Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (22) 26.6.-1.6.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  ( 22.týden)
od 26.5. do 1.6. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

26.5.
Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.
•••
Na „Zmrzlíky“ sice nemá tento ledový muž malý,
Jeho snaha se však cení, je to patron světa znalý.

27.5.
Když kvete len, ať kvete i víno!
•••
Waldemar těší se už nyní zkraje,
Ať víno rozkvétá a pěkně zraje!

28.5.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
•••
Vilém nejen peče housky, když se kouří z komína,
suché jaro se mu vleče a na Máchu vzpomíná.

29.5.
Je-li květen bez deště, schází to všude!
•••
Maxmilián bez deště trochu smutný bude.
Jak obchodník s deštěm bude míti práci,
a tak jako loni v máji se k nám vrací.

30.5.
Májový déšť dražší je než celá Praha!
•••
Ferdinand zná déšť i Prahu,
tak se tomu věřit zdráhá.

31.5.
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
•••
Svatba v máji volá máry!
My voláme – láry – fáry!
Kamilu taková morbidnost leká,
a proto na červen pokorně čeká!

1.6.
O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu!
•••
Dnešní Laura nechce v tom mít vůbec žádný zmatek,
určitě by uvítala mnohem více kapek!

****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 05. 2008.