Jan Řehounek: Kronikáři se sešli v Lysé nad Labem

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

 

V termínu 8. – 10. února 2008 se na výstavišti v Lysé nad Labem uskutečnil šestý ročník společné výstavy měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů Regiony České republiky.
Nechyběly tady ani Pozitivní noviny a řada jejich spolupracovníků – zdá se, že na výstavišti v Lysé n/L i pro budoucnost „Pozitivky“ zdomácněly.

Pavel Loužecký u stánku Pozitivních novin, který byl zajišťován se spolupráci s libereckým aquaparkem Babylon Ilustrátorka PN Olga Janíčková s malou návštěvnicí stánku

Svůj stánek tady měla Krajská rada Svazu důchodců Liberec, která spolu s firmou Proprio Liberec uskutečňuje skvělý projekt Pavla Loužeckého a Pozitivních novin Senioři k počítačům, a to především díky obětavým chlapíkům Jánu BuvaloviFilipu Čálkovi. Jejich aktivity se setkaly se značným zájmem návštěvníků výstavy. Uspořádali rovněž návštěvnické hlasování o nejlepší webové stránky vystavovatelů na výstavě Regiony Zlatá kulička – zvítězil web MAS Podlipansko. Markéta Pošíková převzala diplom, keramickou Zlatou kuličku se širokým úsměvem smajlíka a dárek.

Rozsáhlá výstavní expozice firmy PROPRIO s počítači pro seniory přitahovala velkou pozornost návštěvníků Zleva: Pavel Loužecký, Pavel Ján Buvala a majitel firmy PROPRIO Filip Čálek při natáčení rozhovoru Karlem Havelkou

V sobotu 9. února se na výstavu sjely čtyři desítky kronikářů obcí a měst z celých Čech. Z iniciativy organizátora výstavy Jana Řehounka (autor Pozitivních novin) a v dohodě s Polabským muzeem PoděbradyStátním okresním archivem Nymburk byl pro ně uspořádán seminář.
Původně naplánovaná hodinka a půl se protáhla na téměř tři hodiny, v nichž účastníci vyslechli několik zasvěcených referátů.
PhDr. Pavel Fojtík, historik Polabského muzea a kronikář Nymburka, pohovořil o psaní kroniky na prahu 21. století a přiblížil úskalí nového knihovnického zákona v konfliktu se zákonem na ochranu osobních údajů.
Mgr. Jaromír Košťák, lektor Sekurkonu, vyzval k ustavení asociace kronikářů českých a moravskoslezských.

Setkání kronikářů Setkání kronikářů
Setkání kronikářů Olga Janíčková (u tašek), před ní PhDr. Josef Krám se svojí manželkou.

PhDr. Josef Krám z Rychnova nad Kněžnou (autor Pozitivních novin) předvedl možnosti multimediálních příloh kroniky.
Pavel Loužecký, zakladatel internetových Pozitivních novin, představil formulářový projekt k sestavování rodinných kronik, který se setkal s nevšedním zájmem.
PhDr. Michal Řezníček z okresního archivu vysvětlil význam archivních fondů pro práci kronikáře a Jan Řehounek spolu s Josefem Vránou, kronikářem Stratova, poukázali na prospěšnost spolupráce kronikáře a zkušeného publicisty při vzniku knihy o historii obce. 

                          PhDr. Josef Krám přednáší o svém multimediálním CD o Rychnovsku Jan Řehounek s Filipem Čálkem
Jan Řehounek s Pavlem Loužeckým na pódiu výstaviště při prezentaci projektu HISTORIE RODU setkání kronikářů

"Seminář byl pro nás velmi přínosný. Konečně si na nás někdo vzpomněl.", kvituje s povděkem Mgr. Tomáš Hromádka, vydavatel zpravodaje Kroniky a kronikáři. "Myslím, že bude prospěšné z této akce vytvořit pro příští ročníky veletrhu Regiony tradici," dodává.
A Mgr. Hana Šeberlová, knihovnice Polabského muzea, se připojuje: "Rádi bychom obnovili naši úzkou spolupráci s knihovníky. Problém je ale v komunikaci, chybí nám kontakty. Přivítali bychom, kdyby se nám kronikáři sami ozvali."

P.J. Buvala s PhDr. J.Krámem při diskuzi nad počítačem (senioři si velmi rozuměli) Neúnavný propagátor projektu Senioři k počítačům P.J.Buvala v jedné z mála chvilek klidu
Rodokmenové zákoutí. Zleva: Karel Havelka, Jaroslav Betka (filmový štáb), Pavel Loužecký, Jan Řehounek, Olga Janíčková Zleva: Jan Drocár, PhDr. Josef Krám, Pavel Loužecký, Jan Řehounek

Související článek: Jan Řehounek: Pozitivní pozvánka do Lysé nad Labem

Foto © Olga Janíčková, PhDr. Josef Krám, Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 02. 2008.