Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (31) 28.7.-3.8.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (31.týden)
od 28.7. do 3.8. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!


28.7.

Staví-li v červenci hromadu mravenci
po kraji všude – tuhá zima bude.

•••
A tak Viktor už od mládí, vždycky koncem července
v mraveništích opatrně hledá Ferdu Mravence.

29.7.
Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě,
brzy déšť se ozve.

•••
Marta v létě málokdy o předpověď deště stojí,
těžko se to ale dozví, pavouků se totiž bojí.

30.7.
Červenec, srpen, září muka, ale potom bude mouka.
•••
Bořivoj už ale kouká, jak to dále půjde všecko,
na říjnové vinobraní už se těší jako děcko.

31.7.
Od svatého Ignaca – leto se obraca.

•••
Ignác v slezském nářečí, přináší problémek jediný -
půlí totiž nejen léto, ale také prázdniny.

1.8.
Srpen začíná, co červenec končil.

•••
Kéž je v tuto dobu hezky, prosí Boha na kolenou,
protože vždy vprostřed prázdnin mívá Oskar dovolenou.

2.8.
První týden v srpnu horko-li jest,
bude zima dlouho bílá – všechna čest.

•••
Gusta podle svého gusta svou čest na to nevsadí,
i když dlouhá bílá zima většinou mu nevadí.

3.8.
Když v srpnu naprší, tak něž se oběd pojí,
slunce všechno vysuší.

•••
Není ovšem příliš jisté, zda to není bouda,
Miluše tak pro jistotu s obědem se loudá. 
 
****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 07. 2008.