Speciální rubriky Pozitivních novin

Rubrika: Exkluzivně

       
       

Chcete se podílet na tvorbě Pozitivních novin?

HLEDÁME:

►  spolupracovníky na přepisování textů (z knih a dalších tiskových materiálů)
►  jazykovou korektorku textů
►  redaktora pro výběr vhodných fotografií k článkům
►  fotografy, kteří by rádi fotili pro Pozitivní noviny

Nemůžeme vám sice za spolupráci s námi zaplatit, protože Pozitivní noviny jsou neziskové a všichni autoři a spolupracovníci je tvoří BEZPLATNĚ, ale věřte, že se vám to určitě vyplatí. 
Své nabídky mi posílejte na e-mail:  vydavatel@pozitivni-noviny.cz
Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin
STAŇTE SE AUTORY POZITIVNÍCH NOVIN
Výběr informací z článku  Pavel Loužecký: Rozhovor se zrcadlem Pozitivních novin

22. VYDAVATEL:Pavel Loužecký, vydavatel Pozitivních novin

NEMUSÍTE MÍT
ŽÁDNÉ LITERÁRNÍ AMBICE

Já mám takovou utkvělou představu, jak bych si představoval autorskou spolupráci v rámci Pozitivních novin. Už jsem ji mnohokrát v různých podobách prezentoval, ale teď se pokusím definovat ji naprosto precizně.
 
Kolem nás existují stovky věcí, lidí, akcí, činů, společností a nejrůznějších událostí, které jsou pozitivní tím, že dělají něco užitečného pro veřejnost, že nás povznášejí, inspirují, pomáhají, dodávají nám sílu a chuť do života, umožňují nám objevovat to, na co bychom sami nikdy nepřišli, posunují hranice našeho poznání, nutí nás objevovat sami sebe, vedou nás k zamyšlení, k vlastní aktivitě, podporují v nás dobro a ušlechtilost ...., prostě jsou vším, co nás dělá lepšími, než dosud jsme. 
To všechno je opravdu všude kolem nás.
My si toho sem tam občas všimneme, uvědomíme si to, potěší nás, když takovou věc potkáme, když nás sama osloví. Ale přitom si vůbec neuvědomujeme, že nás současně s tím každý den ubíjí tisíce jiných věcí s negativním nábojem, které způsobí, že ty pozitivní věci a události již dále neprezentujeme, nepředáváme dál, nerozdělujeme se o ně s jinými lidmi. Alespoň ne cílevědomě.
A to jen proto, že nevíme, jak s nimi naložit. Proto si je většina z nás nechá pro sebe a za pár dnů na ně zapomene. Když si pak chceme vzpomenout, kde jsme tohle viděli, slyšeli nebo četli, nejsme schopni onu informací v té děsivé hoře informačního odpadu najít.
 
Mým snem je získat takové spolupracovníky, kteří nebudou žádnými spisovateli, nebudou mít literární ani publicistické ambice, ale budou si prostě jen všímat pozitivních věcí kolem sebe a posílat je do redakce Pozitivních novin. Jako zprávu, jako upozornění, jako tip, ale třeba i jako svůj článek, fotoreportáž, videozáznam, naskenovaný obrázek z novin a časopisů, odkaz na webové stránky atd.
Ne každý je schopen článek zpracovat do zajímavé a čtivé podoby. Ale pro mě je v první řadě důležité TYTO INFORMACE ZÍSKAT, a teprve poté řešit, jakým způsobem a v jaké podobě je dostat na stránky Pozitivních novin.
 
To znamená, že budu-li mít k dispozici schopné redaktory, zahrnu je spoustou tipů, o čem by měli napsat článek tak, aby to lidi bavilo, zajímalo, povznášelo a dávalo jim to inspiraci, nápady, myšlenky atd.
Na to nemusí být nikdo studovaný novinář, na to nemusí mít mimořádné schopnosti a znalosti. K tomu stačí jen chuť něco užitečného dělat, zapojit se do díla a nechat se vést společnou vizí, stylem pozitivního myšlení a způsobem práce. 
To je moje HLAVNÍ VIZE a o tom by měly být Pozitivní noviny především.
 
32. VYDAVATEL:
 
AUTORSKÉ TÝMY
To jsi pojmenoval naprosto přesně: AUTORSKÉ TÝMY. Krásné, výstižné, mnohoslibné.... Díky za inspiraci. Takže chutě do definice, co to je autorský tým.
 
Ideální autorský tým by se měl dát dohromady jaksi samovolně díky tomu, že jeden ze tří klíčových stavebních prvků (autorů) si prostě najde sobě milé spolupracovníky, se kterými si názorově naprosto rozumí.

Základem každého autorského týmu by měli být tito lidé:
 
1) TIPAŘ – tj. člověk, který rád surfuje po internetu, chodí do společnosti mezi lidi, čte noviny a časopisy, sleduje televizi, baví se s přáteli atd. Tento člověk by měl být maximálně všímavý ke všemu, co je pozitivní a optimistické přesně v duchu a zájmu Pozitivních novin. Jakmile si nějakou informaci, zajímavost, akci, člověka nebo věc „uvědomí“ v tom smyslu, že je to ideální námět pro PN, tak se okamžitě spojí se svým redaktorem a předá mu svůj tip nebo NÁMĚT.
 
2) REDAKTOR je člověk, který umí psát na základě předem daných faktů. Jakmile redaktor dostane od TIPAŘE námět na článek, okamžitě sedne a vyhledá si na internetu nebo v jiných médiích všechny dostupné informace a zpracuje článek, v němž svými slovy, originálně a s ohledem na styl Pozitivních novin pojme tuto informaci, věc nebo akci tak, aby vznikl nový útvar (materiál, článek). Nový proto, že informace v něm NESMĚJÍ BÝT DOSLOVA OPSANÉ z původního zdroje, byť tento zdroj bude poté u článku uveden. Když redaktor zpracuje text, sám usoudí, zda má dostatek obrazových materiálů (ilustrací, fotek, obrázků) k dotyčnému článku, nebo zda bude potřeba ještě něco exkluzivně dodělat. V tom případě se obrátí na GRAFIKA.
 
3) GRAFIK dostane k dispozici od redaktora celý text článku spolu s představou, co má vytvořit. Zda má nakreslit nějaký obrázek, udělat koláž, nebo něco sám vyfotit či vyhledat v archívu spolupracujících fotografů vhodnou fotku. Grafik by tedy neměl být „jednosměrně“ zaměřený člověk na jednu grafickou či ilustrační techniku, ale měl by ovládat „desatero výtvarných umění“ tak, aby byl schopen podřídit své výsledné dílo koncové představě materiálu (článku).
 
Hlavním koordinátorem AUTORSKÉHO TÝMU tedy bude nejspíš REDAKTOR, který po zpracování celého článku včetně všech potřebných ilustrací a informací odešle vydavateli hotový materiál k publikování.
 
A teď to hlavní: V záhlaví každého článku, který zpracuje autorský tým, by mělo být následující informační návěstí, které bude obsahovat veškeré informace o autorech, jejich maily, jakož i odkazy na jejich samostatné webové stránky, pokud je mají.


Bylo by skvělé, kdyby tyto AUTORSKÉ TÝMY měly svůj vlastní týmový název, neboť pak se naskýtá příležitost, aby jejich články byly shromažďovány ve zvláštní rubrice týmů pod názvem celého týmu. Čtenáři tak dostanou možnost najít všechny jejich články pohromadě.
Tím opět vznikne ideální konkurenční prostředí jednotlivých týmů, které budou proti sobě soutěžit v atraktivitě a originalitě zpracování článků, což samozřejmě okamžitě evokuje možnost následné prezentace, soutěží, anket a dalších možností, jak práci celého týmu ještě více zviditelnit.
Nejvíce na tom všem pak vydělají čtenáři Pozitivních novin, kteří ve svém oblíbeném magazínu budou nacházet esenci toho opravdu nejlepšího a nejpozitivnějšího, co je možné kolem nás najít, vidět, objevit.
 
Dá se tedy říci, že díky specializaci jednotlivých členů týmu na určité činnosti nemusí být žádný z nich profesionál v daném oboru. Důležité je, aby ho jeho činnost opravdu bavila, zajímala, naplňovala, aby se radoval ze společného díla a společných úspěchů celého týmu, aby články tohoto (a dalších) autorského týmu přebíraly další média a servery, aby se o nich vědělo a psalo, aby se stali populárními a vyhledávanými.
Já bych chtěl prostřednictvím Pozitivních novin doslova objevovat autorské týmy a dávat jim ideální příležitost a podmínky pro to, aby mohly vyniknout, ale hlavně jak dělat dlouhodobě něco užitečného pro druhé lidi.
 
Díky AUTORSKÝM TÝMŮM by tak z větší části mohl z Pozitivních novin zmizet současný převládající styl individuálních prací, které nutně svádějí autora k vlastním komentářům, k vlastním pohledům na věc, k touze po sdělování vlastních příběhů a zážitků.
Myslím si, že právě tento moment je stěžejní pro to, aby se Pozitivní noviny staly méně literárními a mnohem více publicistickými v tom nejpozitivnějším slova smyslu.
 
Jen díky objevování toho nejpozitivnějšího kolem nás ve všech podobách a předávání takových informací zajímavým způsobem čtenářům, můžeme společnými silami vytvořit opravdovou nevyčerpatelnou studnici NÁPADŮ a INSPIRACÍ přesně v tom duchu, o kterém neustále sním a který se mi dosud nepodařilo prosadit.
 
♦  ZRCADLO:
Ale doufám, že nechceš tímto stylem úplně zrušit autory-individualisty?
 
33. VYDAVATEL:

To absolutně nepřichází v úvahu. Ti mají v Pozitivních novinách nezastupitelnou úlohu v případě, že dokáží samostatně produkovat pozitivně a optimisticky zaměřené články s tím, že si takříkajíc VYSTAČÍ SAMI, tj. že si dokáží sami najít téma, sami článek napsat a sami si k němu opatřit ilustraci.
Takové lidi obdivuji a klaním se jim až k zemi.
Vím, že je jich velmi málo a špatně se objevují. Možná i proto jich dosud bylo mezi autory Pozitivních novin jako šafránu.
 

Celý text čtěte zde:  Pavel Loužecký: Rozhovor se zrcadlem Pozitivních novin


V případě Vašeho zájmu o spolupráci mě kontaktujte na e-mailu:  
vydavatel@pozitivni-noviny.cz

Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 01. 2010.