Miroslav Sígl: Kosmo sonoras per steloj - Vesmír zvoní hvězdami

Rubrika: Literatura – Doporučení

Dvojjazyčné zrcadlové česko-esperantské vydání stejnojmenné knížky básnířky a překladatelky Zdenky Bergrové (o autorce jsme psali 21. 5. 2007) je další odvážný počin malého nakladatelství Oftis v Ústí nad Orlicí. Najdeme v ní více než 90 básní, které z autorčiných sbírek vybral český esperantista Ing. Jaroslav Krolupper.

Je jedním z 900 členů Českého esperantského svazu; ten má své kluby ve všech krajích republiky. Ovládají neutrální, univerzální, mezinárodní dorozumívací jazyk, jehož autorem je varšavský lékař ruskožidovského původu Lazar Ludovík Zamenhof. Jeho učebnice pochází z roku 1887 a u nás se začal šířit zásluhou Čs. rozhlasu v Brně, který v roce 1932 vysílal relace v esperantu. Podíleli se na nich zejména spisovatel František Kožík a herec Karel Höger. V roce 1996 uvítala Praha esperantisty z 95 zemí světa na 81. světovém kongresu. Jsou sduženi ve Světovém esperantském svazu, vydávájí přes stovku časopisů. V Praze přijali tzv. Pražský manifest, shrnující zásady, na nichž stojí esperanto: demokracie, nadnárodní výchova, pedagogická efektivita, vícejazyčnost, jazyková různost, jazyková práva a lidská emancipace.

Je pravda, že esperanto používá a spojuje pouze určitá část vzdělanců. Když se s nimi Zdenka Bergrová seznámila, zaujaly je její povídky a básničky. Jedním z výsledků této spolupráce je nová sbírka. Jsou v ní nejen básně již kdesi otištěné, ale mnohé z nich pocházejí ze strojopisů. Překladatel se soustředil na optimistické verše, přestože jsou některé hluboce filozofické, jako například Každá kapka je sama, žije své drama, V trávníku rozkvétá barevná paleta, Zkřehlými prsty otvírám předjaří... Nejsou tu básničky vlastenecké, které obsahuje knížka Slova noci, jak je přeložil do esperanta již zemřelý prof. Jaroslav Mráz. Je pozoruhodné, že ve verších autorky se shlédli i překladatel do němčiny František Otto Babler, známý překladatel Dantovy Božské komedie, nebo do ruštiny Marko Blumental.

Knížku, jako ostatně vždy, ilustroval básnířčin manžel akademický malíř Věroslav Bergr. Vzbudila pozornost na letošním světovém esperantském kongresu, který se konal v Japonsku a kam ji do Tokia v mnoha exemplářích odvezla Ing. Margit Turková. V Japonsku mají totiž „slabost“ nejen pro esperanto, ale také pro češtinu. Podobným způsobem se jim dostalo do rukou povídání z deníků mladičkého esperantisty Petra Ginzla – ano, toho 15letého mimořádně talentovaného chlapce, který za války v terezínském ghettu vydával časopis Vedem, který zahynul v Osvětimi a jehož vizionářskou kresbu vynesl v roce 2003 do vesmíru první izraelský kosmonaut Ilan Ramon. Bohužel – americký raketoplán Columbia tehdy havaroval a celá posádka zahynula. Esperantisté objevili jeho deník u sestry, žijící v Izraeli. Český chlapec židovského původu z Prahy stal se obětí plynových vražd nacistů, ale jeho fenomém žije na zemi i ve vesmíru, jak o něm veršuje také Zdenka Bergrová.

Knihu můžete zakoupit v internetovém obchodě vydavatelství OFTIS

 OHLASY NA ČLÁNEK

Vážený pane Miroslave Sígle, vážená redakce PN,
 
žádáte "veřejný ohlas" na článek z 19.8.(na knihu Z. Bergrové Vesmír zvoní hvězdami)... A kdo by se měl ohlásit "přednostněji" (kromě polichocených autorů, ovšem!), než já - ta "potrefená husa" Margit Turková, která zmiňovanou knihu nesla - nejen "přes kořeny", ale přes celou čtvrtinu světa. "Z Čech až do Japonska"...
Vaši čtenáři už vědí, co jsem tam dělala já a dalších 10 esperantistů z Česka - zúčastnili jsme se 92. celosvětového kongresu v JOKOHAMĚ. Nejmodernější komplex tohoto města - "Nová Jokohama" - hostil 1900 esperantistů z 57 zemí. Kongresový týden nám dával na vybranou ze 170 programů...Během těch literárních představil svou "produkci" za poslední rok náš esperantský vydavatel KAVA-PECH, a také já jsem mohla představit toto dílko, jakož je pak i darovat milovníkům krásné literatury...
Berme to jako čest, že jsme mohli - přes esperanto - takto představit českou literaturu. Na tomto místě vám musím sdělit, že je mezi japonskými esperantisty jeden, který je i v kongresové knize označen jako "znalec české literatury". Je to pan KURISU Kei, který do japonštiny přeložil mnoho zásadních českých děl. Jestliže Vás jeho osobnost zajímá, odkazuji Vás na našeho pražského e-istu, který je s p. K.K. v kontaktu: Jiří PATERA, U ryšánky 1534/21, 147 00 Pha 4. Věřím, že Vás pan Patera bude zajímat i z jiného důvodu - jako redaktor našeho bulletinu, zv. BULTENO, uveřejnil v něm esperantský  překlad DĚTI REPUBLIKY, které také anoncujete ve svých PN. Teprve v "dokořán č.42" se dovídám, ža za ně byla paní Bergrová poctěna 2. cenou v oboru vzpomínkové literatury. Já už jsem jí sice pogratulovala, ale naši pražští esperantisté, mezi které manželé Bergrovi občas zavítají, se to odemne dozví až začátkem září - začínáme své pravidelné schůzky ve Smečkách.
Já si nyní vaše PN budu otvírat pravidelně, proto, že slibují být POZITIVNÍ. Děkuji vám jménem všech esperantistů, že jste nám věnovali přízeň na svých stránkách, a věřte, že i my bychom pro vás měli mnoho zajímavého materiálu. Budeme spolupracovat??               
Srdečně zdraví
Margit Turková, Obořiště, 29.8.2007 
                                                                                   

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 08. 2007.