtí mé matky; poté jsme navázali bližší kontakt a začali jsme spolu chodit. Netrvalo to dlouho než to média zpozorovala, řekl Daniel Collert v jednom interview.
Victoria na sebe kladla vysoké požadavky, a když na ni byl tlak z jejího okolí příliš velký, vyústilo to onemocněním na anorexii.
V roce 1998 byla zapsána na Yale univerzitu v USA, kde při studiích mohla dostat profesionální pomoc, aby se zbavila zdravotního problému - anorexie. Daniel svou přítelkyni podpořil a přestěhoval se také do USA, kde studoval film a psychologii na Columbijské univerzitě.
Možná byla veškerá pozornost, kterou jako přítel korunní princezny měl, příliš vysoká, možná to byla budoucí role prince nebo snad něco úplně jiného, ale vztah začal skřípat a láska skončila.

Princezna Victorie s Danielem WestlingemPro princeznu nebylo lehké začít nový vztah. Její opatrnost v navazování kontaktu s neznámými lidmi způsobila, že pro ni bylo těžké pustit si do svého života nové lidi.
Mladší sestra Madelaine jí navrhla, aby s ní šla trénovat do nové stockholmské posilovny Master Training, která si udělala své dobré jméno díky své diskrétnosti. Mnozí také velice hezky mluvili o majiteli posilovny Danielu Westlingovi.
Když se Daniel stal princezniným osobním trenerém, získal si rychle její důvěru a ”láska začala pomalu růst”. Nikdo nezasvěcený nic netušil – až tato zpráva jednoho květnového dne v roce 2002 explodovala na titulních stránkách novin a časopisů…

V otcových šlépějích

Korunní princezně Victorii a jejímu příteli Danielovi vadí, že musí svou tajit lásku. Nemohou se totiž vyhnout všudypřítomným fotografům, když se objímají a líbají.
Král Carl Gustaf a královna Silvia se zasnoubili 12. března 1976 a svatbu měli pouze o tři měsíce později. Byli spolu čtyři roky, ale zásnuby přišly jako z čistého nebe blesk. Tento scénář by se velice lehce mohl opakovat!

                              

Přátelé vypráví
 

Ona je spontánní, přirozená a citlivá. 
Ano, a velmi milá! V soukromí je pořádně ukecaná, alespoň tedy ve společnosti, kde se cítí bezpečně.

Rozumím tomu, proč si zvolila kluka jako je Daniel Westling. V základu je ona normální holka, která by nevydržela se svou královskou prací pokud by neměla v partnerovi protiváhu. 

Daniel je přesně takový kluk, o kterém Victoria snila. A nejdůležitější ze všeho je, že mu neimponují královské záležitosti. Zvolil si ji pro to, jak je Victoria přirozená.

Král

Jako rodič a vzor doufá člověk, že může ukázat něco, co ona může převzít a dále rozvíjet. Moje špatné stránky klidně ať odstrčí stranou.

Victoria o sobě
 

Vyrůstat v záři reflektorů vytváří jak svědomitost, tak i strach ze svého projevu, což se ulehčí rostoucí zkušeností, řekla Victoria v dřívějším interview. Ale zároveň si klade člověk na sebě větší a větší nároky. Člověk chce stále působit lépe a lépe. Poznenáhlu se korunní princezna stane pozorným a citlivým představitelem země. Přála bych si, abych takovou naslouchající osobou byla; osobou, která má porozumění pro to, co lidé říkají a co chtějí.

Několik věcí, které se o Victorii neví:

¤ Je narozena dne 14. července 1977 ve 21.45 v Karolinska sjukhuset (nemocnice) v Solně.
¤ Měla mnoho domácích zvířátek, jedním z nich bylo kuřátko, které se jmenovalo Puff.
¤ V letním čase je fanatickou včelařkou, stejně jako její dávná předchůdkyně královna Victoria.
¤ Lehce zakopne – a zachraňuje často situaci rozpačitým smíchem.
¤ Několik let začínala svůj školní den z důvodu své dyslexie o půl hodiny dříve než ostatní spolužáci.
¤ Umí pěkně malovat, ale absolutně nechce ukazovat svoje umělecké výtvory veřejně.
¤ Když byla na studijní cestě v Ugandě na jaře roku 2002, dala svou krev na pomoc nemocnici v hlavním městě Kampala.
¤ Chtěla by být nejraději oslovována ”korunní princezna”, ale není naštvaná, když jí někdo tyká.
¤ Vlasy má nejraději uvázané do ohonu.
¤ Její nejoblíbenější barva je hnědá.
¤ Velice ráda tančí a odváže se pořádně na tanečním parketu, když je nějaká příležitost.
¤ Obléká na sebe nejraději džínsy a svetr, když má volno.
¤ Její dřívější přítel Daniel Collert je stále jejím blízkým kamarádem.
¤ Byla by veterinářkou, kdyby nebyla korunní princeznou.
¤ Jako malá holka bývala vždycky oblečená a vypravená několik hodin předem, když měli někam jet, jelikož se bála, aby nepřišla pozdě.
¤ Prošla vojenským výcvikem ve Swedintu a zaběhla kilometr ve vojenském mundůru s ”plnou polní” (dvanáctikilovou zátěží) za 4 minuty 45 sekund. Hranice pro uznání výkonu je 7 minut.

Fotografie a text převzaty a zpracovány z Internetu a švédských novin.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 07. 2007.