Pavel Loužecký: Malé novoroční překvapení Pozitivních novin

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Vážení čtenáři, autoři a příznivci Pozitivních novin!
Dovolte mi, abych vám dal k novému roku takový zvláštní a velmi netradiční dárek.

28.6.2006 jsem podepsal jako vydavatel Pozitivních novin s Národní knihovnou České republiky SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ONLINE ZDROJŮ.

Jaké výhody získaly Pozitivní noviny díky spolupráci s WebArchivem Národní knihovny?
(text převzat z webu www.webarchiv.cz )

1.) V případě, že by Váš zdroj byl zrušen, nahrazen apod., ručí Národní knihovna za to, že bude jeho archivní verze stále přístupná ve WebArchivu, a to ve stejné podobě v jaké byl zdroj přístupný na Internetu a navíc v několika časových verzích, které dokumentují jeho vývoj.

2.) Knihovna ručí za to, že Váš zdroj bude dlouhodobě uchováván tak, aby byl přístupný veřejnosti i v tom případě, že průběhem času dojde ke změnám hardwarových či softwarových prostředků, které byly původně použity při vytvoření Vašeho zdroje (migrace formátů nebo emulace SW).

3.) Váš zdroj bude zkatalogizován stejným způsobem jako např. knižní publikace a bude zařazen do České národní bibliografické databáze a do online katalogu Národní knihovny. Stane se tak viditelným pro zhruba 30.000 zaregis­trovaných uživatelů Národní knihovny a také pro všechny ostatní, kteří používají online katalog Národní knihovny pouze k vyhledávání.

4.) Vydavatel a poskytnutý zdroj budou uvedeni na seznamu partnerů spolupracujících s Národní knihovnou.

Pro všechny čtenáře, kteří neměli možnost "laskat" se se starou verzí Pozitivních novin (fungovala od 1.8.2004 do 31.12.2006), ale samozřejmě i pro ty, kteří na ni stále nedají dopustit a často na ni vzpomínají, nabízí tímto WebArchiv Národní knihovny MALÝ NÁVRAT DO HISTORIE, takže se můžete dle libosti probírat původní verzí Pozitivních novin ve všech jejích rozmanitostech a zvláštnostech, které byly tehdy k mání.

Tuto - prozatím nejstarší dostupnou - plnohodnotnou verzi najdete na adrese:
http://hostiwar.webarchiv.cz:8080/wayback/20060824194858/https://www.pozitivni-noviny.cz/index.html 

Věřte, že i pro mě samotného, který jsem každodenně připravoval její grafickou podobu, je to milý návrat do "starých časů". Doufám, že jím bude i pro vás....

Chtěl bych tímto poděkovat Národní knihovně za její péči o zachování kulturního dědictví, ke kterému všichni autoři Pozitivních novin rádi přispívají a jsou hrdi na to, že i jejich dílo může být takto navždy zachováno pro budoucí generace.

Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin
 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 01. 2008.