Pavel Ján Buvala: Senioři komunikují...

Rubrika: Exkluzivně – Senioři k počítačům

Naďa Josífková, náměstkyně primátora města LiberecSenioři komunikují v Liberci a skutečně po všech stránkách!
Nevěříte? Přijďte se podívat, neboť to, co se povedlo Magistrátu města Liberce a jeho náměstkyni primátora města paní Nadě Josífkové – tak to je věc!
I když již vešla v obecné povědomí pod názvem CKS = Centrální Klub Seniorů, není to ani „ČKD“, ani CRL = Centrální rozum lidstva, jak se nám v minulosti předvedlo v televizních „Návštěvnících“. Oficiální název klubu, který se nachází v centru Liberce, je Komunitní středisko KONTAKT.
Je v něm spousta místností pro zájmovou činnost Klubu důchodců a jiných komunitních skupin. Navíc má toto zařízení dvě oddělené místnustky pro práci na PC, samozřejmě s napojením na internet. A to se hned tak jinde nevidí! Jedna z učeben KONTAKTU Liberec
Teď každý gramotný liberecký důchodce/senior má možnost - pokud bude chtít a mít zájem – komunikovat s celým světem!!! Může vyslat CQ výzvu.
Každý radioamatér, radista, na celém světě okamžitě pochopí, o čem mluvím: Poslat dopis; získat informace; „zdrbnout si“; přečíst si noviny; hlavně ne být v izolaci od světa, nebýt odtržen od života. Pochopitelně, pokud nebude líný, pohodlný, zkrátka pokud chce žít.

Po téměř již dvouleté spolupráci Svazu důchodců ČR o.s. Krajská rada Liberec s firmou PROPRIO majitele Filipa Čálka dostali naši členové další prostory a možnosti sebevzdělávání, seberealizace, prostě žití na současné úrovni elektronické gramotnosti! A k tomu ještě deník www.pozitivní-noviny.cz  - co více si přát!
To je už dále věcí výuky a výcviku práce na PC, noteboocích; atd.! Také i pro osoby pamatující krystalky, kličkové telefony, kolíkové ústředny a mnohatýdenní cestování dopisů ke svým blízkým v tuzemsku či na druhé straně zeměkoule odcestovaným příbuzným, přátelům, známým!
Považte: Dnes stačí v Liberci dojít do PROPRIA či KONTAKTU, je možnost výběru a je možno využít výdobytků techniky, vzdělanosti. Jenom nebýt líný!!!
Náměstkyně primátora uvádí seniorky do nových prostorů Kontaktu
Na počátku byla myšlenka Vladimíra Mlynáře - v té době ministra informatiky ČR. Zahájil úspěšný boj s počítačovou negramotností na celostátní úrovni. Byl bohužel tvrdě nepochopen a odstaven z politického života. Jeho dílo však žije a bude žít!
Ptám se: Komu vadila jeho angažovanost pro vzdělávání i nízko příjmových skupin obyvatelstva, které se nechtělo za své, i když malé příjmy, přejídat potravou pouze tělesnou?

My všichni, co již byť drobeček, jak říká moje choť, ovládáme tuto techniku, voláme: Pojďte mezi nás! Zbavíme vás strachu z nové techniky. Počítač to není jenom moderní psací stroj, jak jsem slyšel. Ono to „umí“ podstatně víc!!!
Svaz důchodců ČR o.s. Krajská rada Liberec ve spolupráci s patronátními firmami a pod záštitou i hejtmana Kraje osobně vás to naučí.
V Liberci mají již prostory a k tomu i lidi. Připravují se v Mimoni, Jilemnici, Žandově, Novém Boru, Turnově, Jablonci a dalších obcích Libereckého kraje. Stačí chtít a nevymlouvat se na věk či neduhy stáří.
Hledejte a naleznete! Ptejte se a dostane se vám odpovědi. Telefonní spojení za místní tarif i z mobilu : 844 900 005 nebo 484 849 959 pochopitelně v rámci ČR. Mezinárodně nutná mezistátní předvolba ++42… 

První z leva usměvavý ředitel Kontaktu Michael Dufek Realizační tým Kontaktu
Učebna firmy PROPRIO

OHLASY NA ČLÁNEK

Je příjemné číst pozitivní zprávu, že se někde udělalo něco prospěšného pro důchodce. Jsem z jiného kraje, Východočeského, a tak by mě zajímalo, zda se o tomto počinu vůbec zmínil regionální tisk.
Již ve svém "vyznání", jak jsem se dostal k počítači a komunikaci na něm, jsem zdůraznil důležitost možnosti komunikace přes počítač pro důchodce, často žijící osaměle. Zřízení takového střediska, kde si zájemce může "ohmatat" celé to zařízení, se kterým se třeba celý život nesešel, seznámit se s nim, aniž by musel něco koupit, je nesmírně záslužné. Z tohoto střediska pak vede přímá cesta k tomu, pořídit si vlastní počítač se vším všudy a zapojit se nejen do nějakého povídání s druhými, ale i s vlastními vnoučaty či pravnoučaty. Navíc získání informací o všem, co kterého z nás zajímá, znamená takové nové oživení, zapojení se do životních aktivit.
Lze si přát jen více podobných pozitivních počinů!

Karel Bůna, 8.11.2007 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 11. 2007.