Vladimír Vondráček: Eliášovy velikonoční pranostiky

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY
od 20.3. do 22.3. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!


Velikonoční pranostiky

20.3.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, taj je léto teplé.
•••
A když to příroda přežene,
v létě je teplo jak v pekle!

21.3.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
•••
Žízeň ta je přece věčná,
každá pípa je jí vděčná!

22.3.
Prší-li na Bílou sobotu, bude málo třešní.
•••
My tomu však nevěříme, nejsme přece dnešní! 
 

****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 03. 2008.