Danuše Markovová: Pohádková dobromysl

Rubrika: Literatura – Fejetony

Pohádka je lékem první pomoci, jakýmsi balzámem, jak si udržet dobrou mysl. Pohádkovou dobromyslí je pro mě Fimfárum. Lakomá Barka je nepřekonatelná v lakotě, královna Koloběžka 1. v mazanosti, Tři veteráni chtějí přechytračit sami sebe,..... pohádkoví hrdinové tedy jsou našimi zrcadly, v nichž se vidíme, ale nepoznáváme se. I když pohádky pocházejí z kouzelného světa snů, tak vypravují o našich snech, tudíž o světě skutečném. Proč asi musíme nejprve splnit tři těžké úkoly, abychom získali vytouženou odměnu? Odpověď je nasnadě. Český Honza se musel prodírat trnitou cestou, která byla protkána nástrahami, ale pokud se nenechal zlákat a lapit zlými silami a stálo při něm i trochu štěstí, postaveného do cesty opravdovými kamarády, tak většinou i uspěl. Štěstí si musel vydobýt, přičinit se o ně.
V životě je to stejné. Pokud si odměnu vezmeme bez předešlého usilování, nezískáme štěstí skutečné, nýbrž pozlátko s krátkodobým účinkem.
Pohádka je součástí našeho života a my v ní živě hrajeme. Buď jsme kladní hrdinové a hájíme dobro, nebo vévodíme zlu a líbí se nám role padouchů. Kdyby to tak jasně fungovalo a neexistovala ještě třetí kličkující skupina, byl by svět průhlednější a lepší, neboť v pohádkách jsou zlé síly často přemoženy dobrem: Černokněžníkovi praskne třetí obruč, v níž má koncentrovanou veškerou moc, princ kouzlo zlých sil zničí s pomocí tří kamarádů, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, a po zásluze je odměněn zlatovlasou princeznou, která představuje nádhernou symboliku jara...
Pohádky znázorňují jednoduché principy života, v nichž mě navíc fascinuje magický svět čísel. Trojka v pohádce kraluje.V nejrůznějších pohádkových podobách vytváří svět imaginace. Od počátku přitahuje svým tajemnem a možností vytvořit či vymezit prostor spojením tří bodů.
A co často citovaná tři přání? Jak se s tím pohádkoví hrdinové (stejně tak i my), vypořádávají? To první přání zpravidla přeženou v pošetilé touze mít rychle něco nadosah, aniž by to skutečně potřebovali. Druhé přání je obdobou prvního. U posledního přání se leknou, protože zjistí, že jim už většinou nestačí k nápravě škod, způsobených rozmařilou neužitečností dvou předcházejících voleb. Třetím přáním pouze smažou negativní dopad prvních dvou přání, a tím se ocitnou opět na začátku.
To je varování, co si skutečně přát!
Přišla jsem na kličku, jak udržet při životě tři přání v oběhu. U třetího přání si přát opět první a stále pěkně dokola..., ale to by nás brzy přestalo bavit. Těšili bychom se z takto lehce nabytého štěstí? Ani by to nešlo, protože magické kouzlo trojky by bylo zrušeno svou nekonečností nových přání.
Pohádka Hrnečku vař jasně varuje! Dobrá kaše by přetékala, neboť bychom ji nestačili ani pozřít, až by nás zahltila. Skončili bychom ve spárech nenasytnosti. Tudy cesta také nevede.
Při vyslovení přání bychom měli být tudíž velmi obezřetní. Já jsem se rozhodla je nevyslovovat vůbec; nechat si je pěkně do zálohy. Vždyť život vlastně ukáže, jestli nám budou k potřebě.
Miluji pohádky pro jejich dobrý konec. Napadlo mě proto, že nevypovězená přání mohou být naplněním našich životů.

dřevěné reliéfy © Jiří Masný

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 22. 07. 2009.