Jan Jurek: Zamilovaný blázen

Rubrika: Literatura – Doporučení

Zamilovaný blázen  … tak zní titul románu vydaného v nakladatelství Albatros.
/2007 – edice Albatros Plus/

Roger Vadim Autor Roger Vadim se narodil v Paříži aristokratům ukrajinského původu. Je znám především jako filmový režisér. Jmenujme alespoň některé z jeho filmů – Nebezpečné známosti, A Bůh stvořil ženu, Neřest a ctnost, Barbarella.
V posledních letech života se však více věnoval psaní a divadlu.
Román je zajímavý hned z několika hledisek. Jednak výraznou a přesvědčivou charakterizací hlavních postav. Saši Nodiera, známého pařížského scénáristy, který se díky své ženě a jejímu nespravedlivému obvinění, že zavinil autohavárii stane štvancem a mladé dívky Amélie, která je sirotek a o níž se Saša od chvíle kdy dívku pozná „stará.“ Je to nerovný vztah dvou lidí, kteří se ale dílem náhody nebo osudu ocitnou na společné lodi a zjišťují, že mají víc společného než se na první pohled zdá. On, protože uniká před „spravedlností,“ žije pod falešným jménem zbaven všech privilegií, které mu jeho pravé jméno poskytovalo a na která byl zvyklý, ona dcera prostitutky, která žádná privilegia nikdy neměla a vyrůstala pod dozorem lásky neschopné chůvy. Vymanit se z jejího vlivu pro ni bylo osvobozením.
Až do chvíle než se Amélie se Sašou setkají, odvíjí se jejich příběhy paralelně vedle sebe v navzájem oddělených kapitolách. I díky tomu máme možnost nahlédnout z odstupu, jak se jejich život změní po té, kdy je osud spojí. Saša je podstatně starší a Amélie by soudě podle jejího věku mohla být jeho dcerou. Zpočátku se k sobě chovají s jistou dávkou odměřenosti, jejich životní zkušenost jim velí věřit jen sám sobě a být ve střehu před ostatními. Jak se ale pozvolná poznávají /Saša Amélii dává vzdělání, ukazuje ji svět z té lidštější laskavější stránky. Amélie mu to vrací svou bystrostí a životním elánem./ zjišťují, že mezi nimi dochází k něčemu, o čem se jeden i druhý bojí mluvit. Stačí na to jen myslet.
Saša se do Amélie zamiluje a ona jeho lásku opětuje. Než ovšem dojde k tomuto oboustrannému doznání, odehraje se celá řada věcí, která je ještě více spojí, semkne proti nepřátelskému světu plnému lží a předsudků, před nimiž se snaží uniknout. A právě na pozadí těchto dvou hrdinů, které společnost donutila hrát roli outsiderů, se odkrývá syrová pravda jejího pokrytectví a zcestné morálky těch, kteří v oné společnosti něco znamenají.
Další a významnou devízou tohoto románu jsou dialogy. Jsou vytříbené, přesvědčivé, pádné, dynamické, sdělné a plné životní moudrosti autora. R.Vadim zde skutečně nezapře své autorství řady proslulých filmů. Této rovině románu nelze prakticky nic vytknout. Naopak v pasážích, kde je autor v roli vypravěče, kde se musí spolehnout na odlišné literární prostředky než je přímá řeč, dialog dvou nebo více postav, můžeme objevit /ale spíše jen ojediněle/ prvky schematismu a nadměrné až přebytečné popisnosti. To ale neubírá mnoho na kvalitě románu, jehož další přednosti jsou dobře komponované zápletky, jejich často překvapivé a zároveň přesvědčivé rozuzlení, epický spád příběhu bez zbytečných dějových úskoků stranou atd.
Na závěr mi nezbývá než román „Zamilovaný blázen“ vřele doporučit.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 10. 2007.