Josef Krám: Ztracený svět komunismu

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Osobnost letošního aktivního jedenaosmdesátníka Jaroslava Dolečka, filmového amatéra z Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, jehož tvorbu představí 21. března od 21 hodin televize BBC ve filmu Ztracený svět komunismu
 
Televizní štáb BBC hledal a nacházel v postkomunistických zemích zajímavé osobnosti, které autentickým a originálním způsobem nastavovaly zrcadlo tehdejší společnosti. V naší republice na doporučení Národního filmového archivu pak natáčel 22. května minulého roku s proslulým a neustále aktivním tvůrcem amatérského filmu Jaroslavem Dolečkem u něj doma v Dlouhé Vsi nejen kvůli němu, ale především pro jeho neopakovatelný záznam komunistické každodennosti s typickou dolečkovskou nadsázkou a humorem.
 
Kdo je Jaroslav Doleček? Jaroslav Doleček
Ohlédnutí první: 8. prosince 2003 převzal zlatou medaili Nadace F. M. Pelcla. Stalo se tak na malé slavnosti u příležitosti jeho 75. narozenin v rychnovském Národním domě, kde mezi gratulanty byli mj. zástupci starosty Rychnov nad Kněžnou (Dlouhá Ves je jeho místní částí).

Ohlédnutí druhé
: Na závěr 50. celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Český lvíček v roce 2003 ve Svitavách byl oceněn Zlatou medailí UNICA; tu mu předal prezident této světové organizace Max Hänsli. Jaroslav Doleček totiž vytvořil do té doby 105 filmů, počínaje černobílými a konče videosnímky, mezinárodně soutěžil 43krát a dostal 10 hlavních cen. Dva z jeho filmů – „Ať spadne“ a „Jen borovičku“ – se dostaly do Londýna mezi světových TEN BEST (deset nejlepších amatérských filmů světa) a s filmem „Jen borovičku“ vyhrál na kontinentálním festivalu na Maltě v roce 1985 kategorii hraných filmů; od té doby byl promítán ve Francii, Velké Británii a v Belgii. Tam v roce 1996 - na mezinárodním festivalu neprofesionálních hraných filmů De Drake voor de Humor, který se konal v belgickém Gentu a v němž soutěžilo 53 filmů - získal zvláštní cenu za humor. K tomu poznámka: V domácím prostředí na Rychnovské osmičce nedostal tento film ani čestné uznání.
Ohlédnutí třetí: Jaroslavu Dolečkovi udělil ministr kultury Pavel Dostál za celoživotní přínos pro amatérský film a videotvorbu v oboru neprofesionálních audiovizuálních a výtvarných aktivit Cenu Ministerstva kultury České republiky. Ta mu byla předána na celostátní soutěži neprofesionální filmové tvorby v červnu 2004 v Ústí nad Orlicí.
 
PhDr. Eva Strusková z Národního filmového archívu ocenila filmovou práci Jaroslava Dolečka v osobním dopise slovy: "Chtěla bych Vám poděkovat za skvělé divácké zážitky. I když se pohybuji v oblasti filmu celý život, s Vašimi filmy jsem se setkala poprvé. Mohu se jen připojit k těm, kteří psali o mimořádných kvalitách Vašich snímků. Jsou skutečně znamenité - vděčné divácky a zajímavé jako dokument doby svého vzniku. Ani si patrně nedovedete představit, jak cenné informace nesou např. pro sociology, historiky a pro další společenskovědní zájemce. Nepotřeboval jste ani znát teorie surrealistů, nepotřeboval jste číst o "smíchové kultuře". Vy jste se uměl dívat a pak o tom vyprávět."
 
Originály oceněných filmů jsou uloženy v Národním filmovém archivu, byly přetočeny na video, CD i DVD a film „Okresní město“ z roku 1991 o posmrtné návštěvě Karla Poláčka v polistopadovém Rychnově je zařazen i do DVD Rychnovského průvodce.
 
P. S.: Jiří Suchý po zhlédnutí Dolečkova filmu „Poupata“: "Patří k tomu nejlepšímu, co kdy z rukou tohoto amatérského tvůrce vyšlo. I tentokrát si ke své práci vybírá tu nejtěžší disciplínu - film, který má rozesmát. A i tentokrát rozesmál." 

Copyright © Josef Krám

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 03. 2009.