Karel Bůna: Všude žijí lidé

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Často jsem se přesvědčil, že Broumovsko, ten výběžek Čech do území Slezska, uniká pozornosti výletníků, turistů, cestovních kanceláří a sdělovacích prostředků. Ke zlosti zdejších podnikatelů a živnostníků, ale k veliké radosti všech, kteří tu žijí a milují klid a nepřelidněnou přírodu. Důkazem toho, že však změnám se ani tento kraj nevyhne, je neustále narůstající počet návštěvníků hlavně z přilehlého Polska a „osídlenců“ z Holandska. Ti nakonec již mají svoje vlastní internetové stránky www.bozanov.nl.
Přes všechny potíže, doprovázející snahy o nápravu zanedbání, která vznikla v desetiletích po vynuceném vysídlení původního německého obyvatelstva a jako následek změn společenských poměrů v roce 1989, Broumovsko se přece jen čím dále rychleji mění, vylepšuje, zkrášluje. Nejen samotné město, ale i několik obcí již nabylo nebývalého vzhledu. A snaha o čistotu a pořádek nese rovněž své ovoce. Kdo nevěří, ať navštíví stránky www.obcebroumovska.cz/obce a tam si najde adresy samostatných stránek obcí, jejich součástí jsou fotogalerie a odkazy na přírodní krásy či zajímavosti. Mimo vyobrazení obcí najdete obrázky pískovcových útvarů a skal Teplicka, Adršpašska a Broumovských stěn.
Stejně tak lze doporučit stránky města Broumova www.broumov-mesto.cz, poskytující bohaté informace jak o historii města, tak ze současnosti. Lze tam rovněž najít odkazy na kulturní dění a ubytovací možnosti.
Původ města a osídlení jeho okolí je spojen s řádem Benediktýnů, kterého hlavní sídlo v Čechách, klášter v Praze – Břevnově, byl až do roku 1938 spojen společným opatem s klášterem v Broumově. Ti od třináctého století dokonce častěji sídlili v Broumově. Benediktýni, jako vrchnost až do poloviny 19. století, se nesmírně zasloužili o povznesení celého kraje, a to nejen po jeho hospodářské stránce, ale i péčí o vzdělávání lidu. Žáci gymnázium broumovského kláštera byli například prvorepublikový ministr financí A. Rašín či spisovatel Alois Jirásek.
Zejména v 18.století se opat O.Zinke projevil jako nadšený stavitel sakrálních barokních staveb, hlavně vesnických kostelů na Broumovsku, jejichž výstavbu řídili členové známé stavitelské rodiny Dietzenhoferů. Klášter lze shlédnout na výše uvedených stránkách města Broumova, Fotogalerie, Benediktýnské opatství.
Všechny tyto klenoty barokního stavitelství však utrpěly nepřízní bývalých mocipánů vůči církvi. A tak se jejich restaurace stala předmětem zájmů aktivních představitelů města, obcí, římsko-katolické církve, Dobrovolného svazku měst a obcí Broumovska a občanské iniciativy „Agentura pro rozvoj Broumovska“
U všech vyjmenovaných zvítězil názor, že je třeba objekty oživit jejich zpřístupněním veřejnosti a využitím, mimo přirozených zájmů církve, i pro vhodná kulturní představení. Pro kostely jednoznačně hudební.
Tím vše dospělo k pořadům, jejichž vyvrcholením je letošní cyklus koncertů „za poklady Broumovska“, uspořádaný v měsících červenci a srpnu, stejně jako „Malé letní divadelní“, využívající pro divadelní představení jeden z dvorů broumovského kláštera a Zahrada – kulturní 2007, program Agentury pro rozvoj Broumovska, uspořádaný v pronajaté klášterní zahradě. Podrobnosti a obrázky o této bohaté činnosti je opět možno najít na stránkách města www.broumov-mesto.cz  a to buď na „Kultura a infocentrum“, nebo na fotogalerie, současný Broumov.
Pečlivému vyhledávači bude až nepochopitelné, co vše krásného bylo možné v tomto zdánlivě zapomenutém kraji připravit a shlédnout. Ukazuje se, že jeden důležitý předpoklad pro úspěšný rozvoj má. Totiž aktivní lidi, pozitivně nastavené, ochotné spolupracovat.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 09. 2007.