Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (4) 21.1.-27.1.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  ( 4.týden)
od  21.1. do 27.1.2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

21.1.
Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
•••
Běla je však opatrná, tak se jinak chová,
na skřivana je moc brzy, tak ho zase schová!

22.1.
Jasný den na Vincentina dá hojnost dobrého vína.
•••
Pranostika je to jistě hezká,
a tak nejen Stanislav těší se už dneska!

23.1.
Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
•••
Zdeněk ba i Sidonius těžce nesou zimní splín,
nepodlehnou však osudu, nepustí si z trouby plyn.
Pěkně, klidně dočkají se někde v teple nových vín!

24.1.
Svatý Tynotyj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
•••
Milena ho nenahradí, cožpak naděláme,
místo ledu mužská srdce s klidným srdcem láme!

25.1.
Na Pavla obrácení též i zima se promění,
buď popustí, nebo spustí.

•••
Miloš tak rád popustí, v hospůdce své hned za mostem,
atmosféru zahustí, je tam totiž častým hostem!

26.1.
Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
•••
Dnes má svátek Zora, moderní to žena,
přesto se jí líbí, škarpa zasněžená.

27.1.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy nato.
Ingrid coby seveřanka na sněhu je jako divá,
když sníh taje při oblevě, v slzičkách se na to dívá.


****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 01. 2008.