Vojtech Bradovka: Rozluka od počítača

Rubrika: Exkluzivně – Senioři k počítačům

             

ROZLUKA OD POČÍTAČA

Rozvod manželov je dnes bežnou, právnicky presne definovanou záležitosťou. Počul som, že kedysi podľa starého uhorského práva existovali dva varianty rozvodu. "Rozluka len od lôžka", teda akési čiastkové spolužitie na dištanc, alebo trvalá "rozluka od lôžka aj od stola", ako definitívny rozchod manželov. Dlhšie ako polstoročie sme manželmi na "plný úväzok", Až teraz, v posledných rokoch, si vstup internetu do nášho spolužitia  vynútil medzi nami ( parafrázujúc staré uhorské právo) čiastočnú "rozluku od počítača".

Celý príbeh:
Syn nám daroval svoj obnosený počítač "z druhej ruky" aj s úvodnou inštruktážou. Keďže býva ďaleko od nás, bol som odkázaný ďalej pokračovať ako samouk pri práci s počítačom, a to metódou "pokusu a omylu". Stalo sa, že som niečo nesprávne stlačil a všetok krvopotne napísaný text kamsi zmizol. V takých prípadoch starostlivá manželka zatvárala okná, aby nebolo počuť na ulicu moje nadávanie, a aby ma nenapadlo vyhodiť počítač z okna. Postupne sme sa však s počítačom skamarátili a tešilo ma, že aj manželka sa začína zaujímať o jeho ovládanie a využitie. Pravda, ona to mala ľahšie, lebo keď nevedela ako ďalej, bol som po ruke vo funkcii poradcu , ako "mierne pokročilý" užívateľ PC. Problémy nastali až potom, keď sa jej zapáčila elektronická komunikácia so synmi, rozvetveným príbuzenstvom , priateľkami, ako aj surfovanie po internete. Vtedy medzi nami došlo k "stretu záujmov" o miesto a čas pobytu pri počítači. Pokusy o dodržanie časového rozvrhu používania PC neboli úspešné.
Skôr, ako by vyvrcholila medzi nami "internetová kríza", našlo sa riešenie v duchu vzájomného porozumenia. Manželka si natrvalo prisvojila môj počítač, ktorý som výhradne len pre ňu nainštaloval na osobitnej poličke v obytnej kuchyni.
Ja som dostal súhlas na zakúpenie novej počítačovej zostavy z rodinných finančných rezerv. Je inštalovaná v mojej pracovni. Teraz sa každý hráme na "svojom piesočku". Ona si väčšinou nahlas prehráva počítačové lekcie z angličtiny pre prípad, že pôjde znova navštíviť syna do Írska.
Teraz môžeme nezávisle a nerušene surfovať po internete, písať svoje e-maily alebo spomienky. Občas - pre spestrenie - si vzájomne vymeníme e-mail medzi izbou a kuchyňou, ako dôkaz, že táto "internetová rozluka" vyriešila problém obsadzovania stoličky pred monitorom počítača.
 
SENIORI VŠETKÝCH KRAJÍN INTERNETUJTE SA!
 
Táto parafráza na internacionálne heslo z nedávnej minulosti ma upútala na obrazovke môjho počítača začiatkom minulého roka.. Jej autorom, bol známy môjho priateľa z Banskej Bystrice, s ktorým sme sa po mnohých rokoch náhodne stretli na internete pri výmene e-mailových správ. Viac - menej z dlhej chvíle a zo záľuby me 
pokračovali v komunikácii elektronickou poštou.

Priateľa napadlo, že by sme mohli tieto virtuálne kontakty rozšíriť, a to každý o svojich ďalších známych z radov seniorov, ktorí používajú internet. Netrvalo dlho a našlo sa niekoľko povahovo seberovných a zvedavých ôchodcov a dôchodkýň z rôznych kútov Slovenska, ba i z Čiech, s rovnakou záľubou v internetovej komunikácii. A to nielen vo vážnych veciach, ale aj v záležitostiach so zmyslom pre recesiu a humor.
Podľa vzájomných odporúčaní a "zákona reťazovej reakcie" , že aj známi majú známych, každý s každým sme sa stali vďaka Internetu virtuálnymi priateľmi na diaľku. Len dvoch z nich poznám osobne. Pestrá je aj škála pôvodných povolaní našich dopisovateľov a sympatizantov; od stredoškoláka po univerzitného profesora. Nezištná výmena poznatkov je celkom zadarmo. Z recesie sme dali tomuto nášmu spoločenstvu seniorov názov < Klub Generácie Báčikov > a po čase sme si na internete založili vlastnú WEB stránku http://www.kgbacikovia.websnadno.cz/ 
O životaschopnosti tejto myšlienky svedčí aj to, že počítadlo našej stránky od jej vzniku 9. septembra 2007 za 12 mesiacov zaznamenalo viacej ako 25 000 prístupov. Spája nás spoločná záľuba vo využívaní internetu a možnosť vzájomnej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty. Vítaný je každý, kto sa k nám s dobrým úmyslom pridá so svojimi spomienkami a nápadmi. Internet je výborný relax, lebo možnosť kontaktu zmierňuje pocit osamelosti a bezmocnosti starších ľudí.

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Iva Pospíšilová http://www.bitmapsisters.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 11. 2008.