Vojtech Bradovka: Rozluka od počítače

Rubrika: Exkluzivně – Senioři k počítačům

             

ROZLUKA OD POČÍTAČE

Rozvod manželů je dnes běžnou, právnicky přesně definovanou záležitostí. Slyšel jsem, že kdysi podle starého uherského práva existovaly dvě varianty rozvodu. "Rozluka jen od lůžka", tedy jakési částečné spolužití na dištanc, anebo trvalá "rozluka od lůžka i od stolu", jako definitivní rozchod manželů.
Déle než půl století jsme manželi na "plný úvazek", ale až teď, v posledních letech, si vstup internetu do našeho spolužití vynutil mezi námi (parafrázujíc staré uherské právo) částečnou "rozluku od počítače".

Celý příběh:
Syn nám daroval svůj obnošený počítač "z druhé ruky" i s úvodní instruktáží. Jelikož bydlí daleko od nás, byl jsem nucen dále pokračovat jako samouk při práci s počítačem, a to metodou "pokusu a omylu". Stalo se, že jsem něco nesprávně stlačil a všechen namáhavě napsaný text kamsi zmizel. V takových případech starostlivá manželka zavírala okna, aby nebylo slyšet mé nadávky až na ulici, a aby mě nenapadlo vyhodit počítač z okna. Postupně jsme se však s počítačem skamarádili a těšilo mě, že i manželka se začíná zajímat o jeho ovládání a využití. Pravda, ona to měla lehčí, protože jakmile nevěděla co dál, byl jsem po ruce ve funkci poradce, jako "mírně pokročilý" uživatel PC. Problémy nastaly až poté, když se jí zalíbila elektronická komunikace se syny, rozvětveným příbuzenstvem, přítelkyněmi, jakož i surfování po internetu. Tehdy mezi námi došlo ke "střetu zájmů" o místo a čas pobytu u počítače. Pokusy o dodržení časového rozvrhu používání PC nebyly úspěšné. Dříve, než by vyvrcholila mezi námi "internetová krize", našlo se řešení v duchu vzájemného porozumění. Manželka si natrvalo přisvojila můj počítač, který jsem výhradně jen pro ni instaloval na zvláštní poličku v obývací kuchyni. Já jsem obdržel souhlas na zakoupení nové počítačové sestavy z rodinných finančních rezerv. Je instalovaná v mé pracovně. Teď si oba hrajeme na "svém písečku". Ona si většinou nahlas přehrává počítačové lekce z angličtiny pro případ, že půjde znovu navštívit syna do Irska. Nyní můžeme nezávisle a nerušeně surfovat po internetu, psát svoje e-maily anebo vzpomínky. Občas, pro zpestření, si navzájem vyměňujeme e-maily mezi pokojem a kuchyní, na důkaz, že tato "internetová rozluka" vyřešila problém obsazování židle před monitorem počítače.
SENIOŘI VŠECH ZEMÍ, INTERNETUJTE SE!

Tato parafráze na internacionální heslo z nedávné minulosti mě na obrazovce mého počítače upoutala začátkem loňského roku. Jejím autorem byl známý mého přítele z Banské Bystrice, s nímž jsme se po mnoha letech náhodně setkali na internetu při výměně e-mailových zpráv. Více méně z dlouhé chvilky a ze záliby jsme pokračovali v komunikaci elektronickou poštou. Přítele napadlo, že bychom mohli tyto virtuální kontakty rozšířit, a to každý o své další známé z řad seniorů, kteří používají internet. Netrvalo dlouho a našlo se několik povahově podobných a zvídavých důchodců a důchodkyň z různých koutů Slovenska, ba i z Čech, se stejnou zálibou v internetové komunikaci. A to nejen ve vážných věcech, ale také v záležitostech se smyslem pro recesi a humor.
Díky vzájemným doporučením a "zákonu řetězové reakce", že i známí mají známé, každý s každým jsme se stali zásluhou internetu virtuálními přáteli na dálku. Pouze dva z nich znám osobně. Pestrá je také škála původních povolání našich dopisovatelů a sympatizantů; od středoškoláka po univerzitního profesora. Nezištná výměna poznatků je naprosto zdarma. Z recese jsme dali tomuto našemu společenství seniorů název < Klub Generácie Báčikov. > a později jsme si na internetu založili vlastní WEB stránku.
 
O životaschopnosti této myšlenky svědčí také to, že počítadlo naší stránky od jejího vzniku 9. září 2007 za 12 měsíců zaznamenalo více než 25 000 přístupů. Spojuje nás společná záliba ve využívání internetu a možnost vzájemné komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Vítaný je každý, kdo se k nám s dobrým úmyslem přidá se svými vzpomínkami a nápady. Internet je výborná relaxace, protože možnost kontaktu zmírňuje pocit osamělosti a bezmocnosti starších lidí.

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Iva Pospíšilová http://www.bitmapsisters.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 11. 2008.