Pavel Grygar: Autisté nejsou v autu

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Přestože se dá říci, že děti postižené autismem stojí trochu na okraji zájmu o postižené a moc se o nich neví, je několik organizací a zařízení, které se velmi úspěšně snaží tyto děti integrovat mezi zdravou populaci. Každá taková aktivita je velmi cenná, protože (alespoň z mého pohledu) děti jsou jedny. Jen některé mají s životem a světem kolem sebe z různých důvodů větší starosti. O dvou zařízeních, která takovým dětem pomáhají, bych vás chtěl informovat.

Když dítě vstupuje do mateřské školy, je to v každém případě změna. Už to není to dítě mající u sebe starostlivou mámu, ale je v kolektivu a zde prostě platí určitá pravidla. U autistických dětí bývá tento přechod ještě horší. V Olomouci existuje již několik let „Speciální mateřská škola“, která se snaží, a dodejme že velmi úspěšně, připravovat tyto děti pro školní docházku. Jedná se o zařízení rodinného typu, kde se velmi dobře daří uplatnění systému běžné předškolní pedagogiky se strukturovaným systémem výuky. Tento model péče je ojedinělý, a to nejen v rámci republiky, pro svoji filosofii s mottem: „naše terapie je život...“
V rámci tohoto motta mají děti dny prožité v této školce plné zkušeností a vědomostí, které je přirozeným ale odborně cíleným přístupem připravují na vstup do školy. Jsou zde integrovány děti jak bez, tak i s autistickým postižením. Takový kontakt již v útlém věku je velmi dobrý vklad do života a to pro obě strany. Autistické děti jsou zde vedeny strukturovaným systémem výuky. Školka je vedena jako jednotřídní. Cílová kapacita je 15 dětí a výuku zajišťují tři speciální pedagogové.Tento model je velmi náročný na vnitřní organizaci. Děti však mají zcela zdravě prožité dny s velkým množstvím podnětů a zkušeností. Každá teoretická část je zakončena praxí (např.velkým vařením, kdy děti podle své volby vaří své oblíbené jídlo, nákupy v obchodech apod). Samostatnost dětí a stupeň adaptace na nové podněty je velmi dobrý a projevuje se v celé šíři sebeobsluhy (stolování příborem, oblékání...)
Autistickým dětem se zde cíleně věnují již osmým rokem. A je to znát. Nejen tím, že každý rok vystupují na vánoční akci občanského sdružení Luka, ale také tím, že jejich zařazení do školy je u autistických dětí z této mateřské školy velmi úspěšné. Plánování tu naplňuje a naprosto respektuje osobnostní potenciál každého dítěte, což se odráží v individuálních plánech.

Naprosto nezbytnou součástí a oblastí, která mateřské škole v Blatnické ulici v Olomouci zajišťuje vysoký kredit v oblasti této péče je intenzivní zapojení rodiny do výchovně vzdělávacího procesu, který v plné míře zajistí pro dítě jednotu působení a při kterém rodiče zároveň cítí, že jim umožňuje plnohodnotně se podílet na pokrocích svého dítěte.
Již při prvním pohovoru se dovídají informace takového rázu, že se stávají součástí týmu, který startuje jejich dítě do života. Vztah s rodinou je založen na vzájemné důvěře a rodiče se učí s dítětem doma pracovat. Komunikace a zadávání domácích úkolů probíhá formou deníků, do kterých rodiče zapisují, jak se jim práce doma dařila. To je nesmírně důležité pro vzájemnou komunikaci mezi dítětem a rodičem a myslím si, že by se mělo uplatňovat i v běžných šklolkách, ale i na prvních stupních základních škol. K tomu však povede ještě velmi dlouhá cesta, neboť si myslím, že zatím na takový přístup není tak úplně populace rodičů bohužel připravena. K domácím úkolům dostávají děti zapůjčené pomůcky, se kterými dítě tento úkol plní i v mateřské škole.
Působení této školky je nadregionální a v současné době poskytuje péči dítěti, které dojíždí denně 150 km.Velmi úzkou spolupráci mají také s Universitou Palackého v Olomouci, která velmi vychází vstříc a pro jejíž studenty zde připravují i praxi.
Svůj program mají děti obohacený spoustou akcí, besed, kulturních představení, narozeninovými oslavami, výlety na hory a zahradní slavností, která pasováním školáků uzavírá školní rok. Velkým úspěchem jsou vystoupení dětí na různých akcích - zahajování výstavy Vivat Vita, na již zmíněné akci občanského sdružení Luka, které se zabývá právě integrací postižených dětí do života zdravých apod. Tento úspěch je o to větší, že se jedná o velké akce a všechny děti vystupují před zaplněným sálem, což zvláště u autistů je velmi náročné.
Duší této školky je stále usměvavá a velmi vstřícná paní ředitelka mgr.Jana Malá.
Druhou organizací, na kterou bych zde rád upozornil, je asociace APLA-JM, která pamáhá lidem s autismem a působí v Jihomoravském kraji. V současné době má 20 členů a zájemců o poskytované služby. U jejího zrodu stálo několik rodičů, odborníků a sympatizantů, kteří pociťovali naléhavou potřebu začít řešit situaci dětí, lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin. Jen v Jihomoravském kraji je odhadem na 3000 lidí s touto poruchou.
Její činnost se odvíjí v mnoha oblastech, ať už legislativní, informativní, školící, tak spoluprací s různými předškolními i školskými zařízeními, zájmovými kroužky, letními pobyty, osobními asistenčními službami ve volném čase, letními tábory či zájmovými kroužky.

Úzce spolupracuje s krajským úřadem, magistrátem a mnohými dalšími institucemi. O bohaté činnosti a aktivitách sdružení APLA-JM se nejvíce dozvíte na www.brno.apla.cz.
Je jen dobře, že takovýchto aktivit přibývá hlavně ve vztahu k integraci postižených dětí a vůbec lidí do společnosti. Na Zemi totiž žijeme všichni společně...

Pavel Grygar
Kontakt:
Speciální mateřská škola,
Blanická 16, Olomouc 772 00
 

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 11. 2007.