Arnošt Bednář: Dobrá zpráva - Inspirace

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Ing. Luboš Jedlička, starosta města Český Krumlov, usiluje o vyšší efektivitu práce MÚ. Chce jí dosáhnout především cestou zvyšování kvalifikace, samostatnosti a osobní odpovědnosti zaměstnanců, jejichž počet se od počátku roku 2003 postupně snižuje z původních 163 na 133. Následně hodlá mezi své hlavní priority zařadit problematiku efektivní komunikace s obyvateli a hosty města.

Vyplynulo to z jednání, k němuž starosta vyzval zástupce o.s. PODNĚTY.CZ, které je provozovatelem internetového portálu NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ.

Sdružení doporučilo a starosta dne 20.9.2007 akceptoval, že je třeba:

1.) zahájit kampaň, s cílem sdělit obyvatelům Č.Krumlova, že pro neformální komunikaci s představiteli a úředníky města mohou (vedle oficiálních emailových adres představitelů města a úřadu) využívat formulář http://podnety.cz/formular-podnetu  

2.) slíbit autorům konstruktivních podnětů (podaných formulářem podle bodu 1) , že údaje o úrovni jejich realizace budou kompetentní úředníci sdělovat občanům i formulářem http://podnety.cz/uroven-reseni ,

3.) seznámit vybrané zaměstnance MÚ s technologii www.podnety.cz a následně aktualizovat údaje o úrovni realizace 700 podnětů staršího data.

Starosta prohlásil, že konstruktivní dialog s občany opravdu považuje za jeden ze základních kamenů rozvoje města, k uspokojování potřeb spoluobčanů a k vytvoření přátelského prostředí v Českém Krumlově. Doufá proto, že anonymních podnětů bude v databázi www.podnety.cz co nejméně a urážlivé do ní neproniknou.

Pozitivní noviny jsou mediálním partnerem občanského sdružení
www.podnety.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 09. 2007.