Marie Zieglerová: For all the boys / Příběh ulity / Had

Rubrika: Literatura – Povídky

For all the boys

Stála přede dveřmi s rukou na klice a s úsměvem na krásných rtech poslouchala pronikavý řev ozývající se ze třídy. Věděla, co bude následovat, až vejde. Vždycky to tak bylo, ani tentokrát to nebude jiné. Zdálo by se, že po tolika letech a zkušenostech by ji to už mělo nudit, ale naopak se těšila. Nadechla se, napřímila a stiskla kliku.

Než došla ke katedře, řev postupně ztrácel na intenzitě, a když se konečně obrátila tváří do třídy, bylo již hrobové ticho. S úsměvem hleděla do tváří puberťáků, ve kterých se zračilo překvapení a ohromení.
A to jí říkali, že jsou nezkrotní, varovali ji před jejich schválnostmi a hrubostí, lámali nad nimi hůl...
Ona věděla své, stačil jeden pohled blankytných očí a jejich laserová síla pronikla až k tvrdé slupce, která jako krunýř mladického vzdoru proti světu dospělých svírala jejich srdce. A slupka teď tála jako jarní sníh pod slunečními paprsky, a když se ztratila docela, chlapci s úlevou vydechli. Do ochromeného vědomí se jim konečně načetl celý obraz její postavy, bože, tak atraktivní, že se jim až tajil dech. Štíhlá a přece takových tvarů, že jim zvlhly dlaně a oči hltaly až k zalknutí, když konečně spočinuly na její tváři.

Dívala se na ně stále s úsměvem a čekala, dávala jim dostatek času, aby si ji prohlédli. Pak pohodila jemným pohybem hlavou a prameny zlatých vlasů se jí zavlnily na oblých ramenou. Z hrdel chlapců se vydral vzdech ne nepodobný tichému zaúpění. Závan vánku, vnikající do dusna třídy okny dokořán, k nim přinesl smyslně opojnou vůni jejího parfému. V tu chvíli byli ochotni položit za ni i život.

Věděla, co se v nich děje, to hormony, které doposud zběsile a nekontrolovaně napadaly jejich tělo a mysl, trápily je nočními polucemi a ve dne nutily k hrubostem a chvástání, nyní nabraly jeden jediný směr. Náhle všichni věděli, co chtějí, a chtěli to tím víc, čím víc si uvědomovali, že tento cíl je pro ně nedostupný.

Věděla, co se v nich děje, věděla, že je má v hrsti, že je teď pěkně povede na cezené nudli od hodiny k hodině, aby je pak zkrotlé a nabité nabytými vědomostmi (protože kvůli ní se budou učit jako o závod) vítězně předala maturitní komisi. Už teď ji hřálo vědomí, že její žáci opět budou excelovat.

Konečně se nad nimi smilovala a lahodným hlasem, jakým je ještě nikdy nikdo neoslovil, jim řekla : ...jsem vaše nová učitelka.

Příběh ulity

Kdo ví, jak dlouho ležela v naplaveném písku na mělčině té bystré řeky, která se v prudkých vlnách valila strmými břehy mezi vysokými kopci a nemilosrdně smetla všechno, co jí přišlo do cesty.

Cítila na sobě tíhu tisíců pískových zrnek, které ji na společné cestě proudem odíraly ze všech stran, až měla strach, že ji zcela rozdrtí a také ona se stane jedním z nich. Měla však štěstí, protože říční koryto se náhle rozšířilo v rozlehlé údolí a ona byla spolu se svými souputníky uložena v jednom z meandrů.

Neviděla nic a obklopena vlhkou tmou snila o laskavém slunci, rozkvetlých loukách, kde se stvoly travin kolébají ve větru, a o zpěvu ptáků, kteří v ranním rozbřesku vítají nový den.

Čas ubíhal, poryvy větru, prohánějícího se nad mělčinou, postupně odnášely vrstvy písku, aby jej roztrousily po kraji. Malá ulita, lehčí než písek, byla jedním z nich vyzdvižena tak vysoko, že se jí zatočila hlava při pohledu dolů. Viděla smaragdový koberec protkaný barvami květin a zatoužila skrýt se v něm.

Jen málokomu se jeho sen vyplní, ale stalo se, že vítr ztratil svoji sílu a jak utichal, klesala malá ulita níž a níž, až se dotkla širokého listu a sklouzla po něm přímo do srdce květiny.
Moc jim to spolu sluší.

***
Rozkvetlou loukou šla mladá žena a nemohla se nasytit té svěží krásy. Náhle její oči zahlédly odlesk slunce odrážející se od pískem vyleštěné ulity, a protože má dar vidět a zachytit krásu prostých věcí, můžeme se jimi těšit i my.
Had 

Na příčném řezu pokáceného velikánu pozorné oko zachytí kresbu hlavy a stočené tělo hada...

Bůh ví, kolik let tam spal takhle ukrytý. Nechtělo se mu probouzet, už si zvykl, vrostl do kmene, jako by tam odjakživa patřil. Ale cítil teplo, jak slunko rozehřívalo pokácený strom, a vracelo se mu vědomí. Ještě zcela nehybný, ale už věděl!

Bylo horko, ve vzduchu mlžný opar zahalující krajinu se pohnul jen občas v lehkém závanu větříku. To mu vyhovovalo, rozeklaný jazyk zachytil molekuly pachu kořisti a on se neslyšně, aniž by se hladina zčeřila jedinou vlnkou, k ní přibližoval. Pak se jeho tělo ve zlomku vteřiny vymrštilo a obtočilo kolem nic netušícího koloucha, který se přišel napít jako poslední ze stádečka. Svaly se napjaly a nemilosrdně dusily a lámaly křehké tělo.
Zcela nasycen se stočil v hustých křovinách zarůstajících bažinatý břeh řeky a zapomněl na svět kolem sebe. Netušil, že podnebí se nečekaně změnilo, protože oblohu zahalila mračna prachu po dopadu malého meteoritu, že sluneční paprsky neproniknou jejich hustou vrstvou po dlouhá léta a země vychladne. Netušil, že jen málokdo z tvorů matky Země přežije. Ležel ztuhlý chladem a zasypán silnou vrstvou zeminy.
Ubíhaly roky, ovzduší se vyčistilo, slunce probudilo semena, řeka, nasycená silnými dešti, se prodrala zpět do svého koryta, promáčela půdu kolem břehů a obnovila na nich život. Obnovil se řád přírody, obnovil se řád života.
Podnikavé a zvědavé semínko se chopilo příležitosti, dralo se ke slunci a rychle vypouštělo kořínky. Tak jako kdysi had ovinul svoje tělo kolem kořisti, i ono je teď ovinulo kolem jeho nehybného těla a jak strom rostl a sílil, kmen je obrůstal.
Přešly roky, na břehu se objevila veselá parta mužů se sekyrami a pilami. Pokáceli velikán, rozštípali polena. Odpad se spálí, z kmene budou nařezány desky a dýhy. A had?! Neměl dost času, aby se ze sevření vymanil, neměl ani dost sil.

A ty teď sedíš v pohodlném křesle a s uspokojením si prohlížíš krásné obložení stěny pokoje. Vidíš ty hadí oči, které sledují každý tvůj pohyb?! A teď...teď jako by se rozkmital rozeklaný jazyk...Ale to přece jen odlesky ohně tančí po stěně! Kde by se tady vzal had?...

Tak to v přírodě chodí – smrt jednoho tvora znamená život druhého. Není v tom nic děsivého.

(Foto použito se svolením autora „forsage“)  

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © Anastázia Mahovská  www.anny.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 01. 2008.