Pavel Loužecký: Dočká se "sprejerská veřejnost" své vlastní antigalerie?

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

Přečetl jsem si s chutí sloupek Jiřího Menzela o čiperných umělcích – grafitistech, obecně nazývaných sprejeři, „kteří nesnesou pohled na něco čistého, upraveného a musí opravovat svět podle své estetiky ošklivosti“.
Velmi se mi líbí zde nastíněný způsob „singapurského řešení“ pomocí šesti ran holí, ale obávám se, že tolik holí nedáme nikdy dohromady, kolik ničemných sprejerů žije a bezohledně tvoří mezi námi.

Souhlasím s Jiřím Menzelem, že represe je nutná. Zásadním problémem je však to, jak takového sprejera chytnout přímo při činu a jak mu následně dokázat, že dotyčné „dílo“ má na svědomí právě on.
Někde jsem četl, že sprejeři jsou zvláštní lidé posedlí touhou zanechávat za sebou nezaměnitelnou stopu. Dokonce se prý sprejerská díla dají dešifrovat, neboť každý sprejer má svůj „devastující rukopis“, někteří navíc drze zakomponují do svých čmáranic i vlastní sprejerský podpis.

A tak mě napadá, jestli není načase zřídit jakousi expertní policejní či jinou jednotku, která by na území celé republiky důsledně dokumentovala a vyhodnocovala výtvory „sprejerských umělců“ na významných stavbách a pamětihodnostech, jakož i na dalších objektech soukromých vlastníků.
Převážnou většinu fotografií by tato skupina získávala od samotných vlastníků objektů s tím, že by tato díla byla nepřetržitě soustřeďována do veřejně přístupné internetové ANTIGALERIE SPREJERŮ.

V ní by bylo dílo oficiálně zvěčněno včetně údaje o datu pořízení snímku, datu přesného nebo přibližného vzniku nápisu a především by zde byla vyčíslena konkrétní škoda vzniklá na cizím majetku. Jsem si jist, že by majitelé nemovitostí tuto databázi rozhodně podporovali a dobrovolně naplňovali, neboť by pro ně znamenala reálnou šanci získat od usvědčeného pachatele náhradu škody.

To je však pouze krok číslo jedna. Jako krok číslo dvě by musela následovat OSVĚTA. Tzn. že média by měla pravidelně přinášet informace o tom, že takováto databáze existuje a že průběžně sbírá důkazy o vandalství sprejerů včetně přesného vyčíslení škod.
Pro mnohé začínající sprejery by mohla být už samotná existence této databáze důvodem, proč se sprejerským koníčkem jednou provždy skončit, neboť obava, že jim budou všechna jejich díla jednou sečtena a vyúčtována, by mohla být poměrně stresujícím momentem pro slabší povahy.

Pro silnější sprejerské nátury však musí následovat krok číslo tři: EXEMPLÁRNÍ PŘÍPAD, kdy se podaří dopadnout sprejera při činu, a soud mu následně – díky této databázi a expertnímu posudku grafologa – prokáže a vyčíslí všechny trestné činy, které jsou v databázi zaneseny.
Teprve tento důkaz v podobě právoplatně odsouzeného sprejera (ti by se v databázi rovněž shromažďovali) by měl mít pro „sprejerskou veřejnost“ ten pravý očistný význam, neboť pak už si nebudou moci býti jisti dnem ani nocí, že na ně někde nečíhá osudná léčka. A jelikož si budou moci v databázi sami předem spočítat, kolik důkazů je už proti nim shromážděno, bude jejich aktivita nejspíš pomalu odumírat.

Je mi jasné, že takováto DATABÁZE SPREJERŮ se pro mnohé z nich stane i určitým fetišem, že budou mít konečně pocit „ocenění své umělecké práce“ a bude je díky ní hřát pocit hvězdného uspokojení; ale tím spíše zde bude na druhou stranu pracovat heslo, že  Kdo s čím zachází, s tím také schází.

Pravdou je, že dokud se budou tito "malí zločinci" spoléhat na to, že je stejně nikdo nikdy nechytí a nikdo jim ani nemůže nic dokázat, tak se toto vandalské hnutí nepodaří zastavit.
Hrozba, která by je zastavit dokázala, musí být reálná, veřejně dostupná, neustále se zvětšující a nesmí z ní být úniku. Trestný čin byl prokazatelně spáchán, zdokumentován, zveřejněn, a teď už se čeká jen na poslední chybu pachatele.... a na soud.

Stále se všude mluví o nutnosti důsledné prevence mezi mládeží v oblasti kriminality. Věřím, že tato veřejně prospěšná databáze sprejerů by se mohla stát opravdu účinnou prevencí proti tomuto oblíbenému a velmi rozšířenému druhu vandalství a že by jí měla býti dána zelená.

Přečtěte si článek na toto téma SPREJEŘI PODRUHÉ 
http://info.plzen-city.cz/RadListy/rl0998/sprejer2.htm,
z něhož je použita i výše uvedená fotografie.

OHLASY NA ČLÁNEK

K postihu kazisvětů, jako jsou sprejeři, je zapotřebí změny zákonů, kdy nyní škoda způsobená do 5.000 korun je pouze přečinem. Tento nesmysl stejným způsobem nahrává zlodějíčkům, kteří to moc dobře vědí a proto toho využívají.
Poškození cizího majetku, kterého se sprejeři záměrně dopouštějí, se musí stát trestním činem se všemi důsledky bez ohledů na způsobenou škodu. Majetek toho druhého musí být pro každého nedotknutelnou svátostí, jinak se budeme do nekonečna potácet v bludném kruhu. Žádná osvěta na školách nemůže lákadlo něčeho zakázaného a dobrodružného odstranit. Navíc jsou učitelé výtvarné výchovy, kteří tento způsob čmárání ještě vyučují!
Osobně mě překvapuje, že žádného našeho politika ještě nenapadlo prodej barevných sprejů natolik zdanit, aby se staly pro mladé lidi, podléhající tomu vandalismu, nepřístupné.
E. Bukar, 27.12.2007 

Foto © Radniční listy http://info.plzen-city.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 12. 2007.