Doporučení

Václav R. Židek: Nová kniha o ochraně zvířat

Doporučení Literatura

Dnes více než kdy jindy je nutno se vážně zamyslet nad osudem zvířat v naší společnosti, a to především nad osudem zvířat hospodářských. Množství těchto citlivých tvorů ročně obětovaných pro potravu lidí, jejich utrpení a hloubka ...

Blanka Kubešová: Jerry a krokodýlové

Doporučení Literatura

Bylo to k ránu kolem druhé, když zazvonil telefon. Chvíli mi trvalo, než jsem na druhé straně rozpoznala hlas bráchy Jerryho. Chystá se do Evropy a rád by prý věděl, jaký by měl přivézt dárek, aby potěšil i mého muže. Přivezu nějaké hady... oznámil osvíceně. Sluchátko se mi rozklepalo v rukou. Hady ne, zaprosila jsem chabě.

Václav R. Židek: Žabky na vodě

Doporučení Literatura

Dovolujeme si Vás upozornit na vynikající knihu Blanky Kubešové - Žabky na vodě, které zvláštní shodou okolností prošla málo povšimnutá českým literárním světem. Možná taky proto, že autorka je Češka a žije ve Švýcarsku.

Miroslav Sígl: Do tyrolského Brixenu po 150 letech

Doporučení Literatura

Ani na chvíli neváhám zařadit mezi doporučenou literaturu k studiu o Karlu Havlíčku Borovském rozkošnou publikaci, kterou sepsal a vydal v nepatrném nákladu pro potěšení svých přátel a známých svitavský rodák a lékař MUDr. Josef Čáp (*1948) pod názvem „Tyrolské elegie po 150 letech“.

Pavel Veselý: Kniha Tóny duše

Doporučení Literatura

Tóny duše, tak se jmenuje nová knížka autorské dvojce Pavel Veselý a Lucie Pojerová (Procházková). Tak jako u předchozí i zde texty-tentokrát nejen básničky, ale i povídky, jsou dílem Pavla Veselého, fotografie pak Lucie Pojerové.

Milan Dubský: Hudba v básních Petry Haasové

Doporučení Literatura

Vedle uvedeného je ještě další možnost. Přijít s rukopisem, ať již s ilustracemi nebo fotografiemi, do tiskárny a nechat si jej vytisknout. Ta knihu nebo publikaci vytiskne s označením „vydáno vlastním nákladem“. V tomto světě, a také i v našem, je pronášeno a napsáno dost prázdných slov, která naplňují prostor, z něhož vytlačují slova obsahuplná, která mají smysl.

Roman Šťastný, Bronislav Matulík: Diesel II.

Doporučení Literatura

V nedávných dnech se dostala na knihkupecké pulty životopisná prvotina o názvu Diesel II., která bude 16.12.2010 oficiálně uvedena mezi čtenáře v baru Krásný ztráty v Praze za účasti obou autorů a zajímavých hostů. Vzhledem k tomu, že urostlého opáleného čtyřicátníka Romana Šťastného již dlouho dobře znám prostřednictvím svého syna a přijala jsem ho též jako svého dalšího synka včetně jeho bývalé manželky a jejich dcery do své rodiny...

Valtr Komárek- Milan Dubský: Pěstění ducha

Doporučení Literatura

Materialistický výklad Marxovy teze, že uspokojení jedněch potřeb vyvolává k životu nové, se potvrzuje v konzumní společnosti. Máš li byt a lidový vůz, chceš dům, garáž, velký bourák, posléze vilu s bazénem, k autu jachtu, ranč a tak dál, což vyvolává potřebu stavby dálnic, benzinových stanic, motelů, umocnění sítě infrastruktury , stále větší investování do umělého prostředí a vlastně do umělého světa, do silně zdeformovaného života a člověka.

Jan Jurek: Novodobý poutník

Doporučení Literatura

Nakladatelství Listen již několik let vede edici Česká povídka. V ní vyšly do této chvíle bezmála dvě desítky titulů - soubory povídek odlišných autorů s daným tematickým zaměřením. /Schůzky s tajemstvím, Tenkrát za totáče, Schůzky s erotikou a další./ "Privilegiu" vydat autorský soubor povídek samostatně se v rámci této edice zatím dostalo pouze Ivě Pekárkové /Láska v New Yorku/ a Edgaru Dutkovi - Záliv Osamění a zapomenuté australské povídky.  

Pavel Pávek: Knížka indiánského spisovatele

Doporučení Literatura

Knihu spisovatele indiánského původu, který dobrovolně zvolil život v rezervaci vydalo nakladatelství Signeta, které se věnuje převážně literatuře národnostních a etnických menšin. Gordon Johnson se narodil 26. září 1951 ...

Doporučení pro milovníky digitálních zrcadlovek

Doporučení Literatura

Knihu Mistrovství práce s DSLR doporučuji každému, kdo fotografuje s digitální zrcadlovkou. Vlastně i digitálními kompakty... Dozví se mnohé rozumné pro svoji práci a zanedlouho si koupí digitální zrcadlovku. Vskutku ćeská publikace světové úrovně!!! Tato zcela nová kniha (vyšla 20.12.2006) formátu 295 x 295 mm vznikla na základě více jak dvouleté zkušenosti autorského týmu Romana Pihana a Jana Březiny se stejnojmenými kurzy.

PhDr. Marta Foučková: POŠLI TO DÁL

Doporučení Literatura

Jsme lidmi jedné planety, obyvatelé jednoho Vesmíru, lhostejno jaké rasy, vyznání, barvy pleti či stupně vývoje. Jsme jedné podstaty, všichni jsme božími dětmi. Jsme spojeni se sebou navzájem a s celým Vesmírem. Oddělenými entitami se cítíme jen proto, že naše duše jsou ještě nevědomé a nedokonalé. Mé poselství je vedeno přáním povzbudit k vědomí pravého smyslu pozemského života.

Miroslav Sígl: O záhadách dobývání severního pólu

Doporučení Literatura

Je zřejmě prvním Čechem, který procestoval obě polární oblasti naší planety a dostal se do ledových pustin, kam předtím nevstoupila noha člověka, zažil ničivé sněhové uragány, ale na druhé straně i žár pouště Karakum. Na různých plavidlech – od staré nákladní kocábky až po atomový ledoborec zbrázdil vlny čtyř oceánů a deseti moří.

Miroslav Vejlupek: Do literatury s Wagonem.cz

Doporučení Literatura

V redakci Wagonu, literárního almanachu on-line se čtvrtletní periodicitou, se sešla trojice - Jitka „Natasha“ Srbová (šéfredaktorka), E. Choroba a Nykos -, již vedle základního biografického data (*1976) spojuje pozoruhodně kvalitní dílo.

Stanislav Rudolf: S humorem od puberty do důchodu

Doporučení Literatura

Myslím, že většina českých autorů i autorek nejen že věnuje tu největší pozornost svým literárním pracem, ale současně sleduje, jaký „fotbálek“ se hraje i na sousedním hřišti. Patřím k nim pochopitelně i já. Takže jsem rád sáhl po více než čtyřsetstránkové novince nakladatelství AKCENT. To vydalo v loňském předvánočním období román Renaty Šindelářové a Milana Prokše nazvaný značně abstraktně Protiklady.

Miroslav Sígl: Zasvěceně o Mladém světě a Josefu Hollerovi

Doporučení Literatura

Konečně je na světě knížka, v níž je alespoň okrajově na několika místech vzpomínán Mladý svět a jeho první šéfredaktor Josef Holler, o němž přinesly Pozitivní noviny článek 4. června. Napsal ji Jaroslav Riedel (*1963), hudební publicista, a to formou otázek a odpovědí a místy rozhovoru s Jiřím Černým (*1936), který začínal v Mladé frontě a Mladém světě ...

Jarmila Moosová: S knihou u kamen

Doporučení Literatura

Držím v rukou malý kousek nebe. Navlas stejně modrý, navlas stejně fascinující. Forma a obsah v dokonalé harmonii, podtrženy černým tahem grafitu, jako když se oblohou míhají ptačí křídla. Ano, takový dojem ve mně vzbuzuje ...

Vladislav Neužil: Jenom hra se slovíčky?

Doporučení Literatura

Jednou…, (když řeknu jednou, tak to znamená, že to bylo dávno)  jsem měl takovou „filozofickou“ debatu s jedním starším, moudrým člověkem, kterého jsem si také vážil, a tato úcta k němu mi zůstala dodnes. Denní rozmluvy s ním byly úžasné, a protože to byl kolega v práci, jinými nevyužitá pracovní doba byla námi dvěma využívána stoprocentně. Snad neexistovalo žádné téma, které by pro nás bylo Tabu.

Ivan Kott: Okudžava opět v Balbínce

Doporučení Literatura

Balbínova poetická hospůdka ve stejnojmenné ulici na pražských Vinohradech je především centrem hudebním, ale diváka tu může potkat i neobyčejně silný zážitek divadelní. Je jím hra Putování diletantů, která vznikla dramatizací románu ...

Miroslav Sígl: Kosmo sonoras per steloj - Vesmír zvoní hvězdami

Doporučení Literatura

Je pravda, že esperanto používá a spojuje pouze určitá část vzdělanců. Když se s nimi Zdenka Bergrová seznámila, zaujaly je její povídky a básničky. Jedním z výsledků této spolupráce je nová sbírka. Jsou v ní nejen básně již kdesi otištěné, ale mnohé z nich pocházejí ze strojopisů.

Celkem se zde nachází 114 článků

Další strana »