Evropou bez motoru - S Jardou Lhotou Evropou od severu k jihu

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Ze severu Evropy do Čech a pak na jih kontinentu... Vlastní silou...

Vlastní silou a silou přírody se rozhodl putovat Jarda Lhota Evropou. Zhruba deset let připravoval svoji evropskou životní cestu. Jako průvodce má zkušenosti se všemi možnými způsoby dopravy. Nyní své znalosti, svoji sílu fyzickou i psychickou spojil do putování Evropou. Putování o délce 8000 kilometrů. Za devatenáct týdnů projde a projede Evropu ze severu na jih. Svoji cestou chce upozornit na alternativní možnosti trávení volného času, svoji cestou chce vzdát hold svému domovského kontinentu. Sám se cítí Evropanem...

Přiložené fotografie vznikly při průjezdu Jardy Lhoty Prahou dne 18. 7. 2007 na žlutém mořském kajaku.
Text a foto © Jiří Heller

Citujme dále z tiskové zprávy vydané při jeho průjezdu Prahou:
Cestovatel Jarda Lhota se v rámci projektu „Evropou bez motoru“ krátce zastavil v Praze a poreferoval o své cestě.

Dobrodruh, cestovatel a spolumajitel CK Adventura Jarda Lhota se před časem rozhodl dát si k padesátinám nestandardní dárek – originální cestu přes Evropu. Myšlenka postupně uzrávala a vedla k mimořádnému projektu.
Jarda Lhota popisuje základní filosofii své cesty takto: „Plánuji přejet Evropu z Nordkappu na Gibraltar tak, abych při tom propagoval způsoby cestování ohleduplné k životnímu prostředí.“
Zjednodušeně lze toto definovat tak, že použije dopravní prostředky, které nevyužívají motor. Celá trasa měří na 8000 km a zabere 19 týdnů. Cestuje pěšky, na kole, po řekách (kánoe, raft, mořský kajak), po moři (plachetnice), na koni.

Na otázku, co jej vedlo k tomuto nápadu,
Jarda Lhota odpovídá takto:

„Před 17 lety jsem stál u založení Adventury, která byla původně cestovní kanceláří zaměřenou zejména na aktivní pobyt v přírodě. S postupem času se naše klientela měnila a spolu s ní jsme se měnili i my. Cestovní ruch se v poslední době stává světovým fenoménem, dává obživu mnoha lidem po celém světě, ale zároveň dochází k posunu pojmu „cestování“, troufám si říci k jeho vyprazdňování. Cestovat vždy znamenalo něco něčemu obětovat, něco si odříci, něco prožít i za cenu, že to vždy nebylo příjemné. Odměnou za to byly opravdu hluboké zážitky.
Dnešní pojetí cestování směřuje často k povrchnosti. Klienti cestovních kanceláří vyžadují čím dále větší komfort a jejich zážitky jsou vlastně pouhou iluzí zážitků. Odpovídá to současnému trendu naší civilizace – vše co nejrychleji a nejsnadněji.
Já i moji kolegové jsme se vždy snažili a pořád snažíme jít do hloubky a neklouzat jen po povrchu.
Já bych se teď touto svou cestou chtěl vrátit ke kořenům cestování, propagovat aktivní trávení volného času a ukázat, že dobrodružství se dá prožít i v Evropě.“

Cestovatel začal svoji pouť v úterý 15.5. na Nordkappu (nejsevernější bod Evropy) v doprovodu svého patnáctiletého syna Adama. Vydali se na kole severskou tundrou. Po úvodních několika stech kilometrech překročili hranice do Finska a pokračovali s dalšími přáteli postupně na raftu a kanoích po řekách Ounasjoki a Kemijoki.
Cesta dále pokračovala na kole přes Švédsko do Stockholmu, na plachetnici přes Baltské moře do Swinoujscie, na kole přes Polsko a pěšky přes Sněžku do Dvora Králové. Odtud Jarda Lhota pokračoval na kajaku po Labi do Mělníka a dále proti proudu Vltavy.
Ve středu 18.7. v 10 hodin dorazil do Prahy.
Dále bude na kajaku pádlovat z Prahy do Českých Budějovic, kde přesedne na koně a pojede na něm přes Šumavu. Na kole přes Alpy dorazí do Ženevy, odtud opět na kajaku po Rhoně do jižní Francie a na závěr na kole na Gibraltar.
Zpět do Prahy se vrátí 24. září.

Zájemci se mohou tohoto velkého dobrodružství Jardy Lhoty a jeho přátel zúčastnit alespoň virtuálně na jeho webových stránkách: http://live.adventura.cz  Tyto stránky jsou prakticky denně doplňovány reportážemi a fotografiemi.


 
 

RNDr. Ing. Jaroslav Lhota * 1957 na Českomoravské Vrchovině ve vesničce Onšovec. 

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a Matematicko-fyzikální fakutu UK.
Do roku 1988 pracoval jako vědecký pracovnkík ČSAV.
Od roku 1989 pak ve skupině horolezců jako výškový montér. V roce 1990 se zúčastnil založení dobrodružné cestovní kanceláře Adventura, ve které je společníkem a spolupracovníkem.
Mezi jeho koníčky patří kromě cestování také psaní a fotografování.
Je všestranně sportovně zaměřený (rafting, horská i silniční cyklistika, vysokohorská turistika, horolezectví, paragliding).
Aktivně se účastnil neoficiálních mistrovství světa v raftingu na Altaji, v USA a Kostarice. Je šťastně ženatý a má dvě děti.
Kontakty
Adventura s.r.o.
Voroněžská 20
101 00 Praha 10

Tel: Sheila Singhová +420 604784407
Michaela Hájková +420 604241546, e-mail: michaela.hajkova@adventura.cz
http://live.adventura.cz  
www.adventura.cz  
ADVENTURNÍ CESTOVATELSKÉ ZÁSADY - KREDO

Pojem „ekoturistika“ (někdy také „měkká turistika“ je relativně nový směr turistiky, který pohlíží na cestování z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Obecně lze její zásady zformulovat jako cestování šetrné k přírodě, životnímu prostředí a místním kulturám. Šířeji lze do ekoturistiky zahrnout i podporu místních komunit a změnu jejich pohledu na své životní prostředí, na svou kulturu, historii a tradice. Turistika je dnes natolik silným světovým fenoménem, že dokáže ovlivňovat i chování států a jejich vlád a jejich přístup k přírodě, kultuře a etnikům, která by jinak byla přehlížena až k úplnému vymizení.
Kromě šetrného přístupu k cestování usiluje ekoturistika i o hlubší poznání světa ve kterém žijeme, protože jen toho, co pochopíme, si můžeme opravdu vážit.

CK Adventura se již od svého vzniku filosoficky přikláněla k zásadám šetrné turistiky zpočátku intuitivně a později zcela programově a cíleně. Postupně naše chápaní ekologického cestování a přístupu k životu vykrystalizovalo do následujících bodů:
1) Cíleně propagujeme pohyb v přírodě vlastní silou, tedy pěšky, na kole, na bezmotorových plavidlech apod.
2) Využíváme ekologické způsoby přepravy. Na kratší vzdálenosti preferujeme autobusy nad leteckou přepravou a nepropagujme autoturistiku tam, kde jsou jiné možnosti cestování.
3) Naší prioritou je podpora lokální ekonomiky a rodinných komunit. Snažíme se využívat místních ubytovacích, stravovacích, průvodcovských, dopravních a jiných služeb. Vyhýbáme se nadnárodním hotelovým, restauračním a dalším řetězcům, které vyvádějí zisk z regionů, preferujme malé soukromé firmy nad velkými státními.
4) Při odebírání místních služeb podporujeme místní subdodavatele, kteří preferují obnovitelné zdroje a chovají se šetrně k přírodě, zvířatům a svému přírodnímu i kulturnímu dědictví. Např. v Nepálu se snažíme spát v lodžích, vybavených slunečními kolektory na ohřev vody, a nepoužívat vodu ohřátou na nedostatkovém dřevu.
5) Preferujme používání vratných obalů tam, kde nevratné nelze recyklovat. Nejen na zájezdech, ale i v našich kancelářích třídíme a recyklujeme odpad apod.
6) Snažíme se maximálně pochopit a co nejméně ovlivňovat místní kultury a náboženství, a zejména svým oblečením a chováním působit co nejméně rušivě. Naše průvodce vybíráme tak, aby našim klientům zprostředkovali jejich poznání v plné šíři a komplexnosti.
7) Usilujeme chovat se co nejšetrněji k přírodě a lokálním ekosystémům. Žádáme naše klienty, aby nekupovali suvenýry, které byly vyrobeny s použitím vzácných druhů zvířat, rostlin a dalších přírodnin.
8) Naše průvodce a místní spolupracovníky vedeme k tomu, aby dodržováním těchto zásad šli příkladem ostatním.
9) Podporujeme aktivity a spolupracujeme s různými českými nadacemi a spolky, které usilují v různých koutech světa o ochranu přírodního a kulturního dědictví a pomáhají místním lidem. Například Nadační fond Inka (Peru), Humanistické hnutí narovinu (Afrika), Surya (stavba školy v Indickém Himálaji) a další.

Copyright © Adventura s.r.o. // Foto © Jiří Heller

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 07. 2007.