Josef Čermák: Jan Waldauf slaví osmdesátku!

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?


Jan Waldauf
se narodil v Nových Hradech 8. dubna 1929. Jeho otec byl oddaným Sokolem. Po okupaci Československa nacisty byl zatčen a válku strávil v koncentračním táboru. Brzy po návratu do vlasti (pouze 68 z více než 1000 předních sokolských pracovníků vězněných v Osvětimi válku přežilo) zemřel. Když v únoru 1948 se vlády v Praze zmocnili komunisté, Jan dlouho nečekal.
Byl jedním z nejmladších sólo uprchlíků a jedním z prvních poúnorových čs. uprchlíků, kteří si zvolili Kanadu jako svůj nový domov. Byl mezi 113 pasažéry na lodi "U.S.A.T. Le Roy Eltinge", kteří se 23. května 1949 vylodili v Halifaxu.
Byl to pro Kanadu cenný náklad: vedle Jana, Kanada získala (abych se zmínil alespoň o několika) osobnosti druhu Jiřího Brandýse (usadil se v Halifaxu), Jaroslava Kasandy, Lub. Kolibáče (později lékař v USA), Davida Kroulíka, Standy Skály, Jana Marra, Jana Matějovice, Miroslava Pouzara, Svatopluka Tománka, Milana Vítka...
 
V Kanadě Jan pracoval jako zemědělský dělník, drvoštěp (lumberjack - teprve teď jsem se poučil, že jack s velkým "J" se překládá jako Honza, Jenda, Jeník), speditér a účetní. V roce 1963 se stal "Comptrollerem" u firmy Dunwoody and Company (kde byl partnerem Jiří Corn a jako Trustee in Bankrupcy působil Dr. Karel Jeřábek). V roce 1975 přešel k firmě & Co (Canada) Ltd.,odkud odešel do penze jako Vice-President. 
 
Janova sokolská práce je monumentální. Zastával snad všechny funkce v torontské jednotě, v Sokolské župě kanadské a v Československém Sokole v zahraničí. Zasloužil se o ontarijský amatérský sport (loni byl Ontario Gymnastic Association poctěn doživotním čestným členstvím), by členem ředitelské rady Canadian Gymnastic Federation, členem Canada  National Council on Fitness and Amateur Sport, členem Sports Committee, Canadian National Exhibition atd. V roce 1994 mu byla udělena Českým a Slovenským sdružením v Kanadě Masarykova cena a v roce 2001 mu president Václav Havel udělil medaili první třídy za zásluhy o stát.
A loni liberecká oktavánka Anička Simbartlová o něm napsala maturitní práci.
Letní hry 2008 
Ale ani to není zdaleka všecko: Jan byl dlouhá léta členem (a pokladníkem) ústředí Českého a Slovenského sdružení v Kanadě a Kanadského Fondu pro československé university a léta rediguje - a z velké části píše - znamenitý Sokolský Věstník. Nejtrvalejší stopu však nepochybně zanechá svými dějinami Sokola, jejichž první díl (od počátku až do odchodu z uprchlických táborů) vyšel loni v nakladatelství Atelier IM Publishing v Luhačovicích pod názvem SOKOL, malé dějiny velké myšlenky, a druhý díl - o osudech Sokola v cizině - vyjde letos.
 
 

Jan Waldauf: povoláním korporační administrátor, srdcem (i duší) Sokol, dříč na prakticky každé národa roli dědičné, otec, manžel, dědeček. Přímý a občas  přísný člověk, formálně korektní, ale nerozhazovačný svým přátelstvím, Jan si získal respekt všech, kdo měli příležitost s ním pracovat. Přeji mu - za sebe i za mnohé - dlouhá léta ve zdraví a spokojenosti.

Foto © z archivu autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 04. 2009.