Pavel Ján Buvala: 1.října - Mezinárodní den seniorů

Rubrika: Exkluzivně – Senioři k počítačům

Mezinárodní den seniorů se slaví. Že jste o tom nevěděli? Nevadí. Nejenom běžný čtenář, nýbrž ani mnohý úředník, jež je za to placen, neví o tom, že se takový den vůbec připomíná, natož slaví! Ztrácí se někam vzájemná úcta, ohleduplnost, vcítění se do situace jiného, tolerance apod.
To byly také některé z důvodů, proč i v Libereckém kraji byl založen Svaz důchodců ČR, a v současnosti – již více než čtvrt roku – existuje i jeho Krajská rada Liberec.

„Důchodci důchodcům; aby člověk nebyl sám!“

Ústřední heslo této organizace se plně uplatňuje také v našem kraji. V základních organizacích se scházíme během týdne i několikrát, v jiných si organizují výlety pro změnu o sobotách a nedělích; jinde to kombinují. Jak to kterému kolektivu vyhovuje, tak se činnost organizuje a zabezpečuje.
Samozřejmě, že jako občanské sdružení, řádně registrované s vlastním IČ a dalšími náležitostmi, co řádné organizaci, zastupující a reprezentující důchodce, seniory, osoby spřízněné a sympatizanty, náleží. Nejsme žádní „vejvarníci“, podnikající bez živnostenského listu, jako některá uskupení lidská…
Mezi naše činnosti patří především sebevzdělávání; učení se zvládat současnou situaci jež nastala či u některých teprve nastane odchodem do důchodu; aktivní a účelné trávení volného času.
Prioritou č.1 je sebevzdělávání v obsluze PC, stylistice, využívání současných komunikačních prostředků bez trvalé závislosti na vnucích či dětech. Samozřejmě i s jejich dopomocí se snažíme zvládat taje nám dříve nepřístupného ba mnohdy i zakázaného vědného oboru – informatiky.
Dále to je aktivní účast v Potkávacích centrech. Pochopitelně dle možností té-které Základní organizace či toho kterého Klubu důchodců. A samozřejmě také dle pochopení úředníků z radnic.
Za dobrou spolupráci můžeme poděkovat především hejtmanu Libereckého kraje Petru Skokanovi, který se postavil k naší organizaci jako chlap čelem, a díky jemu a jeho radním jsme se mohli již prezentovat se svojí činností i mimo kraj na Polabském knižním veletrhu v Lysé nad Labem. Za neotřelou a úspěšnou prezentaci jsme dostali pozvání na další akce v příštím roce.
Díky pochopení a úzké spolupráci s MML, a především s náměstkyní primátora Liberce Naďou Jozífkovou, se nám v samotném městě Liberec povedlo vytvořit možnosti a úspěšně vycvičit 94% členů ZO SDČR Liberec v základech obsluhy PC.
Výtečná spolupráce je s „radnicemi“ v Novém Boru, Jablonci/Nisou, Rokytnici/Jizerou, Vratislavicích/Nisou a Žandově. I zde se „radní“ zajímají o ty, jež by se bez jejich pomoci mohli změnit v „Parapeťáky Upomlouvaní“.
Z firem je potřeba se sklonit před firmou PROPRIO Filipa Čálka a Nadací ŠKOLA HROU pod vedením Lídie Vajnerové. Tyto dvě společnosti, plníce svůj slib, umožnily rozvoj internetové gramotnosti mezi našimi členy v počátcích existence Svazu důchodců ČR na teritoriu Liberce a kraje; neustávajíce, plní tento „úkol“ dosud.
Z hromadných sdělovacích prostředků jsou to především www.pozitivni-noviny.cz jež zapojily důchodce Libereckého kraje v míře nebývalé do svého projektu Senioři k počítačům! Liberecký deník spolu s MF Dnes se staly informátory naších členů, jež se dosud „nekamarádí“ s počítačem v jakékoli formě.
Pro ty co nemají ani na noviny, vytvořili ředitelé Katastrálního úřadu, Krajské knihovny a Správy budov v majetku státu vývěsky Svazu důchodců ČR Liberec. Tím je zabezpečena všestranná verbální informovanost členstva.
Za obrazovou popularizaci je nutno ohodnotit především televizi RTM, jež byla v uplynulém období naším věrným propagátorem a informátorem na mediálním trhu.
Se všemi těmito „dobrými dušemi“ budeme slavit náš Den; jim za pomoc a spolupráci děkovat; úspěchy si navzájem přát.

V některých městech se slaví Týden seniorů; naproti tomu v některých ani hodina. My jsme začali akce na počátku září v Lysé nad Labem, a skončíme tuto kampaň prvním listopadem v rámci EDUCA 2007 v Tipsportaréně v Liberci na Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí.
Samozřejmě opět jedou kursy na PC, na Internetu, sebepéče, angažovanosti a aktivity tělesné i duševní. Teď již díky výše jmenovaným v rámci celého Libereckého kraje. Předpokládáme, že nalezneme i další sponzorující firmy naši činnost, abychom mohli příští rok oslavit naše dny i jinak, dosud neotřele.

Nejenom přijímat pomoc, ale i poskytovat potřebným pomocnou ruku, je našim cílem. Kromě mládí a peněz našim členům toho moc málo chybí… Mnohdy i nefinanční pomoc je inspirativní a doplňující peněžní základ… 
Spojte se s námi e-meilem na sdcrliberec@seznam.cz ; každá podaná ruka ku pomoci bude s díky oceněna. Podejte jí nám, pomůžeme vám! Naše stránky jsou sice amatérské, ale  n a š e : http://duchodce.proprio.cz . Prohlédněte si je. Napište nám třeba také na poštovní adresu: Krajská rada Liberec, Svazu důchodců ČR, Soukenné nám.115, 460 01 Liberec 1 nebo zavolejte na telefon 484 849 9599; 58; SMS také na               485 133 011                     603 414 306        .
Kde ještě není základní organizace, dejte vědět, že máte chuť se aktivně a tvořivě připojit. Velice rádi vám v prvopočátcích pomůžeme.

A vy, věkově mladší, v Internetu či PC sběhlejší: pomozte svým rodičům a prarodičům vylézt z uzavřené ulity osamění, tzv.nepochopení, ublížení. Pomozte jim nalézt cestu k nám. „Všem nám bude líp – nebudem se bát vlka nic!!“

A kdy že se ten Den seniorů v mezinárodním měřítku slaví? –  Každoročně 1. října. Letošní rok nebude výjimkou. Přijďte mezi nás, slavte ho s námi, buďte jedním z nás. Máte možnost spolupodílet se na vytváření podmínek pro důstojné žití podzimu života.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 30. 09. 2007.